Porządek obrad
Bruksela
Środa, 29 marca 2023 r. - Czwartek, 30 marca 2023 r.191k

  Środa, 29 marca 2023 r.

Debaty15:00 - 21:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Uroczystość z okazji 25. rocznicy zawarcia porozumienia wielkopiątkowego

Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej 23–24 marca 2023 r.

Termin

Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

A9-0191/2022

 ***I

IMCODita Charanzová

Prawa dzieci z tęczowych rodzin i rodziców tej samej płci, w szczególności we Włoszech

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Czwartek, 30 marca 2023 r.

Debaty09:00 - 11:20

Termin

Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMKira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela

GŁOSOWANIE, a następnie wyjaśnienia do głosowania11:30 - 13:30

Wniosek o uchylenie immunitetu Anny Júlii Donáth

A9-0071/2023

JURISergey Lagodinsky

Termin

Platforma współpracy mająca na celu wspieranie funkcjonowania wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych

A9-0245/2022

 ***I

LIBEMalik Azmani

Termin

Europejski Rok Umiejętności 2023

A9-0028/2023

 ***I

EMPLLoucas Fourlas

Termin

Rozporządzenie w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów

A9-0191/2022

 ***I

IMCODita Charanzová

Termin

Wzmocnienie zasady równości wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMKira Marie Peter-Hansen, Samira Rafaela

Termin

Fluorowane gazy cieplarniane – zmiana dyrektywy (UE) 2019/1937 i uchylenie rozporządzenia (UE) nr 517/2014

A9-0048/2023

 ***I

ENVIBas Eickhout

Substancje zubożające warstwę ozonową i uchylenie rozporządzenia (WE) nr 1005/2009

A9-0050/2023

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Termin

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Sytuacja w zakresie praworządności w Unii Europejskiej

Ostatnia aktualizacja: 29 marca 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności