Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 16. jaanuar 2023 - Neljapäev, 19. jaanuar 2023211k

  Esmaspäev, 16. jaanuar 2023

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Ühtse turu 30. aastapäeva tähistamine

Tähtaeg

Ühtse turu 30. aastapäev

Õigusnormid variühingute maksustamise eesmärgil väärkasutamise vältimiseks

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Tähtaeg

Jäätmesaadetised

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 17. jaanuar 2023

Arutelu09:00 - 11:50

Eesistujariigi Rootsi tegevuskava tutvustamine

HÄÄLETUS12:00 - 13:00

ELi ja Uus-Meremaa vaheline leping: isikuandmete vahetamine Europoli ja Uus-Meremaa vahel

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Küberkuritegevuse konventsiooni teine lisaprotokoll tõhustatud koostöö ja elektrooniliste tõendite avaldamise kohta

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tähtaeg

Jäätmesaadetised

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Õigusnormid variühingute maksustamise eesmärgil väärkasutamise vältimiseks

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Euroopa Parlamendi kodukorra muutmine seoses artikliga 7, mis käsitleb eesõiguste ja puutumatuse kaitset, ning artikliga 9, mis käsitleb puutumatusega seotud menetlusi

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Euroopa kohaliku majanduse pealinna loomine

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:00 - 15:00

Tähtaeg

Euroopa ühtse turu lähenemine tarbijate kaitseks veebipõhiste videomängude puhul

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Ülemiste hingamisteede infektsioonide järsk kasv ja raviminappus Euroopas

Arutelud15:00 - 23:00

Infotund (komisjon) - Toiduainehindade inflatsioon Euroopas

Uued korruptsiooni- ja välissekkumise süüdistused, sealhulgas Marokoga seonduvalt, ja vajadus suurendada Euroopa institutsioonide läbipaistvust, ausameelsust ja vastutust

Tähtaeg

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2022. aasta aruanne

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

ELi reageering julmadele rünnakutele Dnipro tsiviilelanike vastu: Putini režiimi vastaste sanktsioonide tugevdamine ja sõjaline toetus Ukrainale

Tähtaeg

Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohtu loomine

Tähtaeg

ELi reageering meeleavaldustele ja hukkamistele Iraanis

„Tee aastasse 2023“ – tugevama ELi ja Ladina-Ameerika partnerluse suunas

Hääletuste selgitused

  Kolmapäev, 18. jaanuar 2023

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 10:30

Euroopa Ülemkogu 15. detsembri 2022. aasta kohtumise järeldused

Arutelu10:30 - 11:50

Tähtaeg

ELi strateegia tööstuse konkurentsivõime, kaubanduse ja kvaliteetsete töökohtade loomise edendamiseks

HÄÄLETUS12:00 - 13:00

Tähtaeg

Euroopa Parlamendi asepresidendi valimine (Eva Kaili asendamiseks)

Tähtaeg

Ühtse turu 30. aastapäev

Tähtaeg

Euroopa ühtse turu lähenemine tarbijate kaitseks veebipõhiste videomängude puhul

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Tähtaeg

Ühise välis- ja julgeolekupoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Tähtaeg

Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamist käsitlev 2022. aasta aruanne

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Tähtaeg

Inimõigusi ja demokraatiat maailmas ning Euroopa Liidu poliitikat selles valdkonnas käsitlev 2022. aasta aruanne

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:00 - 23:00

Õigusriigi kaitsmine karistamatuse eest Hispaanias

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Tähtaeg

ELi finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitlev 2021. aasta aruanne

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Demokraatlikku põhiseaduslikku korda eiravatest paremäärmuslikest võrgustikest tulenevad terrorismiohud

Uberi lobitöö tavade paljastamine ELis

Humanitaarabi ning sealhulgas otsingu- ja päästetööde kriminaliseerimine

Tähtaeg

Väikesemahulise kalapüügi olukord ELis ja tulevikuväljavaated

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Hääletuste selgitused

  Neljapäev, 19. jaanuar 2023

Arutelud09:00 - 11:50

Euroopa töönõukogude direktiivi läbivaatamine

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Global Gateway algatus

HÄÄLETUS12:00 - 14:00

Tähtaeg

Mägi-Karabahhi blokaadi humanitaartagajärjed

Tähtaeg

Tormijooks Brasiilia demokraatlikele institutsioonidele

Tähtaeg

Ajakirjanike olukord Marokos, eriti Omar Radi juhtum

Tähtaeg

Ukraina-vastaste agressioonikuritegude erikohtu loomine

Tähtaeg

ELi reageering meeleavaldustele ja hukkamistele Iraanis

Tähtaeg

Euroopa Investeerimispanga finantstegevuse kontrolli 2021. aasta aruanne

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Tähtaeg

ELi finantshuvide kaitsmist ja pettustevastast võitlust käsitlev 2021. aasta aruanne

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Tähtaeg

Väikesemahulise kalapüügi olukord ELis ja tulevikuväljavaated

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Arutelud15:00 - 16:00

Kestlike investeerimisfondide investeerimistavad

O-000052/2022

KomisjonS&D

Hääletuste selgitused

Viimane päevakajastamine: 19. jaanuar 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika