Program
Brusel
Streda, 22. júna 2022 - Štvrtok, 23. júna 2022207k

  Streda, 22. júna 2022

HLASOVANIE14:00 - 15:00

Pokračovanie schôdze a program práce

HLASOVANIE:

Balík Fit for 55

Termín

Revízia systému obchodovania s emisiami v EÚ

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Sociálno-klimatický fond

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Termín

Mechanizmus kompenzácie uhlíka na hraniciach

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)15:00 - 23:30

Toto je Európa – diskusia s chorvátskym premiérom Andrejom Plenkovićom

Termín

Implementácia a plnenie cieľov udržateľného rozvoja

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termín

Vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termín

Opatrenia zamerané na začleňovanie v rámci programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2021

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

Vysvetlenie hlasovania

  Štvrtok, 23. júna 2022

Rozpravy09:00 - 11:00

Termín

Skladovanie plynu

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Veto členských štátov, ktoré ohrozuje globálnu daňovú dohodu

Slávnostná schôdza11:00 - 11:30

Prejav prezidenta Zambijskej republiky Hakaindeho Hichilemu

HLASOVANIE, následne vysvetlenia hlasovania11:30 - 13:30

Termín

Štatút kandidátskej krajiny Ukrajiny, Moldavskej republiky a Gruzínska

Termín

Výnimočná dočasná podpora v rámci Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) v reakcii na dôsledky ruskej invázie na Ukrajinu

 ***I

Termín

Skladovanie plynu

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termín

Digitálny COVID preukaz EÚ – občania Únie

A9-0138/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termín

Digitálny COVID preukaz EÚ – štátni príslušníci tretích krajín

A9-0137/2022

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Návrh opravného rozpočtu č. 3/2022: financovanie nákladov na prijímanie ľudí utekajúcich z Ukrajiny

A9-0181/2022

BUDGKarlo Ressler

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2022/001 FR/Air France - Francúzsko

A9-0183/2022

BUDGFabienne Keller

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – EGF/2021/008 EL/Attica Výroba elektrických zariadení – Grécko

A9-0185/2022

BUDGBogdan Rzońca

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: antimikrobiká alebo skupiny antimikrobík vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica DP4114 × MON 810 × MIR604 × NK603 a geneticky modifikovaná kukurica obsahujúca kombináciu dvoch alebo troch genetických modifikácií DP4114, MON 810, MIR604 a NK603

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná kukurica NK603 × T25 × DAS-40278-9 a jej čiastková kombinácia T25 × DAS-40278-9

Návrh na vymenovanie člena Dvora audítorov - holandský kandidát

A9-0180/2022

CONTMarkus Pieper

Obnovenie Dohody o vedeckej a technologickej spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Brazílskou federatívnou republikou

A9-0176/2022

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Dohovor o uznávaní a výkone cudzích rozsudkov v občianskych alebo obchodných veciach: pristúpenie Európskej únie

A9-0177/2022

 ***

JURISabrina Pignedoli

Termín

Nezákonná ťažba dreva v EÚ

Termín

Implementácia a plnenie cieľov udržateľného rozvoja

A9-0174/2022

DEVE, ENVIBarry Andrews, Petros Kokkalis

Termín

Vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

A9-0171/2022

BUDG, ECONEider Gardiazabal Rubial, Siegfried Mureşan, Dragoş Pîslaru

Termín

Opatrenia zamerané na začleňovanie v rámci programu Erasmus+ na roky 2014 – 2020

A9-0158/2022

CULTLaurence Farreng

Termín

Správa o Čiernej Hore za rok 2021

A9-0151/2022

AFETTonino Picula

Budúcnosť obchodných vzťahov medzi EÚ a Afrikou

A9-0169/2022

INTAHelmut Scholz

Termín

Budúcnosť medzinárodnej investičnej politiky EÚ

A9-0166/2022

INTAAnna Cavazzini

Posledná úprava: 22. júna 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia