Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 6 czerwca 2022 r. - Czwartek, 9 czerwca 2022 r.231k

  Poniedziałek, 6 czerwca 2022 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Ceremonia z okazji 60. rocznicy wprowadzenia WPR

Termin

Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Turcji

A9-0149/2022

AFETNacho Sánchez Amor

Termin

Plan działania ESDZ w zakresie zmiany klimatu i obronności

A9-0084/2022

AFETThomas Waitz

Termin

UE wobec zagrożeń bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku

A9-0085/2022

AFETDavid McAllister

Wyspy i polityka spójności – obecna sytuacja i przyszłe wyzwania

A9-0144/2022

REGIYounous Omarjee

Tura pytań (Komisja)
Zmniejszyć zużycie pestycydów i lepiej chronić konsumentów

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 7 czerwca 2022 r.

Debaty09:00 - 13:50

Debata łączna - Gotowi na 55 (część 1)

Termin

Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Termin

Społeczny Fundusz Klimatyczny

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Termin

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

Termin

Przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do lotnictwa

A9-0155/2022

 ***I

ENVISunčana Glavak

Termin

Powiadamianie w ramach mechanizmu kompensacji i redukcji CO2 dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA)

A9-0145/2022

 ***I

ENVISunčana Glavak

GŁOSOWANIE14:00 - 14:30

Mianowanie członka komisji selekcyjnej dla Prokuratury Europejskiej

Przedłużenie Umowy w sprawie promowania, użytkowania i świadczenia usług systemów nawigacji satelitarnej Galileo i GPS oraz powiązanych z nimi aplikacji

A9-0153/2022

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termin

Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Turcji

A9-0149/2022

AFETNacho Sánchez Amor

Termin

Plan działania ESDZ w zakresie zmiany klimatu i obronności

A9-0084/2022

AFETThomas Waitz

Termin

UE wobec zagrożeń bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku

A9-0085/2022

AFETDavid McAllister

Wyspy i polityka spójności – obecna sytuacja i przyszłe wyzwania

A9-0144/2022

REGIYounous Omarjee

Termin

Wdrożenie art. 17 rozporządzenia w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa

A9-0152/2022

PECHCaroline Roose

Debaty14:30 - 22:00

Debata łączna - Gotowi na 55 (część 2)

Termin

Wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Termin

Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntó i leśnictwa (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Termin

Normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dla lekkich pojazdów użytkowych

A9-0150/2022

 ***I

ENVIJan Huitema

Termin

Praworządność a ewentualne zatwierdzenie polskiego krajowego planu odbudowy (RRF)

Termin

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE po napaści Rosji na Ukrainę

A9-0164/2022

AFETDavid McAllister, Nathalie Loiseau

Termin

Bezpieczeństwo na obszarze Partnerstwa Wschodniego i rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

A9-0168/2022

AFETWitold Jan Waszczykowski

Wyjaśnienia głosowania

  Środa, 8 czerwca 2022 r.

DEBATY PRIORYTETOWE09:00 - 11:30

To jest Europa – Debata z udziałem premiera Irlandii Micheála Martina

Konkluzje ze specjalnego posiedzenia Rady Europejskiej z 30 i 31 maja 2022 r.

Uroczyste posiedzenie11:30 - 12:00

Wystąpienie Rusłana Stefanczuka, przewodniczącego Rady Najwyższej Ukrainy

(Ceremonia wręczenia Nagrody Publiczności Lux)12:00 - 12:30

GŁOSOWANIE12:30 - 14:30

Termin

Umocnienie mandatu Europolu: wprowadzanie wpisów do SIS

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Mauretanią

A9-0148/2022

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską (rezolucja)

A9-0154/2022

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Debaty15:00 - 16:50

Wniosek Komisji w sprawie przyciągania umiejętności i talentów do UE, zwłaszcza partnerstwa na rzecz talentów z państwami Afryki Północnej

Termin

Parlamentarne prawo inicjatywy

A9-0142/2022

AFCOPaulo Rangel

GŁOSOWANIE17:00 - 18:00

Gotowi na 55 (część 2)

Termin

Wiążące roczne redukcje emisji gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie (rozporządzenie w sprawie wspólnego wysiłku redukcyjnego)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Termin

Sektor użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntó i leśnictwa (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Termin

Normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dla lekkich pojazdów użytkowych

A9-0150/2022

 ***I

ENVIJan Huitema

Termin

Polityka zagraniczna, bezpieczeństwa i obrony UE po napaści Rosji na Ukrainę

A9-0164/2022

AFETDavid McAllister, Nathalie Loiseau

Termin

Bezpieczeństwo na obszarze Partnerstwa Wschodniego i rola wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

A9-0168/2022

AFETWitold Jan Waszczykowski

Debaty (lub na zakończenie głosowania)18:00 - 23:00

Termin

Globalne zagrożenia dla prawa do aborcji: możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez amerykański Sąd Najwyższy

Termin

Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Rzeź chrześcijan w Nigerii

Wyjaśnienia głosowania

  Czwartek, 9 czerwca 2022 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Apel o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów

Termin

Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu produktami pochodzącymi z pracy przymusowej

O-000018/2022

KomisjaINTA

GŁOSOWANIE12:00 - 14:00

Termin

Poszanowanie praw człowieka w Sinciangu, w tym ujawnione dokumenty z obozów reedukacyjnych w tym regionie

Termin

Instrumentalizacja wymiaru sprawiedliwości jako narzędzie represji w Nikaragui

Termin

Naruszanie wolności prasy i bezpieczeństwa dziennikarzy w Gruzji

Termin

Praworządność a ewentualne zatwierdzenie polskiego krajowego planu odbudowy (RRF)

Termin

Instrument dotyczący udzielania zamówień publicznych w kontekście międzynarodowym

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Termin

Parlamentarne prawo inicjatywy

A9-0142/2022

AFCOPaulo Rangel

Termin

Globalne zagrożenia dla prawa do aborcji: możliwość zniesienia prawa do aborcji w USA przez amerykański Sąd Najwyższy

Termin

Apel o zwołanie konwentu w celu zmiany traktatów

Termin

Nowy instrument handlowy umożliwiający wprowadzenie zakazu obrotu produktami pochodzącymi z pracy przymusowej

Debaty15:00 - 16:00

Termin

Nielegalne pozyskiwanie drewna w UE

O-000020/2022

KomisjaPETI

Wyjaśnienia głosowania

Ostatnia aktualizacja: 8 czerwca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności