Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 16 januari 2023 - Torsdagen den 19 januari 2023213k

  Måndagen den 16 januari 2023

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Ceremoni med anledning av den inre marknadens 30-årsjubileum

Tidsfrist

Den inre marknadens 30-årsjubileum

Regler för att förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Tidsfrist

Transport av avfall

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 17 januari 2023

Debatt09:00 - 11:50

Presentation av verksamhetsprogrammet för det svenska ordförandeskapet

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Avtal EU/Nya Zeeland: utbyte av personuppgifter mellan Europol och Nya Zeeland

A9-0003/2023

 ***

LIBEAnnalisa Tardino

Konventionen om it-brottslighet om utökat samarbete och utlämnande av elektroniska bevis: det andra tilläggsprotokollet

A9-0002/2023

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Tidsfrist

Transport av avfall

A9-0290/2022

 ***I

ENVIPernille Weiss

Regler för att förhindra missbruk av företag utan substans för skatteändamål

A9-0293/2022

 *

ECONLídia Pereira

Ändringar av arbetsordningen avseende artikel 7 om fastställelse av immunitet och privilegier och artikel 9 om immunitetsförfaranden

A9-0001/2023

AFCOGabriele Bischoff

Inrättandet av en europeisk huvudstad för lokal handel

Debatt (eller efter avslutad omröstning)13:00 - 15:00

Tidsfrist

Konsumentskydd i samband med onlinedatorspel: en strategi för EU:s inre marknad

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Den plötsliga ökningen av luftvägsinfektioner och bristen på läkemedel i Europa

Debatter15:00 - 23:00

Frågestund (kommissionen) - Inflationen i livsmedelspriserna i Europa

Ny utveckling i anklagelserna om korruption och utländsk inblandning, inbegripet anklagelser mot Marocko, och behovet av ökad transparens, integritet och ansvarsskyldighet i EU:s institutioner

Tidsfrist

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

EU:s svar på det fruktansvärda angreppet på civila i Dnipro: stärkta sanktioner mot Putinregimen och ökat militärt stöd till Ukraina

Tidsfrist

Inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina

Tidsfrist

EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran

”Vägen till 2023” – Ett starkare partnerskap mellan EU och Latinamerika

Röstförklaringar

  Onsdagen den 18 januari 2023

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 10:30

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 december 2022

Debatt10:30 - 11:50

Tidsfrist

En EU-strategi för att främja industriell konkurrenskraft, handel och arbetstillfällen av hög kvalitet

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Tidsfrist

Val av en vice talman i Europaparlamentet (för att ersätta Eva Kaili)

Tidsfrist

Den inre marknadens 30-årsjubileum

Tidsfrist

Konsumentskydd i samband med onlinedatorspel: en strategi för EU:s inre marknad

A9-0300/2022

IMCOAdriana Maldonado López

Tidsfrist

Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2022

A9-0292/2022

AFETDavid McAllister

Tidsfrist

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2022

A9-0296/2022

AFETTom Vandenkendelaere

Tidsfrist

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2022

A9-0298/2022

AFETIsabel Wiseler-Lima

Debatt (eller efter avslutad omröstning)13:00 - 23:00

Skydd av rättsstaten mot straffrihet i Spanien

Tidsfrist

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Tidsfrist

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Terroristhotet från högerextrema nätverk som trotsar den demokratiska konstitutionella ordningen

Avslöjanden om Ubers lobbymetoder i EU

Kriminalisering av humanitärt bistånd, inbegripet sök- och räddningsinsatser

Tidsfrist

Läget för det småskaliga fisket i EU och framtidsutsikter

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Röstförklaringar

  Torsdagen den 19 januari 2023

Debatter09:00 - 11:50

Revidering av direktivet om europeiska företagsråd

A9-0295/2022

EMPLDennis Radtke

Global Gateway-iniativet

OMRÖSTNING12:00 - 14:00

Tidsfrist

De humanitära konsekvenserna av blockaden i Nagorno-Karabach

Tidsfrist

Stormningen av de brasilianska demokratiska institutionerna

Tidsfrist

Situationen för journalister i Marocko, särskilt fallet Omar Radi

Tidsfrist

Inrättandet av en tribunal för aggressionsbrottet mot Ukraina

Tidsfrist

EU:s svar på protesterna och avrättningarna i Iran

Tidsfrist

Kontrollen av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet – årsrapport 2021

A9-0294/2022

CONTAngelika Winzig

Tidsfrist

Skydd av Europeiska unionens ekonomiska intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport 2021

A9-0299/2022

CONTSabrina Pignedoli

Tidsfrist

Läget för det småskaliga fisket i EU och framtidsutsikter

A9-0291/2022

PECHJoão Pimenta Lopes

Debatter15:00 - 16:00

Hållbara investeringsfonders investeringspraxis

O-000052/2022

KommissionenS&D

Röstförklaringar

Senaste uppdatering: 19 januari 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy