Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 13 mars 2023 - Torsdagen den 16 mars 2023228k

  Måndagen den 13 mars 2023

Debatter17:00 - 23:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Byggnaders energiprestanda (omarbetning)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Tidsfrist

Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Tidsfrist

Europeiska utrikestjänstens funktionssätt och ett starkare EU i världen

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 14 mars 2023

Debatt09:00 - 10:30

Tidsfrist

Dataakten

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Debatter10:30 - 12:00

Detta är Europa – Debatt med Litauens president Gitanas Nausėda

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

A9-0053/2023

JURIAndrzej Halicki

Begäran om upphävande av Nicolaus Fests immunitet

A9-0055/2023

JURIIlana Cicurel

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter – EGF/2022/002 BE/TNT – Belgien

A9-0043/2023

BUDGOlivier Chastel

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: Genetiskt modifierad raps MON 94100 (MON-941ØØ-2)

Tidsfrist

Ro-ro-passagerarfartyg: stabilitetskrav

A9-0255/2022

 ***I

TRANRoberts Zīle

Tidsfrist

Medlemsstaternas bindande årliga minskningar av växthusgasutsläpp (förordningen om ansvarsfördelning)

A9-0163/2022

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Tidsfrist

Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF)

A9-0161/2022

 ***I

ENVIVille Niinistö

Tidsfrist

Översyn av reserven för marknadsstabilitet inom unionens utsläppshandelssystem

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tidsfrist

Byggnaders energiprestanda (omarbetning)

A9-0033/2023

 ***I

ITRECiarán Cuffe

Tidsfrist

Dataakten

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Tidsfrist

Europeiska ombudsmannens verksamhet – årsrapport 2021

A9-0054/2023

PETIAnne-Sophie Pelletier

Konsekvent politik för utveckling

A9-0019/2023

DEVEJanina Ochojska

Debatt (eller efter avslutad omröstning)13:00 - 15:00

Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättningsprioriteringar och sociala prioriteringar för 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Tidsfrist

Tillräcklig minimiinkomst som garanterar en aktiv inkludering

O-000050/2022

RådetEMPL

O-000051/2022

KommissionenEMPL

Debatter15:00 - 23:00

Frågestund (kommissionen) – Hur kan energitrygghet säkerställas i EU under 2023?

Frågestund (VPC/HR) – Stärkande av de transatlantiska banden i en alltmer utmanande multilateral värld

Försämringen av demokratin i Israel och konsekvenserna för de ockuperade områdena

Situationen i Georgien

Tidsfrist

De utmaningar som Republiken Moldavien står inför

Tidsfrist

Förbindelserna mellan EU och Armenien

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Tidsfrist

Förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Röstförklaringar

  Onsdagen den 15 mars 2023

PRIORITERAD DEBATT09:00 - 11:00

Slutsatserna från Europeiska rådets extra möte den 9 februari och förberedelser inför Europeiska rådets möte den 23–24 mars 2023

Debatter11:00 - 12:00

(Internationella kvinnodagen)

OMRÖSTNING12:00 - 13:00

Avtal mellan EU och Förenta staterna: ändring av medgivanden när det gäller alla tullkvoter på EU:s lista CLXXV

A9-0042/2023

 ***

INTABernd Lange

Tidsfrist

Informationsutbyte i brottsbekämpande syfte

A9-0247/2022

 ***I

LIBELena Düpont

Tidsfrist

Det fortsatta förtrycket mot det belarusiska folket, särskilt fallen Andrzej Poczobut och Ales Bjaljatski

Tidsfrist

Tillräcklig minimiinkomst som garanterar en aktiv inkludering

Tidsfrist

Europeiska utrikestjänstens funktionssätt och ett starkare EU i världen

A9-0045/2023

AFETUrmas Paet

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken 2023

A9-0044/2023

ECONIrene Tinagli

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättningsprioriteringar och sociala prioriteringar för 2023

A9-0051/2023

EMPLEstrella Durá Ferrandis

Tidsfrist

Genomföranderapporten om avtalet om Förenade kungarikets utträde ur EU

A9-0052/2023

AFCOPedro Silva Pereira

Tidsfrist

Förbindelserna mellan EU och Armenien

A9-0036/2023

AFETAndrey Kovatchev

Tidsfrist

Förbindelserna mellan EU och Azerbajdzjan

A9-0037/2023

AFETŽeljana Zovko

Debatt (eller efter avslutad omröstning)13:00 - 23:00

Mer Europa, fler arbetstillfällen: vi bygger morgondagens konkurrenskraftiga ekonomi till nytta för alla

Kollapsen av Silicon Valley Bank och konsekvenserna för den finansiella stabiliteten i Europa

Förstärkning av EU:s försvar mot bakgrund av kriget i Ukraina: påskyndande av produktionen och leveranserna av vapen och ammunition till Ukraina

Dödsfall till havs: gemensamma EU-åtgärder för att rädda liv och insatser för att säkerställa säkra och lagliga migrationsvägar

Behov av en omedelbar reform av kommissionens interna regler för att säkerställa transparens och ansvarsskyldighet mot bakgrund av påstådda intressekonflikter

Kampen mot organiserad brottslighet i EU

Kvinnoaktivism – människorättsförsvarare knutna till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Tidsfrist

EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Gränsöverskridande adoptioner från tredjeländer

Tidsfrist

Bekämpning av diskriminering i EU – det sedan länge emotsedda övergripande antidiskrimineringsdirektivet

O-000010/2023

RådetLIBE

O-000011/2023

KommissionenLIBE

Röstförklaringar

  Torsdagen den 16 mars 2023

Debatter09:00 - 11:50

Det europeiska medborgarinitiativet ”Rädda bin och bönder! För ett bivänligt jordbruk och en sund miljö”

Främjandet av Bridgetown-agendan från 2022

Frånvaron av åtgärder från kommissionen med anledning av skyldigheten till uppriktigt och lojalt samarbete

O-000013/2023

KommissionenPEGA

OMRÖSTNING12:00 - 14:00

Tidsfrist

Iran: särskilt förgiftningen av hundratals skolflickor

Tidsfrist

Tunisien: den senaste tidens angrepp mot yttrande- och föreningsfriheten och mot fackföreningarna, särskilt i fallet med journalisten Noureddine Boutar

Tidsfrist

Kambodja: fallet med oppositionsledaren Kem Sokha

Ändring av förordning (EU) nr 910/2014 vad gäller inrättandet av en ram för europeisk digital identitet

A9-0038/2023

 ***I

ITRERomana Jerković

Tidsfrist

EU:s riktlinjer om människorättsförsvarare

A9-0034/2023

AFETHannah Neumann

Debatter15:00 - 16:00

Långsiktigt åtagande om djurens välbefinnande

Röstförklaringar

Senaste uppdatering: 15 mars 2023Rättsligt meddelande - Integritetspolicy