Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs - Ceturtdiena, 2022. gada 23. jūnijs205k

  Trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs

BALSOŠANA14:00 - 15:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

BALSOŠANA:

"Gatavi mērķrādītājam 55 %"

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas pārskatīšana

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Sociālais klimata fonds

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Termiņi

Oglekļa ievedkorekcijas mehānisms

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 15:00 - 23:30

"Šī ir Eiropa" — debates ar Horvātijas premjerministru Andreju Plenkoviču

Termiņi

Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un sasniegšana

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termiņi

Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termiņi

Iekļaušanas pasākumi programmā "Erasmus+" 2014.-2020. gadam

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termiņi

2021. gada ziņojums par Melnkalni

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

ES un Āfrikas turpmākās tirdzniecības attiecības

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

Balsojumu skaidrojumi

  Ceturtdiena, 2022. gada 23. jūnijs

Debates09:00 - 11:00

Termiņi

Gāzes uzglabāšana

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Valstu veto tiesības, kas apdraud globālo vienošanos par nodokļiem

Svinīgā sēde11:00 - 11:30

Zambijas Republikas prezidenta Hakaindes Hičilemas uzruna

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Termiņi

Ukrainas, Moldovas Republikas un Gruzijas kandidātvalsts statuss

Termiņi

Ārkārtas pagaidu atbalsts no ELFLA, reaģējot uz ietekmi, ko rada Krievijas iebrukums Ukrainā

 ***I

Termiņi

Gāzes uzglabāšana

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termiņi

ES digitālais Covid sertifikāts - Savienības iedzīvotāji

A9-0138/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

ES digitālais Covid sertifikāts - trešo valstu valstspiederīgie

A9-0137/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projekts: finansējums izmaksām, kas rodas saistībā ar to cilvēku uzņemšanu, kuri bēg no Ukrainas

A9-0181/2022

BUDGKarlo Ressler

Termiņi

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2022/001 FR/Air France

A9-0183/2022

BUDGFabienne Keller

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Grieķijas pieteikums EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing

A9-0185/2022

BUDGBogdan Rzońca

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: antimikrobiālie līdzekļi vai antimikrobiālo līdzekļu grupas, ko rezervē noteiktu infekciju ārstēšanai cilvēkiem

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kukurūza DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 un ģenētiski modificēta kukurūza, kurā kombinēti divi vai trīs no vienkāršiem transformācijas notikumiem DP4114, MON 810, MIR604 un NK603

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kukurūza NK603 × T25 × DAS-40278-9 un tās apakškombinācija T25 × DAS-40278-9

Revīzijas palātas locekļa kandidatūras izvirzīšana — Stephanus Abraham Blok

A9-0180/2022

CONTMarkus Pieper

Eiropas Kopienas un Brazīlijas Federatīvās Republikas Nolīguma par zinātnisku un tehnoloģisku sadarbību atjaunošana

A9-0176/2022

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Eiropas Savienības pievienošanās Konvencijai par ārvalstu spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās

A9-0177/2022

 ***

JURISabrina Pignedoli

Termiņi

Nelikumīga mežizstrāde ES

Termiņi

Ilgtspējīgas attīstības mērķu īstenošana un sasniegšana

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termiņi

Atveseļošanas un noturības mehānisma īstenošana

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termiņi

Iekļaušanas pasākumi programmā "Erasmus+" 2014.-2020. gadam

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termiņi

2021. gada ziņojums par Melnkalni

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

ES un Āfrikas turpmākās tirdzniecības attiecības

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Termiņi

Turpmākā ES starptautisko investīciju politika

A9-0166/2022

INTAAnna Cavazzini

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 22. jūnijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika