Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris - Ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris216k

  Pirmdiena, 2023. gada 16. janvāris

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Ceremonija par godu vienotā tirgus izveides 30. gadadienai

Termiņi

Vienotā tirgus izveides 30. gadadiena

Noteikumi ar mērķi novērst čaulas vienību ļaunprātīgu izmantošanu nodokļu vajadzībām

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Termiņi

Atkritumu sūtījumi

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2023. gada 17. janvāris

Debates09:00 - 11:50

Iepazīstināšana ar prezidentvalsts Zviedrijas darbības programmu

BALSOŠANA12:00 - 13:00

Nolīgums starp ES un Jaunzēlandi: persondatu apmaiņa starp Eiropolu un Jaunzēlandi

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Konvencija par kibernoziegumiem par pastiprinātu sadarbību un elektronisko pierādījumu izpaušanu: otrais papildu protokols

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Termiņi

Atkritumu sūtījumi

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Noteikumi ar mērķi novērst čaulas vienību ļaunprātīgu izmantošanu nodokļu vajadzībām

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Grozījumu izdarīšana Parlamenta Reglamentā attiecībā uz 7. pantu par privilēģiju un imunitātes aizstāvēšanu un 9. pantu par procedūrām, kas saistītas ar imunitāti

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Eiropas vietējās tirdzniecības galvaspilsētas izveide

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 13:00 - 15:00

Termiņi

Patērētāju aizsardzība tiešsaistes videospēlēs: Eiropas vienotā tirgus pieeja

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Elpceļu infekcijas gadījumu skaita straujais pieaugums un medikamentu trūkums Eiropā

Debates15:00 - 23:00

Jautājumu laiks (Komisija) - Pārtikas cenu inflācija Eiropā

Jaunākie notikumi saistībā ar apgalvojumiem par korupciju un ārvalstu iejaukšanos, tostarp saistībā ar Maroku, un nepieciešamība palielināt Eiropas iestāžu pārredzamību, integritāti un pārskatatbildību

Termiņi

2022. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

ES reakcija uz šausminošo uzbrukumu civiliedzīvotājiem Dnipro: pret Putina režīmu vērsto sankciju un Ukrainai paredzētā militārā atbalsta pastiprināšana

Termiņi

Īpaša pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma tribunāla izveide

Termiņi

ES reakcija uz protestiem un nāvessodiem Irānā

"Virzība 2023. gadā" — ceļā uz spēcīgāku ES un Latīņamerikas partnerību

Balsojumu skaidrojumi

  Trešdiena, 2023. gada 18. janvāris

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 10:30

Eiropadomes 2022. gada 15. decembra sanāksmes secinājumi

Debates10:30 - 11:50

Termiņi

ES stratēģija industriālās konkurētspējas, tirdzniecības un kvalitatīvu darbvietu radīšanas stimulēšanai

BALSOŠANA12:00 - 13:00

Termiņi

Eiropas Parlamenta priekšsēdētājas vietnieka ievēlēšana (Evas Kaili vietā)

Termiņi

Vienotā tirgus izveides 30. gadadiena

Termiņi

Patērētāju aizsardzība tiešsaistes videospēlēs: Eiropas vienotā tirgus pieeja

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Termiņi

2022. gada ziņojums par kopējās ārpolitikas un drošības politikas īstenošanu

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Termiņi

2022. gada ziņojums par kopējās drošības un aizsardzības politikas īstenošanu

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Termiņi

2022. gada ziņojums par cilvēktiesībām un demokrātiju pasaulē un Eiropas Savienības politiku šajā jomā

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

(vai pēc balsošanas beigām) Debates 13:00 - 23:00

Tiesiskuma aizsardzība pret nesodāmību Spānijā

Termiņi

2021. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Termiņi

2021. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Galēji labējo ekstrēmistu tīklu radītie terorisma draudi demokrātiskajai konstitucionālajai kārtībai

Atklājumi par uzņēmuma "Uber" lobēšanas praksi ES

Kriminālatbildības noteikšana par humānās palīdzības sniegšanu, tostarp meklēšanu un glābšanu

Termiņi

Mazapjoma zvejas stāvoklis ES un nākotnes perspektīvas

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Balsojumu skaidrojumi

  Ceturtdiena, 2023. gada 19. janvāris

Debates09:00 - 11:50

Direktīvas par Eiropas uzņēmumu padomēm pārskatīšana

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Iniciatīva “Global Gateway”

BALSOŠANA12:00 - 14:00

Termiņi

Kalnu Karabahas blokādes radītās humanitārās sekas

Termiņi

Ielaušanās Brazīlijas demokrātiskajās iestādēs

Termiņi

Žurnālistu stāvoklis Marokā, jo īpaši Omar Radi lieta

Termiņi

Īpaša pret Ukrainu vērstā agresijas nozieguma tribunāla izveide

Termiņi

ES reakcija uz protestiem un nāvessodiem Irānā

Termiņi

2021. gada ziņojums par Eiropas Investīciju bankas finansiālās darbības kontroli

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Termiņi

2021. gada ziņojums par Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzību un krāpšanas apkarošanu

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Termiņi

Mazapjoma zvejas stāvoklis ES un nākotnes perspektīvas

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Debates15:00 - 16:00

Ilgtspējīgu investīciju fondu investēšanas prakse

O-000052/2022

KomisijaS&D

Balsojumu skaidrojumi

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 19. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika