Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r. - Czwartek, 20 kwietnia 2023 r.230k

  Poniedziałek, 17 kwietnia 2023 r.

Debaty17:00 - 23:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Rozporządzenie w sprawie wylesiania

A9-0219/2022

 ***I

ENVIChristophe Hansen

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 18 kwietnia 2023 r.

DEBATA PRIORYTETOWA09:00 - 11:50

Potrzeba spójnej strategii dotyczącej stosunków UE–Chiny

GŁOSOWANIE12:00 - 13:00

Termin

Wykaz państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz tych, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu: Kosowo

A9-0076/2023

 ***II

LIBEThijs Reuten

Termin

Produkty maszynowe

A9-0141/2022

 ***I

IMCOIvan Štefanec

Termin

Przegląd systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych w Unii

A9-0162/2022

 ***I

ENVIPeter Liese

Termin

Monitorowanie, raportowanie i weryfikacja emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego

A9-0134/2023

 ***I

ENVIPeter Liese

Termin

Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

A9-0160/2022

 ***I

ENVIMohammed Chahim

Termin

Społeczny Fundusz Klimatyczny

A9-0157/2022

 ***I

EMPL, ENVIDavid Casa, Esther de Lange

Termin

Przegląd unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do lotnictwa

A9-0155/2022

 ***I

ENVISunčana Glavak

Termin

Stosunki instytucjonalne między UE a Radą Europy

A9-0056/2023

AFCOLoránt Vincze

Termin

Zrównoważony obieg węgla

A9-0066/2023

ENVIAlexander Bernhuber

Administracja elektroniczna przyspieszająca cyfrowe usługi publiczne, które wspierają funkcjonowanie jednolitego rynku

A9-0065/2023

IMCOTomislav Sokol

Termin

Wdrażanie cywilnego wymiaru WPBiO i innej cywilnej pomocy UE w zakresie bezpieczeństwa

A9-0091/2023

AFETAlviina Alametsä

(lub po zakończeniu głosowania) Debaty13:00 - 15:00

Magazynowanie energii

Ochrona mobilności zawodowej i praw socjalnych strajkujących kierowców ciężarówek z państw trzecich

Debaty15:00 - 23:00

Przyjęcie pakietu wniosków dotyczących cyberbezpieczeństwa

Tura pytań (Komisja) – Dorobek Europejskiego Roku Młodzieży 2022

Sytuacja w Peru

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2024 – sekcja III

A9-0124/2023

BUDGJanusz Lewandowski

Potrzeba europejskiej solidarności w ratowaniu życia na Morzu Śródziemnym, zwłaszcza we Włoszech

Stosunki UE z Irakiem

Termin

Unijna zdolność szybkiego rozmieszczania, grupy bojowe UE i art. 44 TUE – dalsze działania

A9-0077/2023

AFETJavi López

Wyjaśnienia głosowania

  Środa, 19 kwietnia 2023 r.

Debata09:00 - 10:30

Dzieci przymusowo deportowane z Ukrainy i nakaz aresztowania Władimira Putina wydany przez MTK

DEBATA PRIORYTETOWA10:30 - 12:00

Debata z cyklu „Oto Europa” z udziałem premiera Luksemburga Xaviera Bettela

Debaty12:00

Oświadczenie przewodniczącej – 80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim

GŁOSOWANIE12:00 - 13:00

Zmiany w Regulaminie Parlamentu odnoszące się do tur pytań, głównej mównicy, procedury niebieskiej kartki, wyjaśnień dotyczących stanowiska zajętego w głosowaniu, rejestru służącego przejrzystości i Rzecznika Praw Obywatelskich

A9-0072/2023

AFCOGabriele Bischoff

Protokół zmieniający Porozumienie z Marrakeszu ustanawiające Światową Organizację Handlu

A9-0068/2023

 ***

INTABernd Lange

Termin

Rozporządzenie w sprawie wylesiania

A9-0219/2022

 ***I

ENVIChristophe Hansen

Metody i procedura udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz środki zaspokojenia potrzeb gotówkowych

A9-0046/2023

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Termin

Wytyczne dotyczące budżetu na rok 2024 – sekcja III

A9-0124/2023

BUDGJanusz Lewandowski

Termin

Walka z dyskryminacją w UE – oczekiwana od dawna horyzontalna dyrektywa antydyskryminacyjna

Termin

Wyzwania stojące przed Republiką Mołdawii

Termin

Unijna zdolność szybkiego rozmieszczania, grupy bojowe UE i art. 44 TUE – dalsze działania

A9-0077/2023

AFETJavi López

(lub po zakończeniu głosowania) Debaty13:00 - 22:00

W trosce o społeczeństwo cieszące się dobrym zdrowiem, zdatną do picia wodę i ziemię nadającą się do życia: pozbycie się raz na zawsze trwałych zanieczyszczeń i wzmocnienie prawodawstwa Unii dotyczącego produktów chemicznych

Cyfrowe euro

Skandal „dieselgate”: podejrzenia dotyczące powszechnego stosowania w pojazdach urządzeń ograniczających skuteczność systemów kontroli emisji zanieczyszczeń

Strategia UE w dziedzinie zdrowia na świecie

Termin

Powszechna dekryminalizacja homoseksualizmu w świetle ostatnich wydarzeń w Ugandzie

Wyjaśnienia głosowania

  Czwartek, 20 kwietnia 2023 r.

Debaty09:00 - 11:50

Sprawozdanie IPCC w sprawie zmiany klimatu: apel o pilne podjęcie dodatkowych działań

Wymiar spójności unijnych zasad pomocy państwa i zasady de minimis

O-000016/2023

KomisjaREGI

GŁOSOWANIE12:00 - 14:00

Termin

Zamach na prawo do nauki i represje wobec działaczy na rzecz tego prawa w Afganistanie, w tym sprawa Matiullaha Wesy

Termin

Represje w Rosji, zwłaszcza przypadki Władimira Kary-Murzy i Aleksieja Nawalnego

Termin

Groźba wymierzenia i wykonania kary śmierci na piosenkarzu Yahayi Sharifie Aminu oskarżonym w Nigerii o bluźnierstwo

Reagowanie na sytuacje kryzysowe i spowodowane działaniem siły wyższej w dziedzinie migracji i azylu

A9-0127/2023

 ***I

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Wprowadzenie kontroli przesiewowej obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych oraz zmiana rozporządzeń (WE) nr 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 i (UE) 2019/817

A9-0149/2023

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Zmiana rozporządzenia (UE) 2019/816 ustanawiającego scentralizowany system służący do ustalania państw członkowskich posiadających informacje o wyrokach skazujących wydanych wobec obywateli państw trzecich i bezpaństwowców (ECRIS-TCN) na potrzeby uzupełnienia europejskiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych i rozporządzenie (UE) 2019/818 w sprawie ustanowienia ram interoperacyjności systemów informacyjnych UE w obszarze współpracy policyjnej i sądowej, azylu i migracji oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 i (UE) 2019/816 do celów wprowadzenia kontroli przesiewowej obywateli państw trzecich na granicach zewnętrznych

A9-0148/2023

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Zarządzanie azylem i migracją oraz zmiana dyrektywy Rady 2003/109/WE i proponowane rozporządzenie (UE) XXX/XXX [Fundusz Azylu i Migracji]

A9-0152/2023

 ***I

LIBETomas Tobé

Status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (wersja przekształcona)

A9-0145/2023

 ***I

LIBEDamian Boeselager

Termin

Rynki kryptoaktywów

A9-0052/2022

 ***I

ECONStefan Berger

Termin

Informacje towarzyszące transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów (wersja przekształcona)

A9-0081/2022

 ***I

ECON, LIBEErnest Urtasun, Assita Kanko

Termin

Preliminarz dochodów i wydatków Parlamentu na rok budżetowy 2024

A9-0153/2023

BUDGNils Ušakovs

Termin

Powszechna dekryminalizacja homoseksualizmu w świetle ostatnich wydarzeń w Ugandzie

Debaty15:00 - 16:00

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dobrami kultury

Wyjaśnienia głosowania

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2023Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności