Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 16. siječnja 2023. - Četvrtak, 19. siječnja 2023.214k

  Ponedjeljak, 16. siječnja 2023.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak sjednice i dnevni red

Svečano obilježavanje 30. obljetnice jedinstvenog tržišta

Rok

30. obljetnica jedinstvenog tržišta

Utvrđivanje pravila za sprečavanje zlouporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Rok

Pošiljke otpada

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)

  Utorak, 17. siječnja 2023.

Rasprava09:00 - 11:50

Predstavljanje programa aktivnosti švedskog predsjedništva

GLASOVANJE12:00 - 13:00

Sporazum između EU-a i Novog Zelanda: razmjena osobnih podataka između Europola i Novog Zelanda

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Konvencija o kibernetičkom kriminalu o pojačanoj suradnji i otkrivanju elektroničkih dokaza: Drugi dodatni protokol

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Rok

Pošiljke otpada

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Utvrđivanje pravila za sprečavanje zlouporabe fiktivnih subjekata u porezne svrhe

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Izmjene Poslovnika Parlamenta u vezi s člankom 7. o zaštiti povlastica i imuniteta i člankom 9. o postupcima u vezi s imunitetom

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Uspostava Europske prijestolnice lokalne trgovine

Rasprave (ili nakon glasovanja)13:00 - 15:00

Rok

Zaštita potrošača u internetskim videoigrama: pristup na razini jedinstvenog europskog tržišta

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Val respiratornih infekcija i nestašica lijekova u Europi

Rasprave15:00 - 23:00

Vrijeme za pitanja (Komisija) - Inflacija cijena hrane u Europi

Novi razvoj događaja u vezi s optužbama za korupciju i strano uplitanje, uključujući u vezi s Marokom, i potreba za većom transparentnošću, integritetom i odgovornošću u europskim institucijama

Rok

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2022.

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Odgovor EU-a na stravičan napad na civile u Dnjipru: jačanje sankcija protiv Putinova režima i vojna pomoć Ukrajini

Rok

Uspostava suda za zločin agresije nad Ukrajinom

Rok

Odgovor EU-a na prosvjede i pogubljenja u Iranu

"Na putu prema 2023." - Jačanje partnerstva između EU-a i Latinske Amerike

Obrazloženja glasovanja

  Srijeda, 18. siječnja 2023.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 10:30

Zaključci sa sastanka Europskog vijeća od 15. prosinca 2022.

Rasprava10:30 - 11:50

Rok

Strategija EU-a za poticanje industrijske konkurentnosti, trgovine i kvalitetnih radnih mjesta

GLASOVANJE12:00 - 13:00

Rok

Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (kao zamjene za Evu Kaili)

Rok

30. obljetnica jedinstvenog tržišta

Rok

Zaštita potrošača u internetskim videoigrama: pristup na razini jedinstvenog europskog tržišta

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Rok

Provedba zajedničke vanjske i sigurnosne politike – godišnje izvješće za 2022.

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Rok

Provedba zajedničke sigurnosne i obrambene politike – godišnje izvješće za 2022.

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Rok

Ljudska prava i demokracija u svijetu i politika Europske unije u tom području – godišnje izvješće za 2022.

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Rasprave (ili nakon glasovanja)13:00 - 23:00

Zaštita vladavine prava od nekažnjivosti u Španjolskoj

Rok

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2021.

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Rok

Zaštita financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2021.

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Terorističke prijetnje koje predstavljaju ekstremističke mreže krajnje desnice koje se opiru demokratskom ustavnom poretku

Otkrića u pogledu lobiranja za Uber u EU-u

Kriminalizacija humanitarne pomoći, uključujući traganje i spašavanje

Rok

Stanje i budućnost malog ribolova u EU-u

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Obrazloženja glasovanja

  Četvrtak, 19. siječnja 2023.

Rasprave09:00 - 11:50

Revizija Direktive o Europskom radničkom vijeću

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Inicijativa Global Gateway

GLASOVANJE12:00 - 14:00

Rok

Humanitarne posljedice blokade u Gorskom Karabahu

Rok

Nasilan napad na brazilske demokratske institucije

Rok

Položaj novinara u Maroku, posebno slučaj Omara Radija

Rok

Uspostava suda za zločin agresije nad Ukrajinom

Rok

Odgovor EU-a na prosvjede i pogubljenja u Iranu

Rok

Nadzor financijskih aktivnosti Europske investicijske banke – godišnje izvješće za 2021.

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Rok

Zaštita financijskih interesa Europske unije – borba protiv prijevara – godišnje izvješće za 2021.

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Rok

Stanje i budućnost malog ribolova u EU-u

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Rasprave15:00 - 16:00

Ulagačke prakse održivih investicijskih fondova

O-000052/2022

KomisijaS&D

Obrazloženja glasovanja

Posljednje ažuriranje: 19. siječnja 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti