Esityslista
Strasbourg
Maanantai 16. kesäkuuta 2008 - Torstai 19. kesäkuuta 2008 315k331k
Maanantai 16. kesäkuuta 2008 
Esityslistan kohdat
 Puheajat (työjärjestyksen 142 artikla)
 Määräajat


Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00      
1  point Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
2  point Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 144 artikla)
12deadline***II point Suositus toiseen käsittelyyn: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Jätedirektiivin tarkistaminen
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
13deadline***II point Suositus toiseen käsittelyyn: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla
Neuvoston yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi ympäristönlaatunormeista vesipolitiikan alalla sekä direktiivien 82/176/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY ja 2000/60/EY muuttamisesta
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta
4deadline point Komission julkilausuma - Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittaminen
6deadline point Komission julkilausuma - Tulliliitto 40 vuotta 1. heinäkuuta 2008
7deadline***I point Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi
Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuodesta (2010)
[KOM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
8deadline point Mietintö: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen
Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen
[2007/2191(INI)]

Aluekehitysvaliokunta
9deadline point Mietintö: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa
Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa
[2007/2183(INI)]

Kehitysyhteistyövaliokunta
Valmistelija:
Carmen Fraga Estévez, kalatalousvaliokunta
Työjärjestyksen 47 artikla


Puheajat (työjärjestyksen 142 artikla)
17:00 - 23:00      speaking time
Komissio (vastauksineen) 45'
Esittelijät (5 x 6') 30'
Valmistelijat (3 x 1') 3'
Puhujalistat
 Jäsenet 135'
 Poliittiset ryhmät
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Määräajat
 
12deadlinepoint Suositus toiseen käsittelyyn: Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Jätedirektiivin tarkistaminen
  - tarkistukset; hylkääminenmennyt umpeen
13deadlinepoint Suositus toiseen käsittelyyn: Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Ympäristönlaatunormit vesipolitiikan alalla
  - tarkistukset; hylkääminenmennyt umpeen
4deadlinepoint Komission julkilausuma - Euroopan unionin katastrofivalmiuksien lujittaminen
  - päätöslauselmaesitysmaanantai 16. kesäkuuta, 19:00
  - tarkistuksettiistai 17. kesäkuuta, 10:00
6deadlinepoint Komission julkilausuma - Tulliliitto 40 vuotta 1. heinäkuuta 2008
  - päätöslauselmaesitysmennyt umpeen
  - tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetmaanantai 16. kesäkuuta, 19:00
7deadlinepoint Mietintö: Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi
  - tarkistuksetmennyt umpeen
8deadlinepoint Mietintö: Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Koheesiopolitiikan vaikutus heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien integroitumiseen
  - tarkistuksetmennyt umpeen
9deadlinepoint Mietintö: Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Kehitysyhteistyöpolitiikan johdonmukaisuus ja vaikutukset, joita tiettyjen biologisten luonnonvarojen hyödyntämisellä EU:n taholta on kehitykselle Länsi-Afrikassa
  - tarkistuksetmennyt umpeen
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
tekstit, joista äänestetään tiistainaperjantai 13. kesäkuuta, 12:00
tekstit, joista äänestetään keskiviikkonamaanantai 16. kesäkuuta, 19:00
tekstit, joista äänestetään torstainatiistai 17. kesäkuuta, 19:00
päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 115 artikla)torstai 19. kesäkuuta, 10:00
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö