Cláir oibre
Strasbourg
Dé Luain, 16 Eanáir 2023 - Déardaoin, 19 Eanáir 2023210k

  Dé Luain, 16 Eanáir 2023

Díospóireachtaí17:00 - 22:00

Athchromadh ar an seisiún agus ord gnó

Searmanas ar Chomóradh 30 bliain an Mhargaidh Aonair

Sprioc-am

Comóradh 30 bliain an Mhargaidh Aonair

Rialacha chun cosc a chur ar an mí-úsáid a bhaintear as eintitis chaocha chun críoch cánach

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Sprioc-am

Loingsithe dramhaíola

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Óráidí aon nóiméid amháin (Riail 172)

  Dé Máirt, 17 Eanáir 2023

Díospóireacht09:00 - 11:50

Cur i láthair chlár gníomhaíochtaí Uachtaránacht na Sualainne

VÓTÁLACHA12:00 - 13:00

Comhaontú AE/na Nua-Shéalainne: malartú sonraí pearsanta idir Europol agus an Nua-Shéalainn

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Coinbhinsiún maidir le Cibearchoireacht i ndáil le comhar feabhsaithe agus nochtadh fianaise leictreonaí: Dara Prótacal Breise

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Sprioc-am

Loingsithe dramhaíola

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Rialacha chun cosc a chur ar an mí-úsáid a bhaintear as eintitis chaocha chun críoch cánach

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Leasuithe ar Rialacha Nós Imeachta na Parlaiminte a bhaineann le Riail 7 maidir le pribhléidí agus díolúine a chosaint agus Riail 9 maidir le nósanna imeachta i leith díolúine

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Príomhchathair na hEorpa um Thrádáil Áitiúil a chruthú

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:00 - 15:00

Sprioc-am

Cosaint tomhaltóirí i bhfíschluichí ar líne: Cur chuige don Mhargadh Aonair Eorpach

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Borradh faoi líon na na n-ionfhabhtuithe riospráide agus ganntanas na gcógas san Eoraip

Díospóireachtaí15:00 - 23:00

Tráth na gCeisteanna (an Coimisiún) - Boilsciú praghsanna bia san Eoraip

Forbairtí nua maidir le líomhaintí éillithe agus trasnaíocht eachtrach, lena n-áirítear na cinn a bhaineann le Maracó, agus an gá le trédhearcacht, ionracas agus cuntasacht a mhéadú sna hinstitiúidí Eorpacha

Sprioc-am

Cearta an duine agus an daonlathas ar domhan agus beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an ábhar sin – tuarascáil bhliantúil 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Freagairt AE ar an ionsaí uafásach i gcoinne sibhialtach in Dnipro: smachtbhannaí i gcoinne réimeas Putin agus tacaíocht mhíleata don Úcráin a neartú

Sprioc-am

Binse a bhunú maidir le coir an fhogha i gcoinne na hÚcráine

Sprioc-am

Freagairt an Aontais ar na hagóidí agus ar na básuithe san Iaráin

“An Bealach go dtí 2023” - I dtreo comhpháirtíocht níos láidre idir an tAontas Eorpach agus Meiriceá Laidineach

Mínithe ar na vótálacha

  Dé Céadaoin, 18 Eanáir 2023

DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH09:00 - 10:30

Conclúidí ón gcruinniú den Chomhairle Eorpach an 15 Nollaig 2022

Díospóireacht10:30 - 11:50

Sprioc-am

Straitéis AE chun borradh a chur faoin iomaíochas tionsclaíochta, faoin trádáil agus faoi phoist ardcháilíochta

VÓTÁLACHA12:00 - 13:00

Sprioc-am

Leas-Uachtarán de chuid Pharlaimint na hEorpa a thoghadh (chun teacht in ionad Eva Kaili)

Sprioc-am

Comóradh 30 bliain an Mhargaidh Aonair

Sprioc-am

Cosaint tomhaltóirí i bhfíschluichí ar líne: Cur chuige don Mhargadh Aonair Eorpach

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Sprioc-am

An comhbheartas eachtrach agus slándála a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Sprioc-am

An Comhbheartas Slándála agus Cosanta a chur chun feidhme – tuarascáil bhliantúil 2022

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Sprioc-am

Cearta an duine agus an daonlathas ar domhan agus beartas an Aontais Eorpaigh maidir leis an ábhar sin – tuarascáil bhliantúil 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:00 - 23:00

An Smacht Reachta a chosaint i gcoinne saoirse ó phionós sa Spáinn

Sprioc-am

Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Sprioc-am

Cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh - an comhrac i gcoinne na calaoise - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Na bagairtí sceimhlitheoireachta ó líonraí antoisceacha atá i bhfad amach ar dheis a thugann dúshlán an oird bhunreachtúil dhaonlathaigh

Nochtaí faoi chleachtais bhrústocaireachta Uber in AE

Coiriúlú na cabhrach daonnúla, lena n-áirítear cuardach agus tarrtháil

Sprioc-am

Staid an iascaigh ar mhionscála san Aontas agus peirspictíochtaí a bheidh ann amach anseo

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Mínithe ar na vótálacha

  Déardaoin, 19 Eanáir 2023

Díospóireachtaí09:00 - 11:50

Athbhreithniú ar an Treoir maidir le Comhairlí Oibreacha Eorpacha

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Tionscnamh na Tairsí Domhanda

VÓTÁLACHA12:00 - 14:00

Sprioc-am

Iarmhairtí daonnúla an imshuí in Nagorno-Karabakh

Sprioc-am

Forghabháil institiúidí daonlathacha na Brasaíle

Sprioc-am

Staid na nIriseoirí i Maracó, go háirithe cás Omar Radi

Sprioc-am

Binse a bhunú maidir le coir an fhogha i gcoinne na hÚcráine

Sprioc-am

Freagairt an Aontais ar na hagóidí agus ar na básuithe san Iaráin

Sprioc-am

Rialú ghníomhaíochtaí airgeadais an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Sprioc-am

Cosaint leasanna airgeadais an Aontais Eorpaigh - an comhrac i gcoinne na calaoise - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Sprioc-am

Staid an iascaigh ar mhionscála san Aontas agus peirspictíochtaí a bheidh ann amach anseo

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Díospóireachtaí15:00 - 16:00

Cleachtais infheistíochta cistí infheistíochta inbhuanaithe

O-000052/2022

CoimisiúnS&D

Mínithe ar na vótálacha

An nuashonrú is déanaí: 19 Eanáir 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais