Дневен ред
Брюксел
Сряда, 8 ноември 2023 г. - Четвъртък, 9 ноември 2023 г.213k

  Сряда, 8 ноември 2023 г.

Разисквания15:00 - 22:00

Приветствие от Кейт Бланшет, посланик на добра воля на ВКБООН

Възобновяване на сесията и ред на работа

Неотложна необходимост от незабавни мерки срещу засилването на антисемитизма

Политиката на ЕС за разширяване за 2023 г.

Състоянието на Енергийния съюз

Срок

Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7)

A9-0298/2023

 ***I

ENVIAlexandr Vondra

Срок

Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими

A9-0323/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 9 ноември 2023 г.

Разисквания09:00 - 10:50

Резултати от срещата на високо равнище между ЕС и САЩ

Срок

Система на собствените ресурси на Европейския съюз

A9-0295/2023

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:00 - 13:00

Срок

Избор на квестор на Европейския парламент (за заместване на Моника Беньова)

Искане за защита на имунитета на Стефано Маулу

A9-0318/2023

JURIIbán García Del Blanco

Искане за снемане на имунитета на Патрик Яки

A9-0345/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Искане за снемане на имунитета на Беата Кемпа

A9-0346/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Искане за снемане на имунитета на Беата Мазурек

A9-0347/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Искане за снемане на имунитета на Томаш Пьотър Поремба

A9-0348/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Назначаване на член на Сметната палата – Тони Мърфи

A9-0294/2023

CONTMonika Hohlmeier

Назначаване на член на Сметната палата – Бетина Мишел Якобсен

A9-0292/2023

CONTVictor Negrescu

Назначаване на член на Сметната палата – Алехандро Бланко Фернандес

A9-0293/2023

CONTGilles Boyer

Срок

Законодателен акт за данните

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Срок

Изменение на някои регламенти във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД)

A9-0024/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Срок

Европейска единна точка за достъп (ЕЕТД): достъп информация от значение за финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие

A9-0026/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Срок

Изменение на някои директиви във връзка със създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД)

A9-0023/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Срок

Дисциплината при сетълмента, трансграничното предоставяне на услуги, сътрудничеството в областта на надзора, предоставянето на спомагателни услуги от банков тип и изискванията за централните депозитари на ценни книжа от трети държави

A9-0047/2023

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Срок

Eвропейски икономически сметки за околната среда: нови модули

A9-0296/2023

 ***I

ENVIPascal Canfin

Мерки за опазване и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан

A9-0279/2023

 ***I

PECHGrace O'Sullivan

Отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО)

A9-0311/2023

 ***I

ENVIAnna Zalewska

Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарство между Европейския съюз и Република Мадагаскар и протокол за неговото прилагане (2023—2027 г.)

A9-0299/2023

 ***

PECHClara Aguilera

Срок

Одобрение на типа на моторни превозни средства и двигатели по отношение на техните емисии и дълготрайност на батерията (Евро 7)

A9-0298/2023

 ***I

ENVIAlexandr Vondra

Срок

Система на собствените ресурси на Европейския съюз

A9-0295/2023

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Срок

Укрепване на правото на участие: легитимност и устойчивост на изборните процеси в нелиберални политически системи и авторитарни режими

A9-0323/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Срок

Ефективност на санкциите на ЕС срещу Русия

Последно осъвременяване: 8 ноември 2023 г.Правна информация - Политика за поверителност