Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 13. märts 2023 - Neljapäev, 16. märts 2023225k

  Esmaspäev, 13. märts 2023

Arutelud17:00 - 23:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Tähtaeg

Euroopa Ombudsmani tegevus – 2021. aasta aruanne

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Tähtaeg

Euroopa välisteenistuse tegevus ja ELi positsiooni tugevdamine maailmas

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 14. märts 2023

Arutelu09:00 - 10:30

Tähtaeg

Andmemäärus

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Arutelud10:30 - 12:00

See on Euroopa – arutelu Leedu presidendi Gitanas Nausėdaga

HÄÄLETUS12:00 - 13:00

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Nicolaus Festi puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine – taotlus EGF/2022/002 BE/TNT – Belgia

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud raps MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Tähtaeg

Ro-ro-reisiparvlaevad: püstuvusnõuded

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tähtaeg

Liikmesriikide kohustus vähendada kasvuhoonegaaside heidet (jõupingutuste jagamise määrus)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Tähtaeg

Maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Tähtaeg

ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi muutmine

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tähtaeg

Hoonete energiatõhusus (uuesti sõnastatud)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Tähtaeg

Andmemäärus

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Tähtaeg

Euroopa Ombudsmani tegevus – 2021. aasta aruanne

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Poliitikavaldkondade arengusidusus

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:00 - 15:00

Ühine arutelu - Euroopa poolaasta

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2023. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteedid

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Tähtaeg

Aktiivse kaasamise tagamiseks piisav miinimumsissetulek

O-000050/2022

NõukoguEMPL

O-000051/2022

KomisjonEMPL

Arutelud15:00 - 23:00

Infotund (komisjon) – kuidas tagada ELi energiajulgeolek 2023. aastal

Infotund (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) - Atlandi-üleste sidemete tugevdamine üha keerulisemas mitmepoolses maailmas

Demokraatia olukorra halvenemine Iisraelis ja tagajärjed okupeeritud aladele

Olukord Gruusias

Tähtaeg

Moldova Vabariigi ees seisvad ülesanded

Tähtaeg

ELi ja Armeenia suhted

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Tähtaeg

ELi ja Aserbaidžaani suhted

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Hääletuste selgitused

  Kolmapäev, 15. märts 2023

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:00

Euroopa Ülemkogu 9. veebruari erakorralise kohtumise järeldused ja Euroopa Ülemkogu 23.–24. märtsi 2023. aasta kohtumise ettevalmistamine

Arutelud11:00 - 12:00

(Rahvusvahelise naistepäeva tähistamine)

HÄÄLETUS12:00 - 13:00

ELi ja Ameerika Ühendriikide vaheline leping: kõigi ELi CLXXV loendis sisalduvate tariifikvootide kontsessioonide muutmine

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Tähtaeg

Õiguskaitsealane teabevahetus

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Tähtaeg

Uued repressioonid Valgevene inimeste vastu, eelkõige Andrzej Poczobuti ja Aless Bjaljatski juhtumid

Tähtaeg

Aktiivse kaasamise tagamiseks piisav miinimumsissetulek

Tähtaeg

Euroopa välisteenistuse tegevus ja ELi positsiooni tugevdamine maailmas

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Tähtaeg

Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta: 2023. aasta tööhõive ja sotsiaalpoliitika prioriteedid

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Tähtaeg

Rakendamisraport Ühendkuningriigi EList väljaastumise lepingu kohta

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Tähtaeg

ELi ja Armeenia suhted

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Tähtaeg

ELi ja Aserbaidžaani suhted

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:00 - 23:00

Rohkem Euroopat, rohkem töökohti: ehitame üles homse konkurentsivõimelise majanduse kõigi hüvanguks

Silicon Valley Banki maksejõuetus ja selle mõju Euroopa finantsstabiilsusele

ELi kaitse tugevdamine Ukraina sõja kontekstis: relvade ja laskemoona tootmise ja Ukrainasse tarnimise kiirendamine

Surmad merel: ELi ühine reageerimine elude päästmiseks ning meetmed ohutute ja seaduslike võimaluste tagamiseks

Komisjoni sise-eeskirjade viivitamatu reformimise vajadus, et tagada väidetavaid huvide konflikte arvesse võttes läbipaistvus ja vastutus

Võitlus organiseeritud kuritegevusega ELis

Naisaktivism – seksuaal- ja reproduktiivtervise ning seonduvate õigustega seotud inimõiguste kaitsjad

Tähtaeg

Inimõiguste kaitsjaid käsitlevad ELi suunised

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Piiriülesed adopteerimised kolmandatest riikidest

Tähtaeg

Diskrimineerimise vastane võitlus ELis – kauaoodatud horisontaalne diskrimineerimisvastane direktiiv

O-000010/2023

NõukoguLIBE

O-000011/2023

KomisjonLIBE

Hääletuste selgitused

  Neljapäev, 16. märts 2023

Arutelud09:00 - 11:50

Euroopa kodanikualgatus „Päästke mesilased ja põllumajandustootjad! Keskkonna puhtuse huvides muudame põllumajanduse mesilassõbralikumaks“

2022. aasta Bridgetowni tegevuskava edendamine

Komisjoni tegevusetus seoses ausa ja lojaalse koostöö kohustusega

O-000013/2023

KomisjonPEGA

HÄÄLETUS12:00 - 14:00

Tähtaeg

Iraan: eelkõige sadade koolitüdrukute mürgitamine

Tähtaeg

Tuneesia: hiljutised rünnakud väljendus- ja ühinemisvabaduse ning ametiühingute vastu, eelkõige ajakirjanik Noureddine Boutari juhtum

Tähtaeg

Kambodža: opositsioonijuht Kem Sokha juhtum

Määruse (EL) nr 910/2014 muutmine seoses Euroopa digiidentiteedi raamistiku kehtestamisega

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Tähtaeg

Inimõiguste kaitsjaid käsitlevad ELi suunised

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Arutelud15:00 - 16:00

Pikaajaline pühendumine loomade heaolu tagamisele

Hääletuste selgitused

Viimane päevakajastamine: 15. märts 2023Õigusteave - Privaatsuspoliitika