Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 16. listopada 2023. - Četvrtak, 19. listopada 2023.218k

  Ponedjeljak, 16. listopada 2023.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak sjednice i dnevni red

Rok

Uspostava Instrumenta za Ukrajinu

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Rok

Uspostava Platforme za strateške tehnologije za Europu („STEP”)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Rok

Kontrola ribarstva

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)

  Utorak, 17. listopada 2023.

Rasprave09:00 - 11:20

Rok

Učinkovitost sankcija EU-a protiv Rusije

Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Svečana sjednica11:30 - 12:00

Obraćanje Nikola Pashinyana, premijera Republike Armenije

GLASOVANJE12:00 - 13:00

Rok

Sustav podataka o održivosti poljoprivrednih gospodarstava

A9-0075/2023

 ***I

AGRIJérémy Decerle

Mehanizam Unije za civilnu zaštitu

A9-0266/2023

 ***I

ENVISara Cerdas

Razrješnica za 2021.: opći proračun EU-a – Europsko vijeće i Vijeće

A9-0274/2023

CONTMikuláš Peksa

Imenovanje člana Izvršnog odbora Europske središnje banke

A9-0289/2023

ECONIrene Tinagli

Rok

Uspostava Instrumenta za Ukrajinu

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Rok

Uspostava Platforme za strateške tehnologije za Europu („STEP”)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Rok

Kontrola ribarstva

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Rok

Posljedice kineskih ribolovnih aktivnosti na ribarstvo EU-a i daljnji koraci

A9-0282/2023

PECHPierre Karleskind

Rasprave (ili nakon glasovanja)13:00 - 15:00

Rok

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2024. – svi dijelovi

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Rasprave15:00 - 22:00

Program rada Komisije za 2024.

Vrijeme za pitanja (Komisija) – Europske mjere za sprečavanje i borbu protiv rasta organiziranog kriminala

Nestašica vode i strukturna ulaganja u pristup vodi u EU-u

Hitna potreba za koordiniranim europskim odgovorom na intruzivan špijunski softver i za povezanim zakonodavnim okvirom, na temelju preporuka istražnog odbora PEGA

Položaj žena izbjeglica iz Ukrajine, uključujući pristup potpori u području spolnog i reproduktivnog zdravlja i prava

Rok

Izvješće o Crnoj Gori za 2022.

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Obrazloženja glasovanja

  Srijeda, 18. listopada 2023.

KLJUČNE RASPRAVE08:30 - 11:50

Rok

Gnjusni teroristički napadi Hamasa na Izrael, pravo Izraela da se brani u skladu s humanitarnim i međunarodnim pravom te humanitarna situacija u Gazi

Priprema za sastanak Europskog vijeća 26. i 27. listopada 2023.

GLASOVANJE12:00 - 13:00

Rok

Izbor potpredsjednika Europskog parlamenta (kao zamjene za Michala Šimečku)

Rok

Izbor kvestora Europskog parlamenta (kao zamjene za Christophea Hansena)

Rok

Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2024. – svi dijelovi

Rok

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2024. – svi dijelovi

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Nacrt izmjene proračuna br. 3/2023: ažuriranje prihoda (vlastitih sredstava) i druge tehničke prilagodbe

A9-0287/2023

BUDGFabienne Keller

Rok

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: dodatni kriteriji tehničke provjere

Rok

Prigovor u skladu s člankom 111. stavkom 3. Poslovnika: europski standardi izvještavanja o održivosti

Rok

Izvješće o Crnoj Gori za 2022.

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Rok

Schengensko područje: digitalizacija postupka izdavanja viza

A9-0025/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Rok

Schengensko područje: izmjena Uredbe o naljepnici vize

A9-0268/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Rasprave (ili nakon glasovanja)13:00 - 23:00

Tematska rasprava – Istinska geopolitička Europa sada

Predstavljanje godišnjeg izvješća Revizorskog suda za 2022.

Ishod sastanka na vrhu o ciljevima održivog razvoja (18. i 19. rujna 2023., New York) – transformativne i ubrzane mjere uoči 2030. i poslije

Rok

Vladavina prava na Malti: šest godina nakon ubojstva Daphne Caruane Galizije i potreba za zaštitom novinara

Borba protiv dezinformacija i širenja nezakonitog sadržaja u kontekstu Akta o digitalnim uslugama te u vrijeme sukoba

Mentalno zdravlje na radnome mjestu

O-000041/2023

KomisijaEMPL

Novi europski program za inovacije

O-000038/2023

KomisijaITRE

Islamistički teroristički napad na francuske škole te potreba za zaštitom ljudi i promicanjem socijalne kohezije

Obrazloženja glasovanja

  Četvrtak, 19. listopada 2023.

Rasprave09:00 - 11:50

Europska građanska inicijativa „Fur Free Europe” (Za Europu bez krzna)

Rok

Europska strategija za bjelančevine

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Generacijska obnova budućih poljoprivrednih gospodarstava u EU-u

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

GLASOVANJE12:00 - 14:00

Rok

Dijalog Srbije i Kosova: nedavni razvoj događaja, uključujući stanje u općinama na sjeveru Kosova

Rok

Gnjusni teroristički napadi Hamasa na Izrael, pravo Izraela da se brani u skladu s humanitarnim i međunarodnim pravom te humanitarna situacija u Gazi

Rok

Vladavina prava na Malti: šest godina nakon ubojstva Daphne Caruane Galizije i potreba za zaštitom novinara

Rok

Europska strategija za bjelančevine

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Generacijska obnova budućih poljoprivrednih gospodarstava u EU-u

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

Rasprave15:00 - 16:00

Prijedlog Komisije za preporuku Vijeća o razvoju okvirnih uvjeta za socijalnu ekonomiju

Obrazloženja glasovanja

Posljednje ažuriranje: 18. listopada 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti