Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 16 iunie 2008 - Joi, 19 iunie 2008 333k410k
Luni, 16 iunie 2008 
Puncte de pe ordinea de zi
 Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 142 din Regulamentul de procedură PE)
 Termen de depunere


Puncte de pe ordinea de zi
17:00 - 23:00      
1  point Reluarea sesiunii şi ordinea lucrărilor
2  point Intervenţii cu durata de un minut (Articolul 144 din Regulamentul de procedură PE)
12deadline***II point Recomandare pentru a doua lectură Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile
referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării unei Directive a Parlamentului European și a Consiliului privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive
[11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
13deadline***II point Recomandare pentru a doua lectură Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Standardele de calitate a mediului în domeniul apei
referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind standardele de calitate a mediului în domeniul apei și de modificare a Directivelor 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE și 2000/60/CE
[11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD)]

Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară
4deadline point Declaraţia Comisiei - Consolidarea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene în caz de catastrofe
6deadline point Declaraţia Comisiei - 1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală
7deadline***I point Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale
referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind Anul European de luptă împotriva sărăciei și excluziunii sociale (2010)
[COM(2007)0797 - C6-0469/2007 - 2007/0278(COD)]

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
8deadline point Raport Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile
privind impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităților și a grupurilor vulnerabile
[2007/2191(INI)]

Comisia pentru dezvoltare regională
9deadline point Raport Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
privind coerența politicilor de dezvoltare și efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
[2007/2183(INI)]

Comisia pentru dezvoltare
Raportoare pentru aviz:
Carmen Fraga Estévez, Comisia pentru Pescuit
Articolul 47 din Regulamentul de procedură PE


Timpul afectat luărilor de cuvânt (articolul 142 din Regulamentul de procedură PE)
17:00 - 23:00      speaking time
Comisia (inclusiv răspunsurile) 45'
Raportori (5 x 6') 30'
Raportori pentru aviz (3 x 1') 3'
Lista vorbitorilor
 Deputaţi 135'
 Grupuri politice
PPE-DE 46' PSE 35' ALDE 17' UEN 9' Verts/ALE 8' GUE/NGL 8' IND/DEM 6' NI 6'
„Catch the eye” (7 x 5') 35'


Termen de depunere
 
12deadlinepoint Recomandare pentru a doua lectură Caroline Jackson (A6-0162/2008) - Revizuirea directivei-cadru privind deşeurile
  - Amendamente; respingereexpirat
13deadlinepoint Recomandare pentru a doua lectură Anne Laperrouze (A6-0192/2008) - Standardele de calitate a mediului în domeniul apei
  - Amendamente; respingereexpirat
4deadlinepoint Declaraţia Comisiei - Consolidarea capacităţii de reacţie a Uniunii Europene în caz de catastrofe
  - Propunere de rezoluţieLuni, 16 iunie, 19:00
  - AmendamenteMarţi, 17 iunie, 10:00
6deadlinepoint Declaraţia Comisiei - 1 iulie 2008, Patruzeci de ani de Uniune vamală
  - Propuneri de rezoluţieexpirat
  - Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 16 iunie, 19:00
7deadlinepoint Raport Marie Panayotopoulos-Cassiotou (A6-0173/2008) - Anul european de luptă împotriva sărăciei şi a excluderii sociale
  - Amendamenteexpirat
8deadlinepoint Raport Gábor Harangozó (A6-0212/2008) - Impactul politicii de coeziune asupra integrării comunităţilor şi a grupurilor vulnerabile
  - Amendamenteexpirat
9deadlinepoint Raport Frithjof Schmidt (A6-0137/2008) - Coerenţa politicii de dezvoltare şi efectele exploatării de către UE a anumitor resurse naturale biologice asupra dezvoltării Africii de Vest
  - Amendamenteexpirat
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 13 iunie, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 16 iunie, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 17 iunie, 19:00
Propunere de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 115 din Regulamentul de procedură PE)Joi, 19 iunie, 10:00
Aviz juridic - Politica de confidențialitate