Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 16 ta' Jannar 2023 - Il-Ħamis, 19 ta' Jannar 2023221k

  It-Tnejn, 16 ta' Jannar 2023

Dibattiti17:00 - 22:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Ċerimonja għat-30 Anniversarju tas-Suq Uniku

Skadenza

It-30 Anniversarju tas-Suq Uniku

Regoli għall-prevenzjoni tal-użu ħażin ta' entitajiet fittizji għal finijiet ta' taxxa

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Skadenza

Il-vjeġġi ta' skart

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 17 ta' Jannar 2023

Dibattitu09:00 - 11:50

Preżentazzjoni tal-programm ta' attivitajiet tal-Presidenza Żvediża

VOTAZZJONIJIET12:00 - 13:00

Ftehim UE/New Zealand: skambju ta' data personali bejn l-Europol u New Zealand

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Konvenzjoni dwar iċ-Ċiberkriminalità dwar kooperazzjoni msaħħa u żvelar ta' evidenza elettronika: it-Tieni Protokoll Addizzjonali

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Skadenza

Il-vjeġġi ta' skart

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Regoli għall-prevenzjoni tal-użu ħażin ta' entitajiet fittizji għal finijiet ta' taxxa

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Emendi għar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament li jikkonċernaw l-Artikolu 7 dwar il-ħarsien tal-privileġġi u l-immunità u l-Artikolu 9 dwar il-proċeduri dwar l-immunità

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Il-ħolqien ta' Kapitali Ewropea tal-Kummerċ Lokali

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)13:00 - 15:00

Skadenza

Il-protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-logħob vidjo online: approċċ fil-livell tas-Suq Uniku Ewropew

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Iż-żieda f'daqqa tal-infezzjonijiet respiratorji u l-iskarsezza ta' mediċini fl-Ewropa

Dibattiti15:00 - 23:00

Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni) - L-inflazzjoni tal-prezzijiet tal-ikel fl-Ewropa

Żviluppi ġodda fl-allegazzjonijiet ta' korruzzjoni u ndħil barrani, inklużi dawk relatati mal-Marokk, u l-ħtieġa li jiżdiedu t-trasparenza, l-integrità u r-responsabbiltà fl-istituzzjonijiet Ewropej

Skadenza

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Ir-rispons tal-UE għall-attakk terribbli kontra ċivili fi Dnipro: it-tisħiħ tas-sanzjonijiet kontra r-reġim ta' Putin u tal-appoġġ militari lill-Ukrajna

Skadenza

L-istabbiliment ta' tribunal għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna

Skadenza

Ir-risposta tal-UE għall-protesti u l-eżekuzzjonijiet fl-Iran

"It-Triq lejn l-2023" - Lejn sħubija aktar b'saħħitha bejn l-UE u l-Amerka Latina

Spjegazzjonijiet tal-vot

  L-Erbgħa, 18 ta' Jannar 2023

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 10:30

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-15 ta' Diċembru 2022

Dibattitu10:30 - 11:50

Skadenza

Strateġija tal-UE biex tingħata spinta lill-kompetittività industrijali, lill-kummerċ u l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità

VOTAZZJONIJIET12:00 - 13:00

Skadenza

Elezzjoni ta' Viċi President tal-Parlament Ewropew (minflok Eva Kaili)

Skadenza

It-30 Anniversarju tas-Suq Uniku

Skadenza

Il-protezzjoni tal-konsumatur fir-rigward tal-logħob vidjo online: approċċ fil-livell tas-Suq Uniku Ewropew

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Skadenza

L-implimentazzjoni tal-politika estera u ta' sigurtà komuni - rapport annwali 2022

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Skadenza

L-implimentazzjoni tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni - rapport annwali 2022

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Skadenza

Id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija fid-dinja u l-politika tal-Unjoni Ewropea dwar il-kwistjoni - rapport annwali 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Dibattiti (fi tmiem il-votazzjonijiet)13:00 - 23:00

Il-protezzjoni tal-istat tad-dritt kontra l-impunità fi Spanja

Skadenza

Il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Skadenza

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

It-theddid terroristiku minn networks estremisti tal-lemin estrem li jisfidaw l-ordni kostituzzjonali demokratiku

Rivelazzjonijiet dwar il-prattiki ta' lobbying tal-Uber fl-UE

Il-kriminilizzazzjoni tal-assistenza umanitarja, inkluż it-tiftix u s-salvataġġ

Skadenza

Is-sitwazzjoni tas-sajd fuq skala żgħira fl-UE u l-prospettivi futuri

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Spjegazzjonijiet tal-vot

  Il-Ħamis, 19 ta' Jannar 2023

Dibattiti09:00 - 11:50

Reviżjoni tad-Direttiva dwar il-Kunsilli tax-Xogħlijiet Ewropej

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

L-Inizjattiva Global Gateway

VOTAZZJONIJIET12:00 - 14:00

Skadenza

Il-konsegwenzi umanitarji tal-imblokk fin-Nagorno-Karabakh

Skadenza

L-assalt fuq l-istituzzjonijiet demokratiċi Brażiljani

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-ġurnalisti fil-Marokk, b'mod partikolari l-każ ta' Omar Radi

Skadenza

L-istabbiliment ta' tribunal għad-delitt ta' aggressjoni kontra l-Ukrajna

Skadenza

Ir-risposta tal-UE għall-protesti u l-eżekuzzjonijiet fl-Iran

Skadenza

Il-kontroll tal-attivitajiet finanzjarji tal-Bank Ewropew tal-Investiment - rapport annwali 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Skadenza

Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-Unjoni Ewropea - il-ġlieda kontra l-frodi - rapport annwali 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Skadenza

Is-sitwazzjoni tas-sajd fuq skala żgħira fl-UE u l-prospettivi futuri

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Dibattiti15:00 - 16:00

Prattiki ta' investiment tal-fondi ta' investiment sostenibbli

O-000052/2022

KummissjoniS&D

Spjegazzjonijiet tal-vot

Aġġornata l-aħħar: 19 ta' Jannar 2023Avviż legali - Politika tal-privatezza