Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 4 april 2022 - Torsdagen den 7 april 2022222k

  Måndagen den 4 april 2022

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Den sjätte utvärderingsrapporten från FN:s mellanstatliga panel för klimatförändringar (IPCC)

Det brådskande behovet att anta direktivet om minimiskatt

Tidsfrist

Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tidsfrist

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tidsfrist

Framtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 5 april 2022

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:30

Tidsfrist

EU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina

Debatter11:30 - 13:50

Tidsfrist

Transeuropeisk energiinfrastruktur

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

OMRÖSTNING14:00 - 15:00

Tidsfrist

Humanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tidsfrist

Prövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tidsfrist

Ökad förfinansiering med React-EU

 ***I

Tidsfrist

Gaslagring

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Tidsfrist

Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tidsfrist

Användning av fordon hyrda utan förare för godstransporter på väg

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tidsfrist

Framtiden för fisket i Engelska kanalen, Nordsjön, Irländska sjön och Atlanten

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Tidsfrist

Skydd av barnets rättigheter i civilrättsliga, administrativa och familjerättsliga förfaranden

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Tidsfrist

Transeuropeisk energiinfrastruktur

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tidsfrist

Riktlinjer för budgeten för 2023 – avsnitt III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

Likvärdighet av fältbesiktningar och av vissa utsäden producerade i Bolivia

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Förslag till ändringsbudget nr 1/2022: justering av den fleråriga budgetramen för 2021–2027

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifiering)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Åtgärder mot vattenföroreningar som orsakas av nitrater, bland annat förbättringar av de olika systemen för nitratmätning i medlemsstaterna

Debatter15:00 - 22:00

Frågestund (kommissionen) - von der Leyen-kommissionen: Genomförandet av de politiska prioriteringarna efter två år

Frågestund (vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) - EU:s säkerhet och strategiska kompass

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter

Utfallet av toppmötet mellan EU och Kina (1 april 2022)

Tidsfrist

Genomförande av insatser för medborgarutbildning

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Röstförklaringar

  Onsdagen den 6 april 2022

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 12:00

Tidsfrist

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem

Debatter12:00 - 13:50

Tidsfrist

Dataförvaltningsakten

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tidsfrist

Den globala strategin för forskning och innovation – Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld

O-000013/2022

KommissionenITRE

OMRÖSTNING14:00 - 15:00

Tidsfrist

Dataförvaltningsakten

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tidsfrist

Den globala strategin för forskning och innovation – Europas strategi för internationellt samarbete i en föränderlig värld

Tidsfrist

Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027

Tidsfrist

Genomförande av insatser för medborgarutbildning

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: den genetiskt modifierade sojabönan MON 87769 × MON 89788

Debatter15:00 - 22:00

Samarbete och likheter mellan Putinregimen och högerextrema rörelser och separatiströrelser i Europa

Pågående utfrågningar inom ramen för artikel 7.1 i EU-fördraget om Polen och Ungern

Överträdelser av rätten att söka asyl och principen om non-refoulement i EU:s medlemsstater

Tidsfrist

Schengenregelverkets utvärderingsmekanism

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Röstförklaringar

  Torsdagen den 7 april 2022

Debatter09:00 - 11:50

Tidsfrist

Ökad förfinansiering med React-EU

 ***I

Situationen för marginaliserade romska grupper i EU

Tidsfrist

Rätten till reparation

O-000010/2022

KommissionenIMCO

OMRÖSTNING12:00 - 14:00

Tidsfrist

Humanläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tidsfrist

Prövningsläkemedel som tillhandahålls i Förenade kungariket med avseende på Nordirland samt i Cypern, Irland och Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tidsfrist

Ökad förfinansiering med React-EU

 ***I

Tidsfrist

Gaslagring

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Tidsfrist

Schengenregelverkets utvärderingsmekanism

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Tidsfrist

Människorättssituationen i Nordkorea, inbegripet förföljelsen av religiösa minoriteter

Tidsfrist

Situationen för rättsstatsprincipen och de mänskliga rättigheterna i Republiken Guatemala

Tidsfrist

Det ökande förtrycket i Ryssland, inbegripet fallet Aleksej Navalnyj

Tidsfrist

Rätten till reparation

Tidsfrist

Parlamentets beräkning av inkomster och utgifter för budgetåret 2023

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Tidsfrist

Situationen i Afghanistan, särskilt situationen för kvinnors rättigheter

Tidsfrist

EU:s skydd av barn och ungdomar som flyr på grund av kriget i Ukraina

Tidsfrist

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 24–25 mars 2022: bland annat den senaste utvecklingen i kriget i Ukraina och EU:s sanktioner mot Ryssland och genomförandet av dem

Debatter15:00 - 16:00

Mental hälsa

Röstförklaringar

Senaste uppdatering: 7 april 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy