Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2023. gada 13. marts - Ceturtdiena, 2023. gada 16. marts228k

  Pirmdiena, 2023. gada 13. marts

Debates17:00 - 23:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Ēku energosniegums (pārstrādāta redakcija)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Termiņi

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2021. gadā

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Termiņi

EĀDD darbība un pasaules mērogā spēcīgāka ES

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2023. gada 14. marts

Debates09:00 - 10:30

Termiņi

Datu akts

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Debates10:30 - 12:00

“Šī ir Eiropa” — debates ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu

BALSOŠANA12:00 - 13:00

Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Pieprasījums atcelt Nicolaus Fest imunitāti

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Beļģijas pieteikums EGF/2022/002 BE/TNT

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēts eļļas rapsis MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Termiņi

Ro-ro pasažieru kuģi: stabilitātes prasības

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Termiņi

Saistoši ikgadēji siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumi dalībvalstīs (Kopīgo centienu regula)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Termiņi

Zemes izmantošana, zemes izmantošanas maiņa un mežsaimniecība (ZIZIMM)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves pārskatīšana

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Termiņi

Ēku energosniegums (pārstrādāta redakcija)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Termiņi

Datu akts

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Termiņi

Gada ziņojums par Eiropas Ombuda darbību 2021. gadā

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Politikas saskaņotība attīstībai

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Debates (vai pēc balsošanas beigām)13:00 - 15:00

Kopīgās debates - Eiropas pusgads

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads 2023. gadā

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālās prioritātes 2023. gadam

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Termiņi

Pietiekams minimālais ienākums aktīvas iekļaušanas nodrošināšanai

O-000050/2022

PadomeEMPL

O-000051/2022

KomisijaEMPL

Debates15:00 - 23:00

Jautājumu laiks (Komisija) – Kā garantēt ES enerģētisko drošību 2023. gadā

Jautājumu laiks (KPV/AP) - Transatlantisko saišu stiprināšana aizvien sarežģītākā daudzpusējā pasaulē

Demokrātijas pasliktināšanās Izraēlā un tās sekas okupētajās teritorijās

Stāvoklis Gruzijā

Termiņi

Problēmas, ar kurām saskaras Moldovas Republika

Termiņi

ES un Armēnijas attiecības

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Termiņi

ES un Azerbaidžānas attiecības

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Balsojumu skaidrojumi

  Trešdiena, 2023. gada 15. marts

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:00

Eiropadomes 2023. gada 9. februāra īpašās sanāksmes secinājumi un gatavošanās Eiropadomes sanāksmei 2023. gada 23. un 24. martā

Debates11:00 - 12:00

(Starptautiskā sieviešu diena)

BALSOŠANA12:00 - 13:00

ES un Amerikas Savienoto Valstu nolīgums: visu ES CLXXV sarakstā iekļauto tarifa kvotu koncesiju grozīšana

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Termiņi

Informācijas apmaiņa starp tiesībaizsardzības iestādēm

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Termiņi

Jaunas represijas pret Baltkrievijas tautu, jo īpaši Andžeja Počobuta un Alesa Bjaļacka lieta

Termiņi

Pietiekams minimālais ienākums aktīvas iekļaušanas nodrošināšanai

Termiņi

EĀDD darbība un pasaules mērogā spēcīgāka ES

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads 2023. gadā

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: nodarbinātības un sociālās prioritātes 2023. gadam

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Termiņi

Īstenošanas ziņojums par līgumu par Apvienotās Karalistes izstāšanos no ES

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Termiņi

ES un Armēnijas attiecības

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Termiņi

ES un Azerbaidžānas attiecības

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Debates (vai pēc balsošanas beigām)13:00 - 23:00

“Vairāk Eiropas, vairāk darbvietu”: konkurētspējīgas turpmākās ekonomikas veidošana nolūkā nodrošināt labumu visiem

“Silicon Valley Bank” bankrots un tā ietekme uz finanšu stabilitāti Eiropā

ES aizsardzības stiprināšana Ukrainā notiekošā kara kontekstā: ieroču un munīcijas ražošanas un piegādes Ukrainai paātrināšana

Bojāeja jūrā: kopīga ES reakcija nolūkā glābt dzīvību un rīcība nolūkā nodrošināt drošus un likumīgus ceļus

Nepieciešamība nekavējoties reformēt Komisijas iekšējos noteikumus, lai nodrošinātu pārredzamību un pārskatatbildību, ņemot vērā apgalvojumus par iespējamiem interešu konfliktiem

Organizētās noziedzības apkarošana ES

Sieviešu aktīvisms — cilvēktiesību aizstāvji, kas darbojas seksuālās un reproduktīvās veselības un ar to saistīto tiesību jomā

Termiņi

ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Pārrobežu adopcija no trešām valstīm

Termiņi

Diskriminācijas apkarošana ES — ilgi gaidītā horizontālā Diskriminācijas novēršanas direktīva

O-000010/2023

PadomeLIBE

O-000011/2023

KomisijaLIBE

Balsojumu skaidrojumi

  Ceturtdiena, 2023. gada 16. marts

Debates09:00 - 11:50

Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus! Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi”

Bridžtaunas 2022. gada darba kārtības īstenošana

Komisijas bezdarbība lojālas sadarbības pienākuma kontekstā

O-000013/2023

KomisijaPEGA

BALSOŠANA12:00 - 14:00

Termiņi

Irāna, jo īpaši simtiem skolnieču saindēšana

Termiņi

Tunisija: nesenie uzbrukumi vārda un biedrošanās brīvībai un arodbiedrībām, jo īpaši žurnālista Noureddine Boutar lieta

Termiņi

Kambodža: opozīcijas līdera Kem Sokha lieta

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) Nr. 910/2014 attiecībā uz Eiropas digitālās identitātes regulējuma izveidi

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Termiņi

ES pamatnostādnes par cilvēktiesību aizstāvjiem

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Debates15:00 - 16:00

Ilgtermiņa apņemšanās attiecībā uz dzīvnieku labturību

Balsojumu skaidrojumi

Pēdējā atjaunošana: 2023. gada 15. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika