Esityslista
Strasbourg
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - Torstai 15. maaliskuuta 2012 242k
Maanantai 12. maaliskuuta 2012177kVersio: Keskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 15:55
 Esityslistan kohdat
17:00 - 23:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

17:00 - 23:00   Keskustelut       Puheajat
1  pointIstuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys
120 pointVuosi Fukushiman jälkeen – mitä opimme?
Euroopan parlamentin puhemiehen lausuma
[2012/2576(RSP)]
Poliittisten ryhmien puheenvuorot
  pointYhteiskeskustelu - Sukupuolten tasa-arvo
31Määräaika -Naisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011
Mietintö:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Mietintö naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa 2011

[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
47Määräaika -Naiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa
Mietintö:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Mietintö naisista päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa

[2011/2295(INI)]
Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta
63Määräaika***IpointPerintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto
Mietintö:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten ja virallisten asiakirjojen tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta perintöasioissa sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotosta
[2009/0157(COD)]
Oikeudellisten asioiden valiokunta
119Määräaika pointOikeusalan koulutus
Suullinen kysymys - [2012/2575(RSP)]
Äänestys toimitetaan keskiviikkona
     
Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Oikeudellisten asioiden valiokunta
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Euroopan komissio
Oikeusalan koulutus
2  pointMinuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla)
  pointSeuraavien mietintöjen lyhyet esittelyt:
73Määräaika -Eurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta
Mietintö:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Mietintö eurooppaosuuskunnan sääntöjen täydentämisestä henkilöstöedustuksen osalta

[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
54Määräaika -Bolognan prosessi
Mietintö:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Mietintö Euroopan unionin toimielinten panoksesta Bolognan prosessin lujittumiseen ja edistymiseen

[2011/2180(INI)]
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
17:00 - 23:00   Keskustelut     item on the agenda
Euroopan parlamentin puhemies5'
Komissio (vastauksineen)35'
Esittelijät   (3x6') 18'
Esittelijät (työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohta)   (2x4') 8'
Laatijat (valiokunnat)   (2x2') 4'
Jäsenet135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
31item on the agendapointNaisten ja miesten tasa-arvo Euroopan unionissa 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
47item on the agendapointNaiset päättäjinä – laatua ja tasa-arvoa
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
63item on the agendapointPerintöasiat sekä eurooppalaisen perintötodistuksen käyttöönotto
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
119item on the agendapointOikeusalan koulutus
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -PäätöslauselmaesitysMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -TarkistuksetTiistai 13. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
73item on the agendapointEurooppaosuuskunnan säännöt henkilöstöedustuksen osalta
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
54item on the agendapointBolognan prosessi
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Esittelijän tarkistukset, vähintään 76 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 9. maaliskuuta 2012, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 15. maaliskuuta 2012, 10:00
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö