Porządek obrad
Bruksela
Środa, 22 czerwca 2022 r. - Czwartek, 23 czerwca 2022 r.207k

  Środa, 22 czerwca 2022 r.

GŁOSOWANIE14:00 - 15:00

Wznowienie sesji i porządek prac

GŁOSOWANIA:

„Gotowi na 55”

Termin

Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Społeczny Fundusz Klimatyczny

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Termin

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

Debaty (lub na zakończenie głosowania)15:00 - 23:30

To jest Europa – Debata z udziałem premiera Chorwacji Andreja Plenkovicia

Termin

Wdrażanie i realizacja celów zrównoważonego rozwoju

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termin

Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termin

Środki włączenia społecznego w programie Erasmus+ w latach 2014-2020

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termin

Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Czarnogóry

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

Przyszłość stosunków handlowych między UE a Afryką

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

Wyjaśnienia głosowania

  Czwartek, 23 czerwca 2022 r.

Debaty09:00 - 11:00

Termin

Magazynowanie gazu

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Krajowe sprzeciwy wobec globalnego porozumienia podatkowego

Uroczyste posiedzenie11:00 - 11:30

Wystąpienie Hakaindego Hichilemy, prezydenta Republiki Zambii

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Termin

Przyznanie Ukrainie, Republice Mołdawii i Gruzji statusu krajów kandydujących

Termin

Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie z EFRROW w reakcji na skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę

 ***I

AGRI
Termin

Magazynowanie gazu

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termin

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - obywatele Unii

A9-0138/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termin

Unijne cyfrowe zaświadczenie COVID - obywatele państw trzecich

A9-0137/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Projekt budżetu korygującego nr 3/2022 – Finansowanie kosztów przyjęcia osób uciekających z Ukrainy

A9-0181/2022

BUDGKarlo Ressler

Termin

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek złożony przez Francję – EGF/2022/001 FR/Air France

A9-0183/2022

BUDGFabienne Keller

Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: wniosek złożony przez Grecję – EGF/2021/008 EL/Attica electrical equipment manufacturing

A9-0185/2022

BUDGBogdan Rzońca

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Środki przeciwdrobnoustrojowe lub grupy środków przeciwdrobnoustrojowych zarezerwowane do leczenia niektórych zakażeń u ludzi

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 oraz genetycznie zmodyfikowana kukurydza łącząca dwie lub trzy modyfikacje DP4114, MON 810, MIR604 i NK603

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: Genetycznie zmodyfikowana kukurydza NK603 × T25 × DAS-40278-9 i jej subkombinacja T25 × DAS-40278-9

Powołanie członka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego – Stephanus Abraham Blok

A9-0180/2022

CONTMarkus Pieper

Przedłużenie umowy o współpracy naukowej i technologicznej między Wspólnotą Europejską oraz Federacyjną Republiką Brazylii

A9-0176/2022

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Przystąpienie Unii Europejskiej do Konwencji o uznawaniu i wykonywaniu zagranicznych orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych

A9-0177/2022

 ***

JURISabrina Pignedoli

Termin

Nielegalne pozyskiwanie drewna w UE

Termin

Wdrażanie i realizacja celów zrównoważonego rozwoju

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termin

Wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termin

Środki włączenia społecznego w programie Erasmus+ w latach 2014-2020

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termin

Sprawozdanie za rok 2021 dotyczące Czarnogóry

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

Przyszłość stosunków handlowych między UE a Afryką

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Termin

Przyszłość polityki UE dotyczącej inwestycji międzynarodowych

A9-0166/2022

INTAAnna Cavazzini

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności