Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 6. juni 2022 - Torsdag den 9. juni 2022228k

  Mandag den 6. juni 2022

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Ceremoni i anledning af den fælles landbrugspolitiks 60 års jubilæum

Frist

2021-rapport om Tyrkiet

A9-0149/2022

AFETNacho Sánchez Amor

Frist

EU-Udenrigstjenestens køreplan for klimaændringer og forsvar

A9-0084/2022

AFETThomas Waitz

Frist

EU og sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region

A9-0085/2022

AFETDavid McAllister

EU's øer og samhørighedspolitik

A9-0144/2022

REGIYounous Omarjee

Spørgetid (Kommissionen)
Reduktion af anvendelsen af pesticider og styrkelse af forbrugerbeskyttelsen

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 7. juni 2022

Forhandling09:00 - 13:50

Forhandling under ét - Fit for 55 (første del)

Frist

Revision af EU's emissionshandelssystem

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Frist

Social klimafond

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Frist

CO2-grænsetilpasningsmekanisme

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

Frist

Revision af EU's emissionshandelssystem for luftfart

A9-0155/2022

 ***I

ENVISunčana Glavak

Frist

Meddelelse i henhold til ordningen for CO2-kompensation og -reduktion for international luftfart (CORSIA)

A9-0145/2022

 ***I

ENVISunčana Glavak

AFSTEMNINGSTID14:00 - 14:30

Udpegelse af et medlem til udvælgelsespanelet for Den Europæiske Anklagemyndighed

Forlængelse af aftalen om fremme, tilrådighedsstillelse og brug af de satellitbaserede navigationssystemer, Galileo og GPS, samt tilhørende anvendelser

A9-0153/2022

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Frist

2021-rapport om Tyrkiet

A9-0149/2022

AFETNacho Sánchez Amor

Frist

EU-Udenrigstjenestens køreplan for klimaændringer og forsvar

A9-0084/2022

AFETThomas Waitz

Frist

EU og sikkerhedsudfordringerne i den indopacifiske region

A9-0085/2022

AFETDavid McAllister

EU's øer og samhørighedspolitik

A9-0144/2022

REGIYounous Omarjee

Frist

Artikel 17 i forordningen om den fælles fiskeripolitik

A9-0152/2022

PECHCaroline Roose

Forhandling14:30 - 22:00

Forhandling under ét - Fit for 55 (anden del)

Frist

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne (forordningen om indsatsfordeling)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Frist

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Frist

CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne

A9-0150/2022

 ***I

ENVIJan Huitema

Frist

Retsstatsprincippet og den potentielle godkendelse af Polens nationale genopretningsplan

Frist

EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter den russiske invasion af Ukraine

A9-0164/2022

AFETDavid McAllister, Nathalie Loiseau

Frist

Sikkerhed i det østlige partnerskabsområde og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle

A9-0168/2022

AFETWitold Jan Waszczykowski

Stemmeforklaringer

  Onsdag den 8. juni 2022

PRIORITEREDE FORHANDLINGER09:00 - 11:30

Dette er Europa - Drøftelse med Irlands premierminister, Micheál Martin

Konklusionerne fra det ekstraordinære møde i Det Europæiske Råd den 30.-31. maj 2022

Højtideligt møde11:30 - 12:00

Tale af Ruslan Stefanchuk, formand for Verkhovna Rada

(Overrækkelse af LUX-publikumsfilmprisen)12:00 - 12:30

AFSTEMNINGSTID12:30 - 14:30

Frist

Styrkelse af Europols mandat: indlæsning af indberetninger i SIS

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Mauretanien og gennemførelsesprotokol

A9-0148/2022

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Partnerskabsaftale om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Mauretanien og gennemførelsesprotokol (beslutning)

A9-0154/2022

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Forhandling15:00 - 16:50

Kommissionens forslag om "Tiltrækning af kvalifikationer og talent til EU", navnlig talentpartnerskaber med de nordafrikanske lande

Frist

Parlamentets initiativret

A9-0142/2022

AFCOPaulo Rangel

AFSTEMNINGSTID17:00 - 18:00

Fit for 55 (anden del)

Frist

Bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne (forordningen om indsatsfordeling)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Frist

Arealanvendelse, ændringer i arealanvendelse og skovbrug (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Frist

CO2-emissionsstandarder for personbiler og varevogne

A9-0150/2022

 ***I

ENVIJan Huitema

Frist

EU's udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitik efter den russiske invasion af Ukraine

A9-0164/2022

AFETDavid McAllister, Nathalie Loiseau

Frist

Sikkerhed i det østlige partnerskabsområde og den fælles sikkerheds- og forsvarspolitiks rolle

A9-0168/2022

AFETWitold Jan Waszczykowski

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)18:00 - 23:00

Frist

Globale trusler mod abortrettigheder: USA's højesterets mulige krænkelse af abortrettigheder

Frist

Instrumentet for internationale offentlige udbud

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Massakren på kristne i Nigeria

Stemmeforklaringer

  Torsdag den 9. juni 2022

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Opfordringen til et konvent om revision af traktaterne

Frist

Et nyt handelsinstrument til at forbyde produkter fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde

O-000018/2022

Kommissionen INTA

AFSTEMNINGSTID12:00 - 14:00

Frist

Menneskerettighedssituationen i Xinjiang, herunder Xinjiang-politiregistrene

Frist

Instrumentaliseringen af retssystemet som et repressivt redskab i Nicaragua

Frist

Krænkelser af mediefriheden og journalisters sikkerhed i Georgien

Frist

Retsstatsprincippet og den potentielle godkendelse af Polens nationale genopretningsplan

Frist

Instrumentet for internationale offentlige udbud

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Frist

Parlamentets initiativret

A9-0142/2022

AFCOPaulo Rangel

Frist

Globale trusler mod abortrettigheder: USA's højesterets mulige krænkelse af abortrettigheder

Frist

Opfordringen til et konvent om revision af traktaterne

Frist

Et nyt handelsinstrument til at forbyde produkter fremstillet ved hjælp af tvangsarbejde

Forhandling15:00 - 16:00

Frist

Ulovlig skovhugst i EU

O-000020/2022

Kommissionen PETI

Stemmeforklaringer

Seneste opdatering: 8. juni 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik