Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 11. september 2023 - Torsdag den 14. september 2023230k

  Mandag den 11. september 2023

Forhandling17:00 - 22:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Frist

Forurenende stoffer i overfladevand og grundvand

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Frist

Ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Frist

Direktivet om vedvarende energi

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Frist

Forbrugerkredit

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Frist

Beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 12. september 2023

Forhandling08:30 - 11:50

Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Hen imod et EU, der er mere modstandsdygtigt over for katastrofer – beskyttelse af mennesker mod ekstreme hedebølger, oversvømmelser og skovbrande

Aftalen mellem EU og Tunesien – aspekter vedrørende den eksterne migrationspolitik

AFSTEMNINGSTID12:00 - 13:00

Godkendelse af udnævnelsen af Iliana Ivanova til medlem af Kommissionen

Frist

Flerårig forvaltningsplan for almindelig tun i det østlige Atlanterhav og Middelhavet

A9-0243/2023

 ***II

PECHClara Aguilera

Frist

Mærkning af økologisk foder til selskabsdyr

A9-0159/2023

 ***I

AGRIMartin Häusling

Frist

Kvalitets- og sikkerhedsstandarder for substanser af menneskelig oprindelse bestemt til anvendelse i mennesker

A9-0250/2023

 ***I

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Tiltrædelse af Genèveaftalen om Lissabonaftalen vedrørende oprindelsesbetegnelser og geografiske betegnelser

A9-0237/2023

 ***

JURIMarion Walsmann

Frist

Instrumentet til styrkelse af den europæiske forsvarsindustri gennem fælles indkøb (EDIRPA)

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Frist

Forurenende stoffer i overfladevand og grundvand

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Frist

Direktivet om vedvarende energi

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Frist

Forbrugerkredit

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Frist

Beskyttelse af geografiske betegnelser for håndværks- og industriprodukter

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Frist

Europaskolesystemet: Status, udfordringer og perspektiver

A9-0205/2023

CULTIlana Cicurel

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs MON 87419

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Genetisk modificeret majs GA21 × T25

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)13:00 - 15:00

Frist

Et nødinstrument for det indre marked

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Frist

Luftkvaliteten og renere luft i Europa

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Forhandling15:00 - 23:00

Spørgetid (NF/HR) – Situationen i Vest- og Centralafrika i lyset af de nylige statskup

Iran: et år efter mordet på Jina Mahsa Amini

En ny dagsorden for Latinamerika og Caribien i kølvandet på topmødet mellem EU og CELAC

50 år efter mordet på Allende og kuppet i Chile: demokrati og suverænitet

Ukraines korneksport efter Ruslands udtræden af Sortehavsinitiativet vedrørende korn

Frist

2022-rapport om Tyrkiet

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Frist

Forbindelserne med Belarus

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Frist

Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Bekæmpelse af normaliseringen af højreekstremistiske og venstreekstremistiske diskurser, herunder antisemitisme

Stemmeforklaringer

  Onsdag den 13. september 2023

PRIORITERET FORHANDLING09:00 - 12:20

Unionens tilstand

Højtideligt møde12:30 - 13:00

Tale ved Sviatlana Tsikhanouskaya

AFSTEMNINGSTID13:00 - 14:00

Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Katarína Kaszasová

A9-0259/2023

CONTPetri Sarvamaa

Aftalen om videnskabeligt og teknologisk samarbejde mellem EU og USA: Forlængelse

A9-0242/2023

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker

A9-0241/2023

 *

EMPLDragoş Pîslaru

Beskatning: administrativt samarbejde

A9-0236/2023

 *

ECONRasmus Andresen

Frist

Ændringer til Parlamentets forretningsorden med henblik på styrkelse af integritet, uafhængighed og ansvarlighed

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Frist

Et nødinstrument for det indre marked

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Frist

Luftkvaliteten og renere luft i Europa

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Frist

Bæredygtige flybrændstoffer (ReFuelEU-luftfartsinitiativet)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Frist

2022-rapport om Tyrkiet

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Frist

Forbindelserne med Belarus

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Forhandling (umiddelbart efter afstemningstiden)14:00 - 23:00

Forhandling om et aktuelt spørgsmål (forretningsordenens artikel 162) – Gennemgang af beskyttelsesstatus for ulve og andre store rovdyr i EU

Rådets fremlæggelse af sin holdning vedrørende forslaget til almindeligt budget - regnskabsåret 2024

Frist

Ramme for at sikre en sikker og bæredygtig forsyning med kritiske råstoffer

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om styrkelse af internationale forsyningskæder for kritiske mineraler

O-000037/2023

Kommissionen INTA

Ændring af den foreslåede mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Hjælpepakken for SMV'er

Frist

Regulering af prostitution i EU: dens grænseoverskridende konsekvenser og indvirkning på ligestillingen mellem kønnene og kvinders rettigheder

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Fremtiden for den europæiske bogsektor

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Stemmeforklaringer

  Torsdag den 14. september 2023

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Parlamentarisme, europæisk medborgerskab og demokrati

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Vold og forskelsbehandling i sportens verden efter FIFA's VM for kvinder

Forbedring af arbejdsvilkårene for brandfolk

O-000036/2023

Kommissionen EMPL

AFSTEMNINGSTID12:00 - 14:00

Ændring af forordning (EU) 2019/943 og (EU) 2019/942 samt direktiv (EU) 2018/2001 og (EU) 2019/944 med henblik på at forbedre udformningen af Unionens elektricitetsmarked

A9-0255/2023

 ***I

ITRENicolás González Casares

Frist

Guatemala: situationen efter valget, retsstatsprincippet og retsvæsenets uafhængighed

Frist

Sagen om dr. Gubad Ibadoghlu, der sidder fængslet i Aserbajdsjan

Frist

Menneskerettighedssituationen i Bangladesh, navnlig sagen om Odhikar

Frist

Ramme for at sikre en sikker og bæredygtig forsyning med kritiske råstoffer

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Frist

Indledning af forhandlinger om en aftale med Amerikas Forenede Stater om styrkelse af internationale forsyningskæder for kritiske mineraler

Ændring af den foreslåede mekanisme til at imødegå retlige og administrative hindringer i en grænseoverskridende sammenhæng

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Frist

Regulering af prostitution i EU: dens grænseoverskridende konsekvenser og indvirkning på ligestillingen mellem kønnene og kvinders rettigheder

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Fremtiden for den europæiske bogsektor

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Frist

Parlamentarisme, europæisk medborgerskab og demokrati

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Forhandling15:00 - 16:00

Frist

Segregering og forskelsbehandling af romabørn i uddannelsessystemet

O-000039/2023

Kommissionen PPE

Stemmeforklaringer

Seneste opdatering: 13. september 2023Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik