Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 12 mars 2012 - Torsdagen den 15 mars 2012 242k
Måndagen den 12 mars 2012182kUtgåva: Onsdagen den 14 mars 2012, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
17:00 - 23:00   Debatt
 Talartid
 Tidsfrister

17:00 - 23:00   Debatt       Talartid
1  pointÅterupptagande av sessionen samt arbetsplan
120 pointEtt år efter Fukushima – lärdomar
Uttalande av Europaparlamentets talman
[2012/2576(RSP)]
En omgång anföranden av talespersoner för de politiska grupperna
  pointGemensam debatt - Jämställhet mellan kvinnor och män
31Tidsfrist -Jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
Betänkande:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Betänkande om jämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011

[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
47Tidsfrist -Kvinnor i politiskt beslutsfattande
Betänkande:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Kvinnor i politiskt beslutsfattande – kvalitet och jämställdhet

[2011/2295(INI)]
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
63Tidsfrist***IpointArv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
Betänkande:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar och officiella handlingar i samband med arv och om inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
[2009/0157(COD)]
Utskottet för rättsliga frågor
119Tidsfrist pointRättslig utbildning
Muntlig fråga - [2012/2575(RSP)]
Omröstning: onsdag
     
Klaus-Heiner Lehne, Juan Fernando López Aguilar (O-000059/2012 - B7-0106/2012)
Utskottet för rättsliga frågor
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor

Europakommissionen
Rättslig utbildning
2  pointAnföranden på en minut (artikel 150 i arbetsordningen)
  pointKortfattade redogörelser för följande betänkanden:
73Tidsfrist -Stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
Betänkande:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Betänkande om stadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande

[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
54Tidsfrist -Bologna-processen
Betänkande:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Betänkande om de europeiska institutionernas bidrag till konsolideringen av och framstegen för Bologna-processen

[2011/2180(INI)]
Utskottet för kultur och utbildning
17:00 - 23:00   Debatt     item on the agenda
Europaparlamentets talman5'
Kommissionen (inklusive repliker)35'
Föredragande   (3x6') 18'
Föredragande (artikel 48.2 i arbetsordningen)   (2x4') 8'
Frågeställare (utskott)   (2x2') 4'
Ledamöter135'
45'32'15'3011'10'7'307'306'30
Ögonkontaktsförfarandet   (5x5') 25'
31item on the agendapointJämställdheten mellan kvinnor och män i Europeiska unionen - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
47item on the agendapointKvinnor i politiskt beslutsfattande
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
63item on the agendapointArv och inrättandet av ett europeiskt arvsintyg
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
119item on the agendapointRättslig utbildning
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -ÄndringsförslagTisdagen den 13 mars 2012, 12:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
73item on the agendapointStadgan för europeiska kooperativa föreningar vad gäller arbetstagarinflytande
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
54item on the agendapointBologna-processen
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Ändringsförslag som lagts fram av föredraganden eller minst 76 parlamentsledamöter; alternativa förslag till resolutionOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Gemensamma alternativa förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 9 mars 2012, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)Torsdagen den 15 mars 2012, 10:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy