Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 16 октомври 2023 г. - Четвъртък, 19 октомври 2023 г.243k

  Понеделник, 16 октомври 2023 г.

Разисквания17:00 - 22:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Създаване на механизъм за Украйна

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Срок

Създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Срок

Контрол на рибарството

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 17 октомври 2023 г.

Разисквания09:00 - 11:20

Срок

Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия

Международен ден за изкореняване на бедността

Тържествено заседание11:30 - 12:00

Реч на Никол Пашинян, министър-председател на Република Армения

ГЛАСУВАНЕ12:00 - 13:00

Срок

Мрежа за данни за устойчивостта на земеделските стопанства

A9-0075/2023

 ***I

AGRIJérémy Decerle

Механизъм за гражданска защита на Съюза

A9-0266/2023

 ***I

ENVISara Cerdas

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2021 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейски съвет и Съвет

A9-0274/2023

CONTMikuláš Peksa

Назначаване на член на Изпълнителния съвет на Европейската централна банка

A9-0289/2023

ECONIrene Tinagli

Срок

Създаване на механизъм за Украйна

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Срок

Създаване на платформата за стратегически технологии за Европа (STEP)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Срок

Контрол на рибарството

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Срок

Последици от китайските риболовни операции за рибарството в ЕС и по-нататъшни действия

A9-0282/2023

PECHPierre Karleskind

Разисквания (в края на гласуванията)13:00 - 15:00

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година – всички раздели

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Разисквания15:00 - 22:00

Работна програма на Комисията за 2024 г.

Време за въпроси към Комисията - Европейски мерки за предотвратяване и борба с нарастването на организираната престъпност

Недостиг на вода и структурни инвестиции в достъпа до вода в ЕС

Спешна необходимост от координирани европейски ответни действия и законодателна рамка относно вмешателския шпионски софтуер въз основа на препоръките на анкетната комисия PEGA

Положението на украинските бежанки, включително достъпът до подкрепа във връзка със сексуалното и репродуктивното здраве и права

Срок

Доклад на Комисията относно Черна гора за 2022 г.

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Oбяснения на вот

  Сряда, 18 октомври 2023 г.

КЛЮЧОВИ РАЗИСКВАНИЯ08:30 - 11:50

Срок

Ужасяващите терористични нападения на Хамас срещу Израел, правото на Израел да се защитава в съответствие с хуманитарното и международното право и хуманитарната ситуация в Газа

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 26–27 октомври 2023 г:

ГЛАСУВАНЕ12:00 - 13:00

Срок

Избор на заместник-председател на Европейския парламент (с цел заместване на Михал Шимечка)

Срок

Избор на квестор на Европейския парламент (с цел заместване на Кристоф Ханзен)

Срок

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година – всички раздели

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2024 година – всички раздели

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Проект за коригиращ бюджет № 3/2023: Актуализация на приходите (собствени ресурси) и други технически корекции

A9-0287/2023

BUDGFabienne Keller

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Допълнителни технически критерии за проверка

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Европейски стандарти за отчитането във връзка с устойчивостта

Срок

Доклад на Комисията относно Черна гора за 2022 г.

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Срок

Шенгенско пространство: цифровизиране на визовата процедура

A9-0025/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Срок

Шенгенско пространство: изменение на Регламента за визовите стикери

A9-0268/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Разисквания (в края на гласуванията)13:00 - 23:00

Разискване по актуален въпрос - Истинска геополитическа Европа сега

Представяне на годишния доклад на Сметната палата за 2022 г.

Резултати от срещата на високо равнище относно целите за устойчиво развитие (18 и 19 септември 2023 г., Ню Йорк) – преобразяващи и ускорени действия до 2030 г. и след това

Срок

Спазването на принципите на правовата държава в Малта: 6 години след убийството на Дафне Каруана Галиция и необходимостта от защита на журналистите

Борба с дезинформацията и разпространението на незаконно съдържание в контекста на Законодателния акт за цифровите услуги и по време на конфликти

Психичното здраве на работното място

O-000041/2023

КомисияEMPL

Нова европейска програма за иновации

O-000038/2023

КомисияITRE

Ислямистка терористична атака срещу френски училища и необходимостта от защита на хората и насърчаване на социалното сближаване

Oбяснения на вот

  Четвъртък, 19 октомври 2023 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Европейска гражданска инициатива „Европа без кожи“

Срок

Европейска стратегия за протеините

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Приемственост между поколенията в земеделските стопанства на бъдещето в ЕС

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

ГЛАСУВАНЕ12:00 - 14:00

Срок

Последни развития в диалога между Сърбия и Косово, включително положението в северните общини в Косово

Срок

Ужасяващите терористични нападения на Хамас срещу Израел, правото на Израел да се защитава в съответствие с хуманитарното и международното право и хуманитарната ситуация в Газа

Срок

Спазването на принципите на правовата държава в Малта: 6 години след убийството на Дафне Каруана Галиция и необходимостта от защита на журналистите

Срок

Европейска стратегия за протеините

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Приемственост между поколенията в земеделските стопанства на бъдещето в ЕС

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

Разисквания15:00 - 16:00

Предложение на Комисията за препоръка на Съвета относно развитието на рамкови условия за социалната икономика

Oбяснения на вот

Последно осъвременяване: 18 октомври 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност