Cláir oibre
Strasbourg
Dé Luain, 5 Feabhra 2024 - Déardaoin, 8 Feabhra 2024219k

  Dé Luain, 5 Feabhra 2024

Díospóireachtaí17:00 - 22:00

Athchromadh ar an seisiún agus ord gnó

Staid na bpríosúnach i bpríosúin na hUngáire, lena n-áirítear cás Ilaria Salis

Sprioc-am

Aistrithe creidmheasa meandracha in euro

A9-0230/2023

 ***I

ECONMichiel Hoogeveen

Staid thionscal gréine an Aontais i bhfianaise na hiomaíochta éagóraí

Sprioc-am

Bearta a leagan síos le haghaidh ardleibhéal idir-inoibritheachta ar fud an Aontais (an Gníomh um Eoraip Idir-inoibritheach)

A9-0254/2023

 ***I

ITREIvars Ijabs

Sprioc-am

Forghníomhú maidir le dícháiliúcháin tiomána ag a bhfuil éifeacht uile-Aontais

A9-0410/2023

 ***I

TRANPetar Vitanov

An staid i Háítí an lá roimh imscaradh Mhisean Tacaíochta Slándála Ilnáisiúnta na Náisiún Aontaithe

Óráidí aon nóiméid amháin (Riail 172)

  Dé Máirt, 6 Feabhra 2024

DÍOSPÓIREACHTAÍ LÁRNACHA09:00 - 12:20

Conclúidí ó chruinnithe na Comhairle Eorpaí, go háirithe an cruinniú urghnách den Chomhairle Eorpach an 1 Feabhra 2024

Sprioc-am

An gá atá le tacaíocht bhuanseasmhach ón Aontas don Úcráin, tar éis dhá bhliain de chogadh foghach na Rúise i gcoinne na hÚcráine

VÓTÁLACHA12:30 - 13:30

Iarraidh ar dhíolúine Ioannis Lagos a tharscaoileadh

A9-0027/2024

JURISergey Lagodinsky

Iarraidh ar dhíolúine Georgios Kyrtsos a tharscaoileadh

A9-0028/2024

JURIAngel Dzhambazki

Iarraidh ar dhíolúine Eva Kaili a tharscaoileadh

A9-0029/2024

JURIIlana Cicurel

Sprioc-am

Forghníomhú maidir le dícháiliúcháin tiomána ag a bhfuil éifeacht uile-Aontais

A9-0410/2023

 ***I

TRANPetar Vitanov

Sprioc-am

Cinneadh 2009/917/CGB ón gComhairle a leasú, a mhéid a bhaineann lena ailíniú le rialacha an Aontais maidir le sonraí pearsanta a chosaint

A9-0361/2023

 ***I

LIBECornelia Ernst

Sprioc-am

Dramhthrealamh leictreach agus leictreonach (DTLL)

A9-0311/2023

 ***I

ENVIAnna Zalewska

Sprioc-am

Bearta a leagan síos le haghaidh ardleibhéal idir-inoibritheachta ar fud an Aontais (an Gníomh um Eoraip Idir-inoibritheach)

A9-0254/2023

 ***I

ITREIvars Ijabs

Sprioc-am

Leasuithe ar an rialachán ar bhearta bainistithe, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar Choinbhinsiún ICCAT agus an rialachán ar phlean ilbhliantúil bainistíochta don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir

A9-0301/2023

 ***I

PECHClara Aguilera

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:30 - 15:00

Sprioc-am

Plandaí a fhaightear trí theicnící géanómaíocha nua áirithe agus a mbia agus a mbeatha

A9-0014/2024

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Á iarraidh ar an gComhairle gach beart is gá a dhéanamh chun teacht ar chomhaontú maidir le comhad an tsásra Eorpaigh trasteorann agus tús a chur leis an gcaibidlíocht leis an bParlaimint

O-000003/2024

ComhairleRenew

Díospóireachtaí15:00 - 23:00

Sprioc aeráide AE2040

Géarchéim uisce agus triomaigh san Aontas Eorpach mar thoradh ar an ngéarchéim dhomhanda aeráide agus an gá atá le straitéis uisce inbhuanaithe, athléimneach don Eoraip

Sprioc-am

Russiagate: líomhaintí maidir le cur isteach na Rúise ar phróisis dhaonlathacha an Aontais Eorpaigh

Sprioc-am

Teorainnluachanna le haghaidh luaidhe agus a comhdhúl neamhorgánach agus dé-isicianáití

A9-0263/2023

 ***I

EMPLNikolaj Villumsen

Tréimhsí oiliúna ardchaighdeáin san Aontas Eorpach

Sprioc-am

Leanúint den chur faoi chois i gcoinne na bhfórsaí daonlathacha i Veiniséala: ionsaithe ar iarrthóir uachtaránachta Maria Corina Machado

Staid na himeartha maidir le cur chun feidhme Global Gateway agus a rialachais dhá bhliain tar éis a seolta

Sprioc-am

Leasuithe ar an Treoir maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha (AIFMD) agus ar an Treoir a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITSD)

A9-0020/2023

 ***I

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Mínithe ar na vótálacha

  Dé Céadaoin, 7 Feabhra 2024

DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH09:00 - 11:00

Feirmeoirí agus pobail tuaithe a chumhachtú - idirphlé i dtreo talmhaíocht AE atá inbhuanaithe agus a chúitítear go cóir

DÍOSPÓIREACHT LÁRNACH11:00 - 12:30

Seo í an Eoraip - Díospóireacht le hUachtarán na Rómáine, Klaus Iohannis

VÓTÁLACHA12:30 - 13:30

Maolú sealadach: mí-úsáid ghnéasach leanaí ar líne a chomhrac

A9-0021/2024

 ***I

LIBEBirgit Sippel

Poblacht na Fraince a chumhachtú chun comhaontú idirnáisiúnta a chaibidliú, a shíniú agus a thabhairt i gcrích maidir leis na ceanglais sábháilteachta agus idir-inoibritheachta laistigh de Nasc Seasta Mhuir nIocht

A9-0018/2024

 ***I

TRANPetar Vitanov

An Comhaontú um Infheistíocht Inbhuanaithe a Éascú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Angóla a thabhairt i gcrích

A9-0005/2024

 ***

INTAJoachim Schuster

Sprioc-am

Leasuithe ar an Treoir maidir le Bainisteoirí Cistí Infheistíochta Malartacha (AIFMD) agus ar an Treoir a bhaineann le gnóthais le haghaidh comhinfheistíochta in urrúis inaistrithe (UCITSD)

A9-0020/2023

 ***I

ECONIsabel Benjumea Benjumea

Sprioc-am

Aistrithe creidmheasa meandracha in euro

A9-0230/2023

 ***I

ECONMichiel Hoogeveen

Sprioc-am

Teorainnluachanna le haghaidh luaidhe agus a comhdhúl neamhorgánach agus dé-isicianáití

A9-0263/2023

 ***I

EMPLNikolaj Villumsen

Sprioc-am

Plandaí a fhaightear trí theicnící géanómaíocha nua áirithe agus a mbia agus a mbeatha

A9-0014/2024

 ***I

ENVIJessica Polfjärd

Sprioc-am

Cinneadh le déanaí ón Iorua mianadóireacht ghrinneall na farraige san Artach a chur chun cinn

Sprioc-am

An Smacht Reachta agus saoirse na meán sa Ghréig

Díospóireachtaí (nó ag deireadh na vótálacha)13:30 - 23:00

Díospóireacht ar cheist cúrsaí reatha (Riail 162) - An bhréagaisnéis agus an fhuathchaint a chomhrac: freagracht na n-ardán sóisialta laistigh den Ghníomh um Sheirbhísí Digiteacha

An gá atá leis an méadú ar an bhfrithsheimíteachas agus ar an bhfuath i gcoinne na Moslamach a chomhrac

Sprioc-am

Malartú uathoibrithe sonraí le haghaidh comhar póilíneachta ('Prüm II')

A9-0200/2023

 ***I

LIBEPaulo Rangel

Sprioc-am

Tosaíochtaí an Aontais don 68ú seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Stádas na mBan

O-000056/2023

ComhairleFEMM

O-000057/2023

CoimisiúnFEMM

Sprioc-am

Tuarascáil cur chun feidhme ar straitéis AE um chomhionannas LADTIA 2020-2025

A9-0030/2024

LIBEJosé Gusmão

Comóradh 70 bliain ar 'achainí l'Abbé Pierre' maidir le haghaidh a thabhairt ar easpa dídine i gcomhthéacs na bochtaineachta agus an eisiata shóisialta atá leanúnach

Mínithe ar na vótálacha

  Déardaoin, 8 Feabhra 2024

Díospóireachtaí09:00 - 11:50

Sprioc-am

Caibidlíocht iltaobhach i bhfianaise an 13ú Comhdháil Aireachta de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála in Abú Daibí, 26-29 Feabhra 2024

Dálaí oibre múinteoirí san Aontas Eorpach

O-000002/2024

CoimisiúnPETI

Sprioc-am

Comhaontuithe comhlachais maidir le rannpháirtíocht tríú tíortha i gcláir an Aontais

O-000004/2024

CoimisiúnITRE, AFET

VÓTÁLACHA12:00 - 14:00

Sprioc-am

Rabharta nua ollghabhálacha sa Bhealarúis de ghníomhaithe ón bhfreasúra agus dá mbaill teaghlaigh

Sprioc-am

Méadú ar líon na ndaoine a chuirtear chun báis san Iaráin, go háirithe cás Mohammad Ghobadlou

Sprioc-am

Ionsaithe le déanaí ar Oíche Nollag i Stát Plateau sa Nigéir

Sprioc-am

Malartú uathoibrithe sonraí le haghaidh comhar póilíneachta ('Prüm II')

A9-0200/2023

 ***I

LIBEPaulo Rangel

Sprioc-am

Tosaíochtaí an Aontais don 68ú seisiún de Choimisiún na Náisiún Aontaithe um Stádas na mBan

Sprioc-am

An staid sa tSeirbia tar éis na dtoghchán

Sprioc-am

Tuarascáil cur chun feidhme ar straitéis AE um chomhionannas LADTIA 2020-2025

A9-0030/2024

LIBEJosé Gusmão

Sprioc-am

Comhaontuithe comhlachais maidir le rannpháirtíocht tríú tíortha i gcláir an Aontais

Sprioc-am

Caibidlíocht iltaobhach i bhfianaise an 13ú Comhdháil Aireachta de chuid na hEagraíochta Domhanda Trádála in Abú Daibí, 26-29 Feabhra 2024

Sprioc-am

Russiagate: líomhaintí maidir le cur isteach na Rúise ar phróisis dhaonlathacha an Aontais Eorpaigh

Sprioc-am

Leanúint den chur faoi chois i gcoinne na bhfórsaí daonlathacha i Veiniséala: ionsaithe ar iarrthóir uachtaránachta Maria Corina Machado

Díospóireachtaí15:00 - 16:00

Cás Dentsu Tracking agus easpa trédhearcachta an Choimisiúin Eorpaigh i dtaca le tionscal an tobac

Mínithe ar na vótálacha

An nuashonrú is déanaí: 7 Feabhra 2024Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais