Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2023 m. kovo 13 d. - Ketvirtadienis, 2023 m. kovo 16 d.229k

  Pirmadienis, 2023 m. kovo 13 d.

Diskusijos17:00 - 23:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Galutinis terminas

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2021 m. veiklą

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Galutinis terminas

EIVT veikimas ir stipresnis ES vaidmuo pasaulyje

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)

  Antradienis, 2023 m. kovo 14 d.

Diskusijos09:00 - 10:30

Galutinis terminas

Duomenų aktas

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Diskusijos10:30 - 12:00

Tai – Europa. Diskusijos su Lietuvos Respublikos Prezidentu Gitanu Nausėda

BALSAVIMAS12:00 - 13:00

Prašymas atšaukti Ioanniso Lagoso (Ioannis Lagos) imunitetą

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Prašymas atšaukti Nicolauso Festo (Nicolaus Fest) imunitetą

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas – Belgijos paraiška EGF/2022/002 BE/TNT

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Galutinis terminas

Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 112 straipsnio 2 ir 3 dalis: genetiškai modifikuoti aliejiniai rapsai MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Galutinis terminas

Ro-ro keleiviniai laivai: stovumo reikalavimai

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Galutinis terminas

Valstybėms narėms nustatomi įpareigojimai sumažinti išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų metinį kiekį (Pastangų pasidalijimo reglamentas)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Galutinis terminas

Žemės naudojimas, žemės naudojimo keitimas ir miškininkystė (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Galutinis terminas

Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo peržiūra

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Galutinis terminas

Pastatų energinis naudingumas (nauja redakcija)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Galutinis terminas

Duomenų aktas

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Galutinis terminas

Metinis pranešimas apie Europos ombudsmeno 2021 m. veiklą

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Politikos suderinamumas vystymosi labui

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Diskusijos (po balsavimo)13:00 - 15:00

Bendros diskusijos - Europos Semestras

Galutinis terminas

2023 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Galutinis terminas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2023 m. užimtumo ir socialiniai prioritetai

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Galutinis terminas

Tinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti

O-000050/2022

TarybaiEMPL

O-000051/2022

KomisijaiEMPL

Diskusijos15:00 - 23:00

Klausimų Komisijai valanda. Kaip užtikrinti energetinį saugumą ES 2023 m.

Klausimų valanda (Komisijos pirmininko pavaduotojas ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai) – Transatlantinių ryšių stiptinimas nuolat besikeičiančiame daugiašaliame pasaulyje

Demokratijos būklės blogėjimas Izraelyje ir jo pasekmės okupuotoms teritorijoms

Padėtis Sakartvele

Galutinis terminas

Iššūkiai, su kuriais susiduria Moldovos Respublika

Galutinis terminas

ES ir Armėnijos santykiai

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Galutinis terminas

ES ir Azerbaidžano santykiai

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Paaiškinimai dėl balsavimo

  Trečiadienis, 2023 m. kovo 15 d.

ESMINĖS DISKUSIJOS09:00 - 11:00

2023 m. vasario 9 d. specialiojo Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados ir pasirengimas 2023 m. kovo 23–24 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimui

Diskusijos11:00 - 12:00

(Tarptautinės moters dienos minėjimas)

BALSAVIMAS12:00 - 13:00

ES ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimas: visų į ES skirtą CLXXV sąrašą įtrauktų tarifinėms kvotoms taikomų nuolaidų pakeitimas

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Galutinis terminas

Teisėsaugos institucijų keitimasis informacija

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Galutinis terminas

Tolesnės represijos prieš baltarusių tautą, visų pirma Andrejaus Pačobuto ir Alesio Bialiackio atvejai

Galutinis terminas

Tinkamo dydžio minimalios pajamos aktyviai įtraukčiai užtikrinti

Galutinis terminas

EIVT veikimas ir stipresnis ES vaidmuo pasaulyje

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Galutinis terminas

2023 m. Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Galutinis terminas

Europos ekonominės politikos koordinavimo semestras: 2023 m. užimtumo ir socialiniai prioritetai

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Galutinis terminas

Susitarimo dėl JK išstojimo iš ES įgyvendinimo ataskaita

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Galutinis terminas

ES ir Armėnijos santykiai

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Galutinis terminas

ES ir Azerbaidžano santykiai

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Diskusijos (po balsavimo)13:00 - 23:00

Daugiau Europos, daugiau darbo vietų: kuriame konkurencingą rytojaus ekonomiką visų labui

Banko „Silicon Valley Bank“ žlugimas ir poveikis finansiniam stabilumui Europoje

ES gynybos stiprinimas karo Ukrainoje kontekste: ginklų ir šaudmenų gamybos ir tiekimo Ukrainai spartinimas

Žūtys jūroje: bendras ES atsakas siekiant gelbėti gyvybes ir veiksmai, kuriais siekiama užtikrinti saugius ir teisėtus atvykimo būdus

Poreikis nedelsiant reformuoti Komisijos vidaus taisykles siekiant užtikrinti skaidrumą ir atskaitomybę atsižvelgiant į tariamus interesų konfliktus

Kova su organizuotu nusikalstamumu ES

Moterų aktyvizmas. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos bei teisių srities žmogaus teisių gynėjai

Galutinis terminas

ES gairės dėl žmogaus teisių gynėjų

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Vaikų iš trečiųjų šalių tarpvalstybinis įvaikinimas

Galutinis terminas

Kova su diskriminacija ES. Ilgai laukta horizontalioji kovos su diskriminacija direktyva

O-000010/2023

TarybaiLIBE

O-000011/2023

KomisijaiLIBE

Paaiškinimai dėl balsavimo

  Ketvirtadienis, 2023 m. kovo 16 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Europos piliečių iniciatyva „Saugokime bites ir ūkininkus! Bitėms nekenkiantis žemės ūkis – sveika aplinka“

2022 m. Bridžtauno darbotvarkės įgyvendinimas

Komisijos veiksmų, susijusių su pareiga sąžiningai ir lojaliai bendradarbiauti, stoka

O-000013/2023

KomisijaiPEGA

BALSAVIMAS12:00 - 14:00

Galutinis terminas

Iranas, visų pirma šimtų mokinių mergaičių apnuodijimas

Galutinis terminas

Tunisas: pastarojo meto išpuoliai prieš saviraiškos ir asociacijų laisvę ir profesines sąjungas, visų pirma žurnalisto Noureddine'o Boutaro atvejis

Galutinis terminas

Kambodža: opozicijos lyderio Kemo Sokha atvejis

Reglamento (ES) Nr. 910/2014 dalinis keitimas dėl Europos skaitmeninės tapatybės sistemos nustatymo

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Galutinis terminas

ES gairės dėl žmogaus teisių gynėjų

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Diskusijos15:00 - 16:00

Ilgalaikis įsipareigojimas užtikrinti gyvūnų gerovę

Paaiškinimai dėl balsavimo

Atnaujinta: 2023 m. kovo 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika