Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 - Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023244k

  Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023

Συζητήσεις17:00 - 22:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Τελετή για την 30ή επέτειο της ενιαίας αγοράς

Προθεσμία

30ή επέτειος της ενιαίας αγοράς

Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Προθεσμία

Μεταφορές αποβλήτων

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

Συζήτηση09:00 - 11:50

Παρουσίαση του προγράμματος δραστηριοτήτων της σουηδικής Προεδρίας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 13:00

Συμφωνία ΕΕ/Νέας Ζηλανδίας: ανταλλαγή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ Ευρωπόλ και Νέας Ζηλανδίας

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Σύμβαση για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο σχετικά με την ενισχυμένη συνεργασία και τη γνωστοποίηση ηλεκτρονικών αποδεικτικών στοιχείων: δεύτερο πρόσθετο πρωτόκολλο

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Προθεσμία

Μεταφορές αποβλήτων

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Κανόνες πρόληψης της κατάχρησης εικονικών οντοτήτων για φορολογικούς σκοπούς

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Τροποποίηση του άρθρου 7 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αφορά την υπεράσπιση των προνομίων και ασυλιών, και του άρθρου 9, που αφορά τις διαδικασίες σχετικά με την ασυλία

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Καθιέρωση Ευρωπαϊκής πρωτεύουσας τοπικού εμπορίου

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)13:00 - 15:00

Προθεσμία

Η προστασία των καταναλωτών στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια: προσέγγιση στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Η έξαρση των λοιμώξεων του αναπνευστικού συστήματος και η έλλειψη φαρμάκων στην Ευρώπη

Συζητήσεις15:00 - 23:00

Ώρα των ερωτήσεων (Επιτροπή) - Πληθωρισμός των τιμών των τροφίμων στην Ευρώπη

Νέες εξελίξεις όσον αφορά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς και εξωτερικών παρεμβάσεων, μεταξύ άλλων σχετικά με το Μαρόκο, και η ανάγκη για ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της λογοδοσίας στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα

Προθεσμία

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Η αντίδραση της ΕΕ στην αποτρόπαια επίθεση εναντίον αμάχων στο Ντνίπρο: ενίσχυση των κυρώσεων κατά του καθεστώτος Πούτιν και της στρατιωτικής στήριξης προς την Ουκρανία

Προθεσμία

Σύσταση δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας

Προθεσμία

Η αντίδραση της ΕΕ στις διαδηλώσεις και τις εκτελέσεις στο Ιράν

«Η πορεία προς το 2023» - Προς μια ισχυρότερη εταιρική σχέση μεταξύ ΕΕ και Λατινικής Αμερικής

Αιτιολογήσεις ψήφου

  Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2023

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 10:30

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2022

Συζήτηση10:30 - 11:50

Προθεσμία

Στρατηγική της ΕΕ για την τόνωση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας, του εμπορίου και των ποιοτικών θέσεων εργασίας

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 13:00

Προθεσμία

Εκλογή Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (για την αντικατάσταση της Εύας Καϊλή)

Προθεσμία

30ή επέτειος της ενιαίας αγοράς

Προθεσμία

Η προστασία των καταναλωτών στα διαδικτυακά βιντεοπαιχνίδια: προσέγγιση στο επίπεδο της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Προθεσμία

Εφαρμογή της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας - ετήσια έκθεση 2022

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Προθεσμία

Εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας – ετήσια έκθεση 2022

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Προθεσμία

Ανθρώπινα δικαιώματα και δημοκρατία στον κόσμο και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό – ετήσια έκθεση για το 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Συζητήσεις (ή μετά τις ψηφοφορίες)13:00 - 23:00

Προστασία του κράτους δικαίου έναντι της ατιμωρησίας στην Ισπανία

Προθεσμία

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Προθεσμία

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Η τρομοκρατική απειλή που συνιστούν τα ακροδεξιά εξτρεμιστικά δίκτυα που αψηφούν τη δημοκρατική συνταγματική τάξη

Αποκαλύψεις σχετικά με τις πρακτικές προώθησης των συμφερόντων της Uber στην ΕΕ

Ποινικοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας και διάσωσης

Προθεσμία

Η κατάσταση της αλιείας μικρής κλίμακας στην ΕΕ και οι μελλοντικές προοπτικές

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Αιτιολογήσεις ψήφου

  Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Αναθεώρηση της οδηγίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Η πρωτοβουλία «Παγκόσμια Πύλη» (Global Gateway)

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 14:00

Προθεσμία

Ανθρωπιστικές συνέπειες του αποκλεισμού στο Ναγκόρνο Καραμπάχ

Προθεσμία

Η επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας

Προθεσμία

Η κατάσταση των δημοσιογράφων στο Μαρόκο και ιδίως η περίπτωση του Omar Radi

Προθεσμία

Σύσταση δικαστηρίου για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας

Προθεσμία

Η αντίδραση της ΕΕ στις διαδηλώσεις και τις εκτελέσεις στο Ιράν

Προθεσμία

Έλεγχος των οικονομικών δραστηριοτήτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων – ετήσια έκθεση 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Προθεσμία

Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - καταπολέμηση της απάτης - ετήσια έκθεση 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Προθεσμία

Η κατάσταση της αλιείας μικρής κλίμακας στην ΕΕ και οι μελλοντικές προοπτικές

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Επενδυτικές πρακτικές των βιώσιμων επενδυτικών ταμείων

O-000052/2022

ΕπιτροπήS&D

Αιτιολογήσεις ψήφου

Τελευταία ενημέρωση: 19 Ιανουαρίου 2023Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου