Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 16. juni 2008 - Torsdag den 19. juni 2008 316k323k
Mandag den 16. juni 2008 
Punkter på dagsordenen
 Taletid (forretningsordenens artikel 142)
 Frister


Punkter på dagsordenen
17:00 - 23:00      
1  point Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen
2  point Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 144)
12deadline***II point Indstilling ved andenbehandling Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revision af rammedirektivet om affald
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om affald og om ophævelse af visse direktiver
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
13deadline***II point Indstilling ved andenbehandling Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken
Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
4deadline point Redegørelse fra Kommissionen - Styrkelse af EU's katastrofeberedskab
6deadline point Redegørelse fra Kommissionen - 1. juli 2008, 40-årsdagen for toldunionen
7deadline***I point Betænkning Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
8deadline point Betænkning Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper
Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper
[2007/2191(INI)]

Regionaludviklingsudvalget
9deadline point Betænkning Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer
Sammenhæng i udviklingspolitikken og indvirkningen på udviklingen i Vestafrika af EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer
[2007/2183(INI)]

Udviklingsudvalget
Ordfører for udtalelse:
Carmen Fraga Estévez, Fiskeriudvalget
Forretningsordenens artikel 47


Taletid (forretningsordenens artikel 142)
17:00 - 23:00      speaking time
Kommissionen (inkl. svar) 45'
Ordførere (5 x 6') 30'
Ordførere for udtalelser (3 x 1') 3'
Talerlister
 Medlemmer 135'
 Politiske grupper
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Frister
 
12deadlinepoint Indstilling ved andenbehandling Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revision af rammedirektivet om affald
  - Ændringsforslag; forkastelseudløbet
13deadlinepoint Indstilling ved andenbehandling Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken
  - Ændringsforslag; forkastelseudløbet
4deadlinepoint Redegørelse fra Kommissionen - Styrkelse af EU's katastrofeberedskab
  - Forslag til beslutningMandag den 16. juni, 19:00
  - ÆndringsforslagTirsdag den 17. juni, 10:00
6deadlinepoint Redegørelse fra Kommissionen - 1. juli 2008, 40-årsdagen for toldunionen
  - Forslag til beslutningudløbet
  - Ændringsforslag og fælles beslutningsforslagMandag den 16. juni, 19:00
7deadlinepoint Betænkning Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Det europæiske år for bekæmpelse af fattigdom og social udstødelse
  - Ændringsforslagudløbet
8deadlinepoint Betænkning Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Samhørighedspolitikkens konsekvenser for integrationen af sårbare samfundsgrupper
  - Ændringsforslagudløbet
9deadlinepoint Betænkning Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - EU's udnyttelse af visse biologiske naturressourcer
  - Ændringsforslagudløbet
Særskilt afstemning - opdelt afstemning - afstemning ved navneopråb
Tekster, der sættes under afstemning tirsdagFredag den 13. juni, 12:00
Tekster, der sættes under afstemning onsdagMandag den 16. juni, 19:00
Tekster, der sættes under afstemning torsdagTirsdag den 17. juni, 19:00
Beslutningsforslag til debatten om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet(forretningsordenens artikel 115)Torsdag den 19. juni, 10:00
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik