Cláir oibre
Strasbourg
Dé Luain, 13 Márta 2023 - Déardaoin, 16 Márta 2023228k

  Dé Luain, 13 Márta 2023

Díospóireachtaí17:00 - 23:00

Athchromadh ar an seisiún agus ord gnó

Sprioc-am

Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Sprioc-am

Gníomhaíochtaí an Ombudsman Eorpaigh - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Sprioc-am

Feidhmiú SEGS agus seasamh an Aontais ar an leibhéal domhanda a neartú

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Óráidí aon nóiméid amháin (Riail 172)

  Dé Máirt, 14 Márta 2023

Díospóireacht09:00 - 10:30

Sprioc-am

An Gníomh um Shonraí

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Díospóireachtaí10:30 - 12:00

Is í seo an Eoraip - Díospóireacht le hUachtarán na Liotuáine, Gitanas Nausėda

VÓTÁLACHA12:00 - 13:00

Iarraidh ar dhíolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Iarraidh ar tharscaoileadh dhíolúine Nicolaus Fest

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh - iarratas EGF/2022/002 BE/TNT - an Bheilg

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Sprioc-am

Agóid de bhun Riail 112 (2) agus (3): Ola ráibe ghéinmhodhnaithe MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Sprioc-am

Longa paisinéirí róró: ceanglais chobhsaíochta

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Sprioc-am

Laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit (an Rialachán maidir le Comhroinnt Díchill)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Sprioc-am

Úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Sprioc-am

Athbhreithniú ar Chúlchiste Cobhsaíochta an Mhargaidh do Chóras Trádála Astaíochtaí an Aontais

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Sprioc-am

Feidhmíocht fuinnimh foirgneamh (athmhúnlú)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Sprioc-am

An Gníomh um Shonraí

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Sprioc-am

Gníomhaíochtaí an Ombudsman Eorpaigh - tuarascáil bhliantúil 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Comhtháthú Beartas ar mhaithe le Forbairt

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:00 - 15:00

Díospóireacht chomhpháirteach - An Seimeastar Eorpach

Sprioc-am

An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Sprioc-am

An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Tosaíochtaí fostaíochta agus sóisialta le haghaidh 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Sprioc-am

Ioncam íosta leordhóthanach lena n-áirithítear cuimsiú gníomhach

O-000050/2022

ComhairleEMPL

O-000051/2022

CoimisiúnEMPL

Díospóireachtaí15:00 - 23:00

Tráth na gCeisteanna (an Coimisiún) - Conas slándáil fuinnimh a áirithiú san Aontas in 2023

Tráth na gCeisteanna (LUC/AI) - Neartú a dhéanamh ar na naisc Thrasatlantacha i ndomhan iltaobhach agus síordhúshlánach

Meath an daonlathais in Iosrael agus na hiarmhairtí do na críocha faoi fhorghabháil

An staid sa tSeoirsia

Sprioc-am

Na dúshláin atá roimh Phoblacht na Moldóive

Sprioc-am

An caidreamh idir AE agus an Airméin

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Sprioc-am

An caidreamh idir AE agus an Asarbaiseáin

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Mínithe ar na vótálacha

  Dé Céadaoin, 15 Márta 2023

DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH09:00 - 11:00

Conclúidí ó chruinniú urghnách na Comhairle Eorpaí an 9 Feabhra agus ullmhú chruinniú na Comhairle Eorpaí an 23-24 Márta 2023

Díospóireachtaí11:00 - 12:00

(Lá Idirnáisiúnta na mBan)

VÓTÁLACHA12:00 - 13:00

Chomhaontú idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá: modhnú na lamháltas ar na cuótaí ráta taraife uile a áirítear i Sceideal CLXXV

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Sprioc-am

Malartú faisnéise i bhforfheidhmiú an dlí

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Sprioc-am

Tuilleadh cos ar bolg i gcoinne mhuintir na Bealarúise, go háirithe cásanna Andrzej Poczobut agus Ales Bialiatski

Sprioc-am

Ioncam íosta leordhóthanach lena n-áirithítear cuimsiú gníomhach

Sprioc-am

Feidhmiú SEGS agus seasamh an Aontais ar an leibhéal domhanda a neartú

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Sprioc-am

An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Sprioc-am

An Seimeastar Eorpach um chomhordú an bheartais eacnamaíoch: Tosaíochtaí fostaíochta agus sóisialta le haghaidh 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Sprioc-am

Tuarascáil cur chun feidhme ar an gComhaontú maidir leis an Ríocht Aontaithe a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Sprioc-am

An caidreamh idir AE agus an Airméin

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Sprioc-am

An caidreamh idir AE agus an Asarbaiseáin

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:00 - 23:00

Tuilleadh den Eoraip, tuilleadh post: táimid ag tógáil gheilleagar iomaíoch na todhchaí chun sochair dúinn uile

Teip an Bhainc Silicon Valley agus na himpleachtaí don chobhsaíocht airgeadais san Eoraip

Cosaint an Aontais a neartú i gcomhthéacs an chogaidh san Úcráin: dlús a chur le táirgeadh agus le seachadadh arm agus armlón chun na hÚcráine

Básanna ar muir: fhreagairt choiteann an Aontais chun beatha daoine a shábháil agus gníomhaíocht chun bealaí sábháilte agus dlíthiúla a áirithiú

An gá atá le hathchóiriú láithreach a dhéanamh ar rialacha inmheánacha an Choimisiúin chun trédhearcacht agus cuntasacht a áirithiú i bhfianaise coinbhleachtaí leasa líomhnaithe

An choireacht eagraithe san Aontas a chomhrac

Gníomhaíochas na mban - cosantóirí chearta an duine a bhaineann le sláinte agus cearta gnéis agus atáirgthe (SRHR)

Sprioc-am

Treoirlínte AE maidir le Cosantóirí Chearta an Duine

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Uchtáil trasteorann ó thríú tíortha

Sprioc-am

An t-idirdhealú a chomhrac san Aontas - an Treoir Chothrománach i gcoinne an Idirdhealaithe a bhfuiltear ag súil le fada léi

O-000010/2023

ComhairleLIBE

O-000011/2023

CoimisiúnLIBE

Mínithe ar na vótálacha

  Déardaoin, 16 Márta 2023

Díospóireachtaí09:00 - 11:50

An Tionscnamh Eorpach ó na Saoránaigh "Sábhálaimis na beacha agus na feirmeoirí! I dtreo talmhaíocht atá neamhdhíobhálach do bheacha i gcomhair comhshaol folláin”

Cur chun cinn Chlár Oibre Bridgetown 2022

An easpa gníomhaíochtaí ón gCoimisiún i gcomhthéacs dhualgas an chomhair fhíréanta agus dhílis

O-000013/2023

CoimisiúnPEGA

VÓTÁLACHA12:00 - 14:00

Sprioc-am

An Iaráin: go háirithe nimhiú na gcéadta cailíní scoile

Sprioc-am

An Túinéis: Na hionsaithe le déanaí i gcoinne na saoirse chun tuairimí a nochtadh agus na saoirse comhlachais agus na gceardchumann, go háirithe cás an iriseora Noureddine Boutar

Sprioc-am

An Chambóid: cás cheannaire an fhreasúra Kem Sokha

Leasú a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 i dtaca le creat le haghaidh Céannacht Dhigiteach Eorpach a bhunú

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Sprioc-am

Treoirlínte AE maidir le Cosantóirí Chearta an Duine

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Díospóireachtaí15:00 - 16:00

Tiomantas fadtréimhseach i leith leas ainmhithe

Mínithe ar na vótálacha

An nuashonrú is déanaí: 15 Márta 2023Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais