Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 4. juli 2022 - Torsdag den 7. juli 2022230k

  Mandag den 4. juli 2022

Forhandling17:00 - 23:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Den amerikanske højesterets afgørelse om at ophæve retten til abort i USA og behovet for at beskytte retten til abort og kvinders sundhed, herunder i EU

Tab af menneskeliv, vold og umenneskelig behandling af mennesker, der søger international beskyttelse ved den spansk-marokkanske grænse

Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023

A9-0187/2022

 *

ECONSiegfried Mureşan

Frist

Fattigdom blandt kvinder i Europa

A9-0194/2022

FEMMLina Gálvez Muñoz

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 5. juli 2022

Forhandling09:00 - 10:30

Frist

En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser

A9-0189/2022

EMPL, FEMMMilan Brglez, Sirpa Pietikäinen

Frist

Mental sundhed i den digitale arbejdsverden

A9-0184/2022

EMPLMaria Walsh

Forhandling10:30 - 12:00

Dette er Europa - Drøftelse med Grækenlands premierminister, Kyriakos Mitsotkakis

AFSTEMNINGSTID12:00 - 13:00

Afstemning om anmodninger om uopsættelig forhandling (forretningsordenens artikel 163)

Frist

Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine

 ***I

TRAN

Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

 ***I

INTA
Frist

Forordningen om digitale tjenester

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Frist

Forordning om digitale markeder

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Kroatiens indførelse af euroen den 1. januar 2023

A9-0187/2022

 *

ECONSiegfried Mureşan

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU og Cookøerne: gennemførelsesprotokol

A9-0197/2022

 ***

PECHCláudia Monteiro de Aguiar

Midlertidige handelsliberaliserende foranstaltninger for Moldova

A9-0201/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Frist

Fattigdom blandt kvinder i Europa

A9-0194/2022

FEMMLina Gálvez Muñoz

Forhandlingerne om en samarbejdsaftale mellem EU og Interpol

A9-0200/2022

LIBEJadwiga Wiśniewska

Strategien for Indo-Stillehavs-regionen på handels- og investeringsområdet

A9-0170/2022

INTAJan Zahradil

Frist

Det fremtidige handels- og investeringssamarbejde mellem EU og Indien

A9-0193/2022

INTAGeert Bourgeois

Frist

En fælleseuropæisk indsats vedrørende omsorgsydelser

A9-0189/2022

EMPL, FEMMMilan Brglez, Sirpa Pietikäinen

Frist

Mental sundhed i den digitale arbejdsverden

A9-0184/2022

EMPLMaria Walsh

Bankunionen – Årsberetning 2021

A9-0186/2022

ECONBogdan Rzońca

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)13:00 - 15:00

EU-initiativer til at håndtere de stigende leveomkostninger, herunder gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder.

Frist

EU-handlingsplan for den sociale økonomi

A9-0192/2022

EMPLJordi Cañas

Forhandling15:00 - 22:00

Spørgetid (Kommissionen)
Forøgelse af EU's ambitioner om biodiversitet forud for COP 15

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet.

Frist

2021-rapport om Bosnien-Hercegovina

A9-0188/2022

AFETPaulo Rangel

Frist

2021-rapport om Serbien

A9-0178/2022

AFETVladimír Bilčík

Frist

2021-rapport om Kosovo

A9-0179/2022

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Frist

EU og forsvaret for multilateralisme

A9-0172/2022

AFETJavi López

Fødevaresikkerhed i udviklingslande

A9-0195/2022

DEVEBeata Kempa

Stemmeforklaringer

  Onsdag den 6. juli 2022

PRIORITEREDE FORHANDLINGER09:00 - 11:50

Fremlæggelse af det tjekkiske formandskabs aktivitetsprogram

Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 23.-24. juni 2022

AFSTEMNINGSTID12:00 - 13:00

Frist

Ændring af Parlamentets forretningsorden vedrørende artikel 216 om udvalgsmøder

A9-0203/2022

AFCOGabriele Bischoff

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Ændring af den delegerede retsakt om klimaklassificeringssystemet og den delegerede retsakt om offentliggørelse af klassificeringssystemet.

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske standarder for anvendelse af positionslofter på råvarederivater og procedurer for ansøgning om undtagelse fra positionslofter

Frist

Ruslands invasion af Ukraine: Kriseforanstaltninger inden for fiskeri- og akvakulturstrukturerne

A9-0182/2022

 ***I

PECHNuno Melo

Frist

2021-rapport om Bosnien-Hercegovina

A9-0188/2022

AFETPaulo Rangel

Frist

2021-rapport om Serbien

A9-0178/2022

AFETVladimír Bilčík

Frist

2021-rapport om Kosovo

A9-0179/2022

AFETViola Von Cramon-Taubadel

Frist

EU og forsvaret for multilateralisme

A9-0172/2022

AFETJavi López

Fødevaresikkerhed i udviklingslande

A9-0195/2022

DEVEBeata Kempa

Frist

EU-handlingsplan for den sociale økonomi

A9-0192/2022

EMPLJordi Cañas

Frist

Intersektionel diskrimination i EU: den socioøkonomiske situation for kvinder af afrikansk, mellemøstlig, latinamerikansk og asiatisk afstamning

A9-0190/2022

FEMMAlice Kuhnke

Frist

Nationale vetoer for at underminere den globale skatteaftale

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)13:00 - 15:00

Frist

Den britiske regerings ensidige forelæggelse af lovforslaget om protokollen om Nordirland og respekten for folkeretten

Fremme af eksport af ukrainske landbrugsvarer: afgørende for den ukrainske økonomi og den globale fødevaresikkerhed

Forhandling15:00 - 23:00

Three Seas Initiative: udfordringer og muligheder

Den russiske regerings og det diplomatiske netværks forbindelser med ekstremistiske, populistiske, antieuropæiske og visse andre europæiske politiske partier i forbindelse med krigen

Beskatning af energiselskabers ekstraordinære gevinster

Post-Cotonouaftalen

Frist

Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2020

A9-0175/2022

CONTKatalin Cseh

Stemmeforklaringer

  Torsdag den 7. juli 2022

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Den seneste hedebølge og tørke i EU

Frist

Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

A9-0199/2022

 ***I

TRANSøren Gade

Frist

Bedre regulering: sammen om bedre lovgivning

A9-0167/2022

JURITiemo Wölken

AFSTEMNINGSTID12:00 - 14:00

Frist

Anholdelsen af kardinal Zen og forvalterne af nødhjælpsfonden 612 i Hongkong

Frist

Situationen for forkæmpere for oprindelige folk og miljøforkæmpere i Brasilien, herunder drabet på Dom Philips og Bruno Pereira

Frist

Situationen i Tadsjikistans selvstyrende provins Gorno-Badakhshan

Frist

Ruslands invasion af Ukraine: midlertidige foranstaltninger vedrørende førerdokumenter udstedt af Ukraine

 ***I

TRAN

Identifikation af overtrædelse af Unionens restriktive foranstaltninger som kriminalitet i henhold til artikel 83, stk. 1, i TEUF

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Frist

Ekstraordinær makrofinansiel bistand til Ukraine

 ***I

INTA
Frist

Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

A9-0199/2022

 ***I

TRANSøren Gade

Frist

Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter – årsberetning 2021

A9-0165/2022

BUDGDavid Cormand

Frist

Kontrol med Den Europæiske Investeringsbanks finansielle aktiviteter – årsberetning 2020

A9-0173/2022

CONTCorina Crețu

Frist

Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig – årsrapport 2020

A9-0175/2022

CONTKatalin Cseh

Frist

Bedre regulering: sammen om bedre lovgivning

A9-0167/2022

JURITiemo Wölken

Frist

Den amerikanske højesterets afgørelse om at ophæve retten til abort i USA og behovet for at beskytte retten til abort og kvinders sundhed, herunder i EU

Forhandling15:00 - 16:00

Udvikling af en EU-strategi for cykling

O-000025/2022

Kommissionen TRAN

Stemmeforklaringer

Seneste opdatering: 6. juli 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik