Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 12. marec 2012 - Četrtek, 15. marec 2012 243k
Ponedeljek, 12. marec 2012180kRazličica: Sreda, 14. marec 2012, 15:57
 Točke na dnevnem redu
17:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

17:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
1  pointPonovna otvoritev zasedanja in razpored dela
120 pointLeto po nesreči v Fukušimi - pridobljene izkušnje
Izjava predsednika Evropskega parlamenta
[2012/2576(RSP)]
Sledijo govorniki političnih skupin
  pointSkupna razprava - Enakost spolov
31Rok -Enakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011
Poročilo:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011

[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
47Rok -Ženske pri sprejemanju političnih odločitev
Poročilo:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Poročilo o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev - kakovost in enakost

[2011/2295(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
63Rok***IpointZapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju
Poročilo:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju
[2009/0157(COD)]
Odbor za pravne zadeve
119Rok pointIzobraževanje pravosodnih organov
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2575(RSP)]
Glasovanje bo v sredo
     
Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Odbor za pravne zadeve
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Evropska komisija
Izobraževanje pravosodnih organov
2  pointEnominutni govori (člen 150 poslovnika EP)
  pointKratke predstavitve naslednjih poročil:
73Rok -Statut evropske zadruge glede udeležbe delavcev
Poročilo:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Poročilo o statutu evropske zadruge glede udeležbe delavcev

[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
54Rok -Bolonjski proces
Poročilo:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Poročilo o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa

[2011/2180(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
17:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega parlamenta5'
Komisija (vključno z odgovori)35'
Poročevalci   (3x6') 18'
Poročevalci (člen 48(2) poslovnika EP)   (2x4') 8'
Avtorji (odbori)   (2x2') 4'
Poslanci135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
"Catch the eye"   (5x5') 25'
31item on the agendapointEnakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
47item on the agendapointŽenske pri sprejemanju političnih odločitev
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
63item on the agendapointZapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
119item on the agendapointIzobraževanje pravosodnih organov
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -Predlog resolucijePonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi spremembTorek, 13. marec 2012, 12:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 13. marec 2012, 19:00
73item on the agendapointStatut evropske zadruge glede udeležbe delavcev
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
54item on the agendapointBolonjski proces
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 9. marec 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 13. marec 2012, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 15. marec 2012, 10:00
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov