Program
Štrasburg
Pondelok, 16. októbra 2023 - Štvrtok, 19. októbra 2023223k

  Pondelok, 16. októbra 2023

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Zriadenie Nástroja pre Ukrajinu

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Termín

Zriadenie Platformy strategických technológií pre Európu („platforma STEP“)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Termín

Kontrola rybárstva

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 17. októbra 2023

Rozpravy09:00 - 11:20

Termín

Účinnosť sankcií EÚ na Rusko

Medzinárodný deň boja za odstránenie chudoby

Slávnostná schôdza11:30 - 12:00

Prejav predsedu vlády Arménskej republiky Nikola Pašinjana

HLASOVANIE12:00 - 13:00

Termín

Informačná sieť poľnohospodárskej udržateľnosti

A9-0075/2023

 ***I

AGRIJérémy Decerle

Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany

A9-0266/2023

 ***I

ENVISara Cerdas

Absolutórium za rok 2021: všeobecný rozpočet EÚ – Európska rada a Rada

A9-0274/2023

CONTMikuláš Peksa

Vymenovanie člena Výkonnej rady Európskej centrálnej banky

A9-0289/2023

ECONIrene Tinagli

Termín

Zriadenie Nástroja pre Ukrajinu

A9-0286/2023

 ***I

AFET, BUDGMichael Gahler, Eider Gardiazabal Rubial

Termín

Zriadenie Platformy strategických technológií pre Európu („platforma STEP“)

A9-0290/2023

 ***I

BUDG, ITREJosé Manuel Fernandes, Christian Ehler

Termín

Kontrola rybárstva

A9-0016/2021

 ***I

PECHClara Aguilera

Termín

Dôsledky čínskych rybolovných operácií na rybárstvo EÚ a ďalší postup

A9-0282/2023

PECHPierre Karleskind

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)13:00 - 15:00

Termín

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2024 – všetky oddiely

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Rozpravy15:00 - 22:00

Pracovný program Komisie na rok 2024

Hodina otázok (pre Komisiu) – Európske opatrenia na zabránenie nárastu organizovaného zločinu a na boj proti nemu

Nedostatok vody a štrukturálne investície do prístupu k vode v EÚ

Naliehavá potreba koordinovanej európskej reakcie a legislatívneho rámca pre rušivý spyware na základe odporúčaní vyšetrovacieho výboru PEGA

Situácia ukrajinských utečeniek vrátane prístupu k podpore SRZP

Termín

Správa Komisie o Čiernej Hore za rok 2022

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Vysvetlenie hlasovania

  Streda, 18. októbra 2023

PREDNOSTNÉ ROZPRAVY08:30 - 11:50

Termín

Odsúdeniahodné teroristické útoky Hamasu proti Izraelu, právo Izraela na sebaobranu v súlade s humanitárnym a medzinárodným právom a humanitárna situácia v pásme Gazy

Príprava zasadnutia Európskej rady v dňoch 26. a 27. októbra 2023

HLASOVANIE12:00 - 13:00

Termín

Voľba podpredsedu Európskeho parlamentu (namiesto Michala Šimečku)

Termín

Voľba kvestora Európskeho parlamentu (namiesto Christopha Hansena)

Termín

Návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2024 – všetky oddiely

Termín

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2024 – všetky oddiely

A9-0288/2023

BUDGSiegfried Mureşan, Nils Ušakovs

Opravný rozpočet č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2023: Aktualizácia príjmov (vlastných zdrojov) a iné technické úpravy

A9-0287/2023

BUDGFabienne Keller

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: Dodatočné technické kritériá preskúmania

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: Európske štandardy vykazovania informácií o udržateľnosti

Termín

Správa Komisie o Čiernej Hore za rok 2022

A9-0277/2023

AFETTonino Picula

Termín

Schengenský priestor: digitalizácia konania o udelení víza

A9-0025/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Termín

Schengenský priestor: zmena nariadenia o vízových nálepkách

A9-0268/2023

 ***I

LIBEMatjaž Nemec

Rozpravy (alebo po skončení hlasovania)13:00 - 23:00

Tematická rozprava – Skutočná geopolitická Európa v súčasnosti

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2022

Výsledok samitu o cieľoch udržateľného rozvoja (18. – 19. septembra 2023, New York) – transformačné a zrýchlené opatrenia do roku 2030 a po ňom

Termín

Právny štát na Malte: Šesť rokov po vražde Daphne Caruanovej Galiziovej a potreba chrániť novinárov

Boj proti dezinformáciám a šíreniu nezákonného obsahu v kontexte aktu o digitálnych službách a v čase konfliktu

Duševné zdravie pri práci

O-000041/2023

KomisiaEMPL

Nový európsky inovačný program

O-000038/2023

KomisiaITRE

Islamistický teroristický útok na francúzske školy a potreba chrániť ľudí a podporovať sociálnu súdržnosť

Vysvetlenie hlasovania

  Štvrtok, 19. októbra 2023

Rozpravy09:00 - 11:50

Európska iniciatíva občanov s názvom „Fur Free Europe“ („Európa bez kožušín“)

Termín

Európska stratégia v oblasti bielkovín

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Generačná obnova v poľnohospodárskych podnikoch budúcnosti v EÚ

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

HLASOVANIE12:00 - 14:00

Termín

Nedávny vývoj v rámci srbsko-kosovského dialógu vrátane situácie v obciach na severe Kosova

Termín

Odsúdeniahodné teroristické útoky Hamasu proti Izraelu, právo Izraela na sebaobranu v súlade s humanitárnym a medzinárodným právom a humanitárna situácia v pásme Gazy

Termín

Právny štát na Malte: Šesť rokov po vražde Daphne Caruanovej Galiziovej a potreba chrániť novinárov

Termín

Európska stratégia v oblasti bielkovín

A9-0281/2023

AGRIEmma Wiesner

Generačná obnova v poľnohospodárskych podnikoch budúcnosti v EÚ

A9-0283/2023

AGRIIsabel Carvalhais

Rozpravy15:00 - 16:00

Návrh Komisie na odporúčanie Rady týkajúce sa vytvorenia rámcových podmienok sociálneho hospodárstva

Vysvetlenie hlasovania

Posledná úprava: 18. októbra 2023Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia