Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 11. rujna 2023. - Četvrtak, 14. rujna 2023.227k

  Ponedjeljak, 11. rujna 2023.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak sjednice i dnevni red

Rok

Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Rok

Onečišćujuće tvari u površinskim i podzemnim vodama

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Rok

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta radi jačanja integriteta, neovisnosti i odgovornosti

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Rok

Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Rok

Potrošački krediti

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Rok

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)

  Utorak, 12. rujna 2023.

Rasprave08:30 - 11:50

Nacrt odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Prema EU-u koji je otporniji na katastrofe - zaštita osoba od ekstremnih toplinskih valova, poplava i šumskih požara

Sporazum između EU-a i Tunisa - aspekti koji se odnose na vanjsku migracijsku politiku

GLASOVANJE12:00 - 13:00

Odobrenje imenovanja Iliane Ivanove za članicu Europske komisije

Rok

Višegodišnji plan upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru

A9-0243/2023

 ***II

PECHClara Aguilera

Rok

Označivanje ekološke hrane za kućne ljubimce

A9-0159/2023

 ***I

AGRIMartin Häusling

Rok

Standardi kvalitete i sigurnosti za tvari ljudskog podrijetla namijenjene primjeni kod ljudi

A9-0250/2023

 ***I

ENVINathalie Colin-Oesterlé

Pristupanje Ženevskom aktu Lisabonskog sporazuma o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla

A9-0237/2023

 ***

JURIMarion Walsmann

Rok

Akt o jačanju europske obrambene industrije putem zajedničke nabave

A9-0161/2023

 ***I

AFET, ITREMichael Gahler, Zdzisław Krasnodębski

Rok

Onečišćujuće tvari u površinskim i podzemnim vodama

A9-0238/2023

 ***I

ENVIMilan Brglez

Rok

Direktiva o energiji iz obnovljivih izvora

A9-0208/2022

 ***I

ITREMarkus Pieper

Rok

Potrošački krediti

A9-0212/2022

 ***I

IMCOKateřina Konečná

Rok

Zaštita oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode

A9-0049/2023

 ***I

JURIMarion Walsmann

Rok

Sustav europskih škola - trenutačno stanje, izazovi i perspektive

A9-0205/2023

CULTIlana Cicurel

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Genetski modificirani kukuruz MON 87419

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3.: Genetski modificirani kukuruz GA21 × T25

Rasprave (ili nakon glasovanja)13:00 - 15:00

Rok

Instrument za izvanredne okolnosti na jedinstvenom tržištu

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Rok

Kvaliteta zraka i čišći zrak za Europu

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Rasprave15:00 - 23:00

Vrijeme za pitanja (potpredsjednik Komisije / Visoki predstavnik Unije) - Stanje u zapadnoj i središnjoj Africi u svjetlu nedavnih državnih udara

Iran: jedna godina od ubojstva Jine Mahse Amini

Novi program za Latinsku Ameriku i Karibe nakon sastanka na vrhu EU-a i CELAC-a

50 godina od ubojstva Allendea i državnog udara u Čileu: demokracija i suverenitet

Izvoz ukrajinskog žita nakon izlaska Rusije iz crnomorske inicijative za žitarice

Rok

Izvješće Komisije o Turskoj za 2022.

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Rok

Odnosi s Bjelarusom

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Rok

Održiva zrakoplovna goriva (inicijativa „ReFuelEU Aviation”)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Borba protiv normalizacije krajnje desničarskog i krajnje ljevičarskog diskursa, uključujući antisemitizam

Obrazloženja glasovanja

  Srijeda, 13. rujna 2023.

KLJUČNA RASPRAVA09:00 - 12:20

Stanje Unije

Svečana sjednica12:30 - 13:00

Govor Svjatlane Cihanouske

GLASOVANJE13:00 - 14:00

Nacrt odluke Europskog vijeća o utvrđivanju sastava Europskog parlamenta

A9-0265/2023

 ***

AFCOLoránt Vincze, Sandro Gozi

Imenovanje člana Revizorskog suda - Katarína Kaszasová

A9-0259/2023

CONTPetri Sarvamaa

Sporazum o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između EU-a i SAD-a: produljenje

A9-0242/2023

 ***

ITRECristian-Silviu Buşoi

Smjernice za politike zapošljavanja država članica

A9-0241/2023

 *

EMPLDragoş Pîslaru

Oporezivanje: administrativna suradnja

A9-0236/2023

 *

ECONRasmus Andresen

Rok

Izmjene Poslovnika Europskog parlamenta radi jačanja integriteta, neovisnosti i odgovornosti

A9-0262/2023

AFCOGabriele Bischoff

Rok

Instrument za izvanredne okolnosti na jedinstvenom tržištu

A9-0246/2023

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Rok

Kvaliteta zraka i čišći zrak za Europu

A9-0233/2023

 ***I

ENVIJavi López

Rok

Održiva zrakoplovna goriva (inicijativa „ReFuelEU Aviation”)

A9-0199/2022

 ***I

TRANJosé Ramón Bauzá Díaz

Rok

Izvješće Komisije o Turskoj za 2022.

A9-0247/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Rok

Odnosi s Bjelarusom

A9-0258/2023

AFETPetras Auštrevičius

Rasprave (ili nakon glasovanja)14:00 - 23:00

Tematska rasprava (članak 162. Poslovnika) - Preispitivanje statusa zaštite vukova i ostalih velikih zvijeri u EU-u

Predstavljanje stajališta Vijeća o nacrtu općeg proračuna - financijska godina 2024.

Rok

Okvir za sigurnu i održivu opskrbu kritičnim sirovinama

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama o jačanju međunarodnih lanaca opskrbe kritičnim mineralima

O-000037/2023

KomisijaINTA

Izmjena predloženog mehanizma za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Paket pomoći za MSP-ove

Rok

Reguliranje prostitucije u EU-u: prekogranične posljedice i utjecaj na rodnu ravnopravnost i prava žena

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Budućnost europskog knjižnog sektora

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Obrazloženja glasovanja

  Četvrtak, 14. rujna 2023.

Rasprave09:00 - 11:50

Rok

Parlamentarizam, europsko građanstvo i demokracija

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Nasilje i diskriminacija u svijetu sporta nakon Svjetskog nogometnog prvenstva za žene u organizaciji FIFA-e

Poboljšanje radnih uvjeta vatrogasaca

O-000036/2023

KomisijaEMPL

GLASOVANJE12:00 - 14:00

Izmjena uredbi (EU) 2019/943 i (EU) 2019/942 te direktiva (EU) 2018/2001 i (EU) 2019/944 radi poboljšanja modela tržišta električne energije u Uniji

A9-0255/2023

 ***I

ITRENicolás González Casares

Rok

Gvatemala: stanje nakon izbora, vladavina prava i pravosudna neovisnost

Rok

Slučaj dr. Qubada Ibadoglua zatvorenoga u Azerbajdžanu

Rok

Stanje ljudskih prava u Bangladešu, posebno slučaj organizacije Odhikar

Rok

Okvir za sigurnu i održivu opskrbu kritičnim sirovinama

A9-0260/2023

 ***I

ITRENicola Beer

Rok

Otvaranje pregovora o sporazumu sa Sjedinjenim Američkim Državama o jačanju međunarodnih lanaca opskrbe kritičnim mineralima

Izmjena predloženog mehanizma za uklanjanje pravnih i administrativnih prepreka u prekograničnom kontekstu

A9-0252/2023

REGISandro Gozi

Rok

Reguliranje prostitucije u EU-u: prekogranične posljedice i utjecaj na rodnu ravnopravnost i prava žena

A9-0240/2023

FEMMMaria Noichl

Budućnost europskog knjižnog sektora

A9-0257/2023

CULTTomasz Frankowski

Rok

Parlamentarizam, europsko građanstvo i demokracija

A9-0249/2023

AFCOAlin Mituța, Niklas Nienass

Rasprave15:00 - 16:00

Rok

Segregacija i diskriminacija romske djece u obrazovnom sustavu

O-000039/2023

KomisijaPPE

Obrazloženja glasovanja

Posljednje ažuriranje: 13. rujna 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti