Esityslista
Strasbourg
Maanantai 13. maaliskuuta 2023 - Torstai 16. maaliskuuta 2023227k

  Maanantai 13. maaliskuuta 2023

Keskustelut17:00 - 23:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – vuosikertomus 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Määräaika

EUH:n toiminnan tarkasteleminen ja entistä vahvempi EU maailmassa

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 172 artikla)

  Tiistai 14. maaliskuuta 2023

Keskustelu09:00 - 10:30

Määräaika

Datasäädös

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Keskustelut10:30 - 12:00

Tämä on Eurooppa – Keskustelu Liettuan presidentin Gitanas Nausėdan kanssa

ÄÄNESTYKSET12:00 - 13:00

Ioannis Lagosin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Nicolaus Festin koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto – hakemus EGF/2022/002 BE/TNT – Belgia

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: muuntogeeninen rapsi MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Määräaika

Ro-ro-matkustaja-alukset: vakavuusvaatimukset

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Määräaika

Sitovat vuotuiset kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset jäsenvaltioissa (taakanjakoasetus)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Määräaika

Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Määräaika

EU:n päästökauppajärjestelmän markkinavakausvarannon tarkistaminen

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Määräaika

Rakennusten energiatehokkuus (uudelleenlaadittu)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Määräaika

Datasäädös

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Määräaika

Euroopan oikeusasiamiehen toiminta – vuosikertomus 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuus

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)13:00 - 15:00

Yhteiskeskustelu - Eurooppalainen ohjausjakso

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset painopistealat vuonna 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Määräaika

Aktiivisen osallisuuden varmistava riittävä vähimmäistoimeentulo

O-000050/2022

NeuvostoEMPL

O-000051/2022

KomissioEMPL

Keskustelut15:00 - 23:00

Kyselytunti (komissio) – Miten varmistaa energiaturvallisuus EU:ssa vuonna 2023?

Kyselytunti (varapuheenjohtaja / korkea edustaja) – Transatlanttisten yhteyksien lujittaminen alati haasteellisessa multilateraalisessa maailmassa

Demokratian heikkeneminen Israelissa ja seuraukset miehitetyille alueille

Georgian tilanne

Määräaika

Moldovan tasavallan haasteet

Määräaika

EU:n ja Armenian suhteet

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Määräaika

EU:n ja Azerbaidžanin suhteet

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Äänestysselitykset

  Keskiviikko 15. maaliskuuta 2023

ERITYISEN TÄRKEÄ KESKUSTELU09:00 - 11:00

Eurooppa-neuvoston 9. helmikuuta pidetyn ylimääräisen kokouksen päätelmät ja 23.–24. maaliskuuta 2023 pidettävän kokouksen valmistelu

Keskustelut11:00 - 12:00

(Kansainvälinen naistenpäivä)

ÄÄNESTYKSET12:00 - 13:00

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen sopimus: kaikkiin EU:n luetteloon CLXXV sisältyviin tariffikiintiöihin liittyvien myönnytysten muuttaminen

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Määräaika

Lainvalvontaa koskeva tietojenvaihto

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Määräaika

Sortotoimien jatkuminen Valko-Venäjällä, erityisesti Andrzej Patšobutin ja Ales Bjaljatskin tapaukset

Määräaika

Aktiivisen osallisuuden varmistava riittävä vähimmäistoimeentulo

Määräaika

EUH:n toiminnan tarkasteleminen ja entistä vahvempi EU maailmassa

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Määräaika

Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso: työllisyyteen liittyvät ja sosiaaliset painopistealat vuonna 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Määräaika

Yhdistyneen kuningaskunnan eroamista EU:sta koskevan sopimuksen täytäntöönpano

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Määräaika

EU:n ja Armenian suhteet

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Määräaika

EU:n ja Azerbaidžanin suhteet

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Keskustelut (tai äänestysten päätyttyä)13:00 - 23:00

Lisää Eurooppaa, lisää työpaikkoja: tulevaisuuden kilpailukykyisen talouden rakentaminen on kaikkien etu

Silicon Valley Bankin kaatuminen ja sen vaikutukset rahoitusvakauteen Euroopassa

EU:n puolustuksen vahvistaminen Ukrainan sodan yhteydessä: aseiden ja ammusten tuotannon ja Ukrainaan toimittamisen nopeuttaminen

Kuolemantapaukset merellä: EU:n yhteiset toimet ihmishenkien pelastamiseksi ja turvallisten ja laillisten väylien varmistamiseksi

Tarve uudistaa välittömästi komission sisäiset säännöt avoimuuden ja vastuullisuuden varmistamiseksi väitettyjen eturistiriitojen valossa

Järjestäytyneen rikollisuuden torjunta EU:ssa

Naisaktivismi – seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyvien ihmisoikeuksien puolustajat

Määräaika

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Rajatylittävät adoptiot kolmansista maista

Määräaika

Syrjinnän torjuminen EU:ssa – kauan odotettu horisontaalinen syrjinnän vastainen direktiivi

O-000010/2023

NeuvostoLIBE

O-000011/2023

KomissioLIBE

Äänestysselitykset

  Torstai 16. maaliskuuta 2023

Keskustelut09:00 - 11:50

Eurooppalainen kansalaisaloite ”Pelastakaa mehiläiset ja maanviljelijät! Maatalous mehiläisille suotuisaksi terveen ympäristön puolesta”

Bridgetownin agendan 2022 edistäminen

Komission puutteelliset toimet vilpittömän ja lojaalin yhteistyön velvoitteen asiayhteydessä

O-000013/2023

KomissioPEGA

ÄÄNESTYKSET12:00 - 14:00

Määräaika

Iran ja erityisesti satojen koulutyttöjen myrkyttäminen

Määräaika

Tunisia ja äskettäiset hyökkäykset sanan- ja yhdistymisvapautta ja ammattiliittoja vastaan, etenkin toimittaja Noureddine Boutarin tapaus

Määräaika

Kambodža ja oppositiojohtaja Kem Sokhan tapaus

Eurooppalaisen digitaalisen identiteetin kehys

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Määräaika

Ihmisoikeuksien puolustajia koskevat EU:n suuntaviivat

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Keskustelut15:00 - 16:00

Pitkän aikavälin sitoumus eläinten hyvinvointiin

Äänestysselitykset

Päivitetty viimeksi: 15. maaliskuuta 2023Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö