Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d. - Ketvirtadienis, 2008 m. birželio 19 d. 328k371k
Pirmadienis, 2008 m. birželio 16 d. 
Darbotvarkės klausimai
 Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)
 Pateikimo terminai


Darbotvarkės klausimai
17:00 - 23:00      
1  point Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka
2  point 1 minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 144 straipsnis)
12deadline***II point Rekomendacija antrajam svarstymui Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas
dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl atliekų ir panaikinančią kai kurias direktyvas
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
13deadline***II point Rekomendacija antrajam svarstymui Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje
dėl Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičiančią direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir 2000/60/EB
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas
4deadline point Komisijos pareiškimas - Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimas
6deadline point Komisijos pareiškimas - 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai
7deadline***I point Pranešimas Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metų (2010 m.)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
8deadline point Pranešimas Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai
dėl sanglaudos politikos vaidmens integruojant pažeidžiamas bendruomenes ir grupes
[2007/2191(INI)]

Regioninės plėtros komitetas
9deadline point Pranešimas Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi
dėl vystymosi politikos darnos ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikio Vakarų Afrikos vystymuisi
[2007/2183(INI)]

Vystymosi komitetas
Nuomonės referentė:
Carmen Fraga Estévez, Žuvininkystės komitetas
EP Darbo tvarkos taisyklių 47 straipsnis


Kalbėjimo laikas (Darbo tvarkos taisyklių 142 straipsnis)
17:00 - 23:00      speaking time
Komisija (kartu su replikomis) 45'
Pranešėjai (5 x 6') 30'
Nuomonės referentai (3 x 1') 3'
Kalbėtojų sąrašai
 Parlamento nariai 135'
 Frakcijos
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
"Catch the eye" (7 x 5') 35'


Pateikimo terminai
 
12deadlinepoint Rekomendacija antrajam svarstymui Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Pagrindų direktyvos dėl atliekų persvarstymas
  - Pakeitimai; atmetimaspasibaigė
13deadlinepoint Rekomendacija antrajam svarstymui Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Aplinkos kokybės standartai vandens politikos srityje
  - Pakeitimai; atmetimaspasibaigė
4deadlinepoint Komisijos pareiškimas - Europos Sąjungos pajėgumo reaguoti į nelaimes didinimas
  - Pasiūlymas dėl rezoliucijosPirmadienis, birželio 16 d., 19:00
  - PakeitimaiAntradienis, birželio 17 d., 10:00
6deadlinepoint Komisijos pareiškimas - 2008 m. liepos 1 d. - keturiasdešimt metų muitų sąjungai
  - Pasiūlymai dėl rezoliucijųpasibaigė
  - Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
7deadlinepoint Pranešimas Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi metai
  - Pakeitimaipasibaigė
8deadlinepoint Pranešimas Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Sanglaudos politikos poveikis pažeidžiamų bendruomenių ir grupių integracijai
  - Pakeitimaipasibaigė
9deadlinepoint Pranešimas Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Vystymosi politikos darna ir tam tikrų ES biologinių gamtos išteklių eksploatacijos poveikis Vakarų Afrikos vystymuisi
  - Pakeitimaipasibaigė
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami antradienio balsavimui Penktadienis, birželio 13 d., 12:00
Tekstai, teikiami trečiadienio balsavimui Pirmadienis, birželio 16 d., 19:00
Tekstai, teikiami ketvirtadienio balsavimui Antradienis, birželio 17 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susiję su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis)Ketvirtadienis, birželio 19 d., 10:00
Teisinė informacija - Privatumo politika