Dnevni red
Bruxelles
Srijeda, 8. studenog 2023. - Četvrtak, 9. studenog 2023.199k

  Srijeda, 8. studenog 2023.

Rasprave15:00 - 22:00

(Govor Cate Blanchett, ambasadorice dobre volje UNHCR-a)

Nastavak sjednice i dnevni red

Hitna potreba za mjerama protiv porasta antisemitizma

Politika proširenja EU-a 2023.

Stanje energetske unije

Rok

Homologacija motornih vozila i motora s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7)

A9-0298/2023

 ***I

ENVIAlexandr Vondra

Rok

Jačanje prava na sudjelovanje: legitimnost i otpornost izbornih procesa u neliberalnim političkim sustavima i autoritarnim režimima

A9-0323/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Jednominutni govori (članak 172. Poslovnika)

  Četvrtak, 9. studenog 2023.

Rasprave09:00 - 10:50

Ishod sastanka na vrhu EU-a i SAD-a

Rok

Sustav vlastitih sredstava Europske unije

A9-0295/2023

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

GLASOVANJE nakon kojeg slijede obrazloženja glasovanja11:00 - 13:00

Rok

Izbor kvestora Europskog parlamenta (kao zamjene za Moniku Beňovu)

Zahtjev za zaštitu imuniteta Stefana Maullua

A9-0318/2023

JURIIbán García Del Blanco

Zahtjev za ukidanje imuniteta Patryku Jakiju

A9-0345/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Zahtjev za ukidanje imuniteta Beati Kempi

A9-0346/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Zahtjev za ukidanje imuniteta Beati Mazurek

A9-0347/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Zahtjev za ukidanje imuniteta Tomaszu Piotru Porębi

A9-0348/2023

JURIAdrián Vázquez Lázara

Imenovanje člana Revizorskog suda – Tony Murphy

A9-0294/2023

CONTMonika Hohlmeier

Imenovanje člana Revizorskog suda – Bettina Michelle Jakobsen

A9-0292/2023

CONTVictor Negrescu

Imenovanje člana Revizorskog suda – Alejandro Blanco Fernández

A9-0293/2023

CONTGilles Boyer

Rok

Akt o podacima

A9-0031/2023

 ***I

ITREPilar del Castillo Vera

Rok

Izmjena određenih uredbi u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke

A9-0024/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Rok

Jedinstvena europska pristupna točka (ESAP): pristup informacijama koje se odnose na financijske usluge, tržišta kapitala i održivost

A9-0026/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Rok

Izmjena određenih direktiva u pogledu uspostave i funkcioniranja jedinstvene europske pristupne točke

A9-0023/2023

 ***I

ECONPedro Silva Pereira

Rok

Disciplina namire, prekogranično pružanje usluga, suradnja u području nadzora, pružanje pomoćnih usluga bankovnog tipa i zahtjevi za središnje depozitorije vrijednosnih papira iz trećih zemalja

A9-0047/2023

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Rok

Uvođenje novih modula ekonomskih računa okoliša

A9-0296/2023

 ***I

ENVIPascal Canfin

Mjere očuvanja i provedbe koje se primjenjuju na regulatornom području Organizacije za ribarstvo sjeverozapadnog Atlantika (NAFO)

A9-0279/2023

 ***I

PECHGrace O'Sullivan

Otpadna električna i elektronička oprema (OEEO)

A9-0311/2023

 ***I

ENVIAnna Zalewska

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije i Republike Madagaskara i njegov Protokol o provedbi (za razdoblje 2023. – 2027.)

A9-0299/2023

 ***

PECHClara Aguilera

Rok

Homologacija motornih vozila i motora s obzirom na njihove emisije i trajnost baterija (Euro 7)

A9-0298/2023

 ***I

ENVIAlexandr Vondra

Rok

Sustav vlastitih sredstava Europske unije

A9-0295/2023

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Rok

Jačanje prava na sudjelovanje: legitimnost i otpornost izbornih procesa u neliberalnim političkim sustavima i autoritarnim režimima

A9-0323/2023

AFETNacho Sánchez Amor

Rok

Učinkovitost sankcija EU-a protiv Rusije

Posljednje ažuriranje: 8. studenog 2023.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti