Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 5. veebruar 2024 - Neljapäev, 8. veebruar 2024221k

  Esmaspäev, 5. veebruar 2024

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Vangide olukord Ungari vanglates, sealhulgas Ilaria Salise juhtum

Tähtaeg

Eurodes välkkreeditkorraldused

A9-0230/2023

 ***I

ECONMichiel Hoogeveen

ELi päikeseenergiatööstuse olukord seoses kõlvatu konkurentsiga

Tähtaeg

Meetmete kehtestamine avaliku sektori koostalitlusvõime kõrge taseme tagamiseks kogu liidus (koostalitleva Euroopa määrus)

A9-0254/2023

 ***I

ITREIvars Ijabs

Tähtaeg

Teatavate juhtimiskeeldude kehtestamine kogu liidus

A9-0410/2023

 ***I

TRANPetar Vitanov

Olukord Haitis ÜRO rahvusvahelise julgeoleku toetusmissiooni lähetamise hakul

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 6. veebruar 2024

ESMATÄHTSAD ARUTELUD09:00 - 12:20

Euroopa Ülemkogu kohtumiste järeldused, eelkõige Euroopa Ülemkogu 1. veebruari 2024. aasta erakorralise kohtumise järeldused

Tähtaeg

Vajadus ELi vankumatu toetuse järele Ukrainale pärast kaks aastat kestnud Venemaa Ukraina-vastast agressioonisõda

HÄÄLETUS12:30 - 13:30

Ioannis Lagose puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0027/2024

JURISergey Lagodinsky

Georgios Kyrtsose puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0028/2024

JURIAngel Dzhambazki

Eva Kaili puutumatuse äravõtmise taotlus

A9-0029/2024

JURIIlana Cicurel

Tähtaeg

Teatavate juhtimiskeeldude kehtestamine kogu liidus

A9-0410/2023

 ***I

TRANPetar Vitanov

Tähtaeg

Nõukogu otsuse 2009/917/JSK muutmine, et viia see vastavusse isikuandmete kaitset käsitlevate liidu õigusnormidega

A9-0361/2023

 ***I

LIBECornelia Ernst

Tähtaeg

Elektri- ja elektroonikaseadmetest tekkinud jäätmed (elektroonikaromud)

A9-0311/2023

 ***I

ENVIAnna Zalewska

Tähtaeg

Meetmete kehtestamine avaliku sektori koostalitlusvõime kõrge taseme tagamiseks kogu liidus (koostalitleva Euroopa määrus)

A9-0254/2023

 ***I

ITREIvars Ijabs

Tähtaeg

ICCAT konventsiooni alal kohaldatavaid majandamis-, kaitse- ja kontrollimeetmeid käsitleva määruse ning Atlandi ookeani idaosa ja Vahemere hariliku tuuni varude majandamise mitmeaastast kava käsitleva määruse muutmine

A9-0301/2023

 ***I

PECHClara Aguilera

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:30 - 15:00

Tähtaeg

Teatavate uute genoomikameetodite abil saadud taimed ning nendest toodetud toit ja sööt

A9-0014/2024

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Üleskutse nõukogule võtta kõik vajalikud meetmed, et saavutada kokkulepe Euroopa piiriülese mehhanismi ettepaneku osas ja alustada läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga

O-000003/2024

NõukoguRenew

Arutelud15:00 - 23:00

ELi 2040. aasta kliimaeesmärk

Ülemaailmsest kliimakriisist tingitud veekriis ja põuad ELis ning vajadus kestliku ja vastupanuvõimelise Euroopa veestrateegia järele

Tähtaeg

Russiagate: Venemaa väidetav sekkumine Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse

Tähtaeg

Plii, selle anorgaaniliste ühendite ja diisotsüanaatide piirnormid

A9-0263/2023

 ***I

EMPLNikolaj Villumsen

Kvaliteetne praktika ELis

Tähtaeg

Venezuela demokraatlike jõudude vastu suunatud uued repressioonid: presidendikandidaadi Maria Corina Machado ründamine

Ülevaade Global Gateway rakendamisest ja selle juhtimisest kaks aastat pärast selle käivitamist

Tähtaeg

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi (AIFMD) ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate direktiivi (UCITS) muutmine

A9-0020/2023

 ***I

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Hääletuste selgitused

  Kolmapäev, 7. veebruar 2024

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:00

Põllumajandustootjate ja maakogukondade võimestamine – kestlikule ja õiglaselt tasustatud ELi põllumajandusele suunatud dialoog

ESMATÄHTIS ARUTELU11:00 - 12:30

See on Euroopa – arutelu Rumeenia presidendi Klaus Iohannisega

HÄÄLETUS12:30 - 13:30

Ajutine erand: veebis toimuva laste seksuaalse kuritarvitamise vastu võitlemine

A9-0021/2024

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Prantsuse Vabariigile loa andmine pidada läbirääkimisi La Manche’i väina püsiühenduse ohutus- ja koostalitlusnõudeid käsitleva rahvusvahelise lepingu üle, see leping allkirjastada ja sõlmida

A9-0018/2024

 ***I

TRANPetar Vitanov

Euroopa Liidu ja Angola Vabariigi vahelise kestlike investeeringute hõlbustamise lepingu sõlmimine

A9-0005/2024

 ***

INTAJoachim Schuster

Tähtaeg

Alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate direktiivi (AIFMD) ja vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate direktiivi (UCITS) muutmine

A9-0020/2023

 ***I

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Tähtaeg

Eurodes välkkreeditkorraldused

A9-0230/2023

 ***I

ECONMichiel Hoogeveen

Tähtaeg

Plii, selle anorgaaniliste ühendite ja diisotsüanaatide piirnormid

A9-0263/2023

 ***I

EMPLNikolaj Villumsen

Tähtaeg

Teatavate uute genoomikameetodite abil saadud taimed ning nendest toodetud toit ja sööt

A9-0014/2024

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Tähtaeg

Norra hiljutine otsus minna edasi meremaardlate kaevandamisega Arktikas

Tähtaeg

Õigusriik ja meediavabadus Kreekas

Arutelud (või hääletuse lõpus)13:30 - 23:00

Temaatiline arutelu (kodukorra artikkel 162) – Võitlus vaenukõne ja desinformatsiooni vastu: sotsiaalplatvormide vastutus digiteenuste määruse raames

Vajadus võidelda kasvava antisemitismi ja moslemivastase vaenu vastu

Tähtaeg

Politseikoostöö raames toimuv automatiseeritud andmevahetus (Prüm II)

A9-0200/2023

 ***I

LIBEPaulo Rangel

Tähtaeg

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 68. istungjärguks

O-000056/2023

NõukoguFEMM

O-000057/2023

KomisjonFEMM

Tähtaeg

ELi LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 rakendamisraport

A9-0030/2024

LIBEJosé Gusmão

Abee Pierre'i kodutusega võitlemise üleskutse 70. aastapäeva tähistamine püsiva vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse kontekstis

Hääletuste selgitused

  Neljapäev, 8. veebruar 2024

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

Mitmepoolsed läbirääkimised enne 26.–29. veebruaril 2024 Abu Dhabis toimuvat WTO 13. ministrite konverentsi

Õpetajate töötingimused ELis

O-000002/2024

KomisjonPETI

Tähtaeg

Assotsieerimislepingud kolmandate riikide osalemiseks liidu programmides

O-000004/2024

KomisjonITRE, AFET

HÄÄLETUS12:00 - 14:00

Tähtaeg

Opositsiooniaktivistide ja nende pereliikmete massiliste vahistamiste uus laine Valgevenes

Tähtaeg

Kasvav hukkamiste arv Iraanis, eelkõige Mohammad Ghobadlou juhtum

Tähtaeg

Nigeerias Plateau osariigis jõululaupäeval toimunud hiljutised rünnakud

Tähtaeg

Politseikoostöö raames toimuv automatiseeritud andmevahetus (Prüm II)

A9-0200/2023

 ***I

LIBEPaulo Rangel

Tähtaeg

ELi prioriteedid ÜRO naiste staatuse komisjoni 68. istungjärguks

Tähtaeg

Valimistejärgne olukord Serbias

Tähtaeg

ELi LGBTIQ-inimeste võrdõiguslikkuse strateegia 2020–2025 rakendamisraport

A9-0030/2024

LIBEJosé Gusmão

Tähtaeg

Assotsieerimislepingud kolmandate riikide osalemiseks liidu programmides

Tähtaeg

Mitmepoolsed läbirääkimised enne 26.–29. veebruaril 2024 Abu Dhabis toimuvat WTO 13. ministrite konverentsi

Tähtaeg

Russiagate: Venemaa väidetav sekkumine Euroopa Liidu demokraatlikesse protsessidesse

Tähtaeg

Venezuela demokraatlike jõudude vastu suunatud uued repressioonid: presidendikandidaadi Maria Corina Machado ründamine

Arutelud15:00 - 16:00

Ettevõtte Dentsu Tracking juhtum ja Euroopa Komisjoni vähene läbipaistvus seoses tubakatööstusega

Hääletuste selgitused

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2024Õigusteave - Privaatsuspoliitika