Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 12. března 2012 - Čtvrtek, 15. března 2012 252k
Úterý, 13. března 2012201kVerze: Středa, 14. března 2012, 15:53
 Body k pořadu jednání
09:00 - 12:20   Rozpravy
12:30 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování
15:00 - 16:00   Rozpravy
16:00 - 17:30   Doba vyhrazená pro otázky
17:30 - 20:00   Rozpravy
21:00 - 23:00   Rozpravy
 Řečnická doba
 Lhůty pro předložení

09:00 - 12:20   Rozpravy       Řečnická doba
59 pointZávěry zasedání Evropské rady (1.–2. března 2012)
Prohlášení Evropské rady a Komise
[2011/2921(RSP)]
113 pointVýjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci v souvislosti s krizí
Otázka k ústnímu zodpovězení - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Rada Evropské unie
Výjimka pro využití Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti s krizí
12:30 - 14:00   HLASOVÁNÍ, po kterém následuje vysvětlení hlasování      
45***voteDohoda mezi EU a Islandem a Norskem o používání některých ustanovení Úmluvy o vzájemné pomoci v trestních věcech
Doporučení:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Islandskou republikou a Norským královstvím o používání některých ustanovení Úmluvy ze dne 29. května 2000 o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie a protokolu k této úmluvě z roku 2001
[2009/0189(NLE)]
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Článek 138 jednacího řádu
122 voteŽádost o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity
Zpráva:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Zpráva o žádosti o zbavení Krisztiny Morvaiové poslanecké imunity
[2010/2285(IMM)]
Výbor pro právní záležitosti
63Lhůta***IvoteDědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
Zpráva:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Zpráva k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a veřejných listin ve věcech dědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
[2009/0157(COD)]
Výbor pro právní záležitosti
31Lhůta voteRovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011
Zpráva:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Zpráva o rovnoprávnosti žen a mužů v Evropské unii – 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
47Lhůta voteŽeny v politickém rozhodovacím procesu
Zpráva:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Zpráva o ženách v politickém rozhodovacím procesu – kvalita a rovnost
[2011/2295(INI)]
Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
73Lhůta voteStatut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Zpráva:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Zpráva o statutu evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Čl. 48 odst. 2 jednacího řádu
54Lhůta voteBoloňský proces
Zpráva:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Zpráva o příspěvku evropských orgánů ke konsolidaci a pokroku v rámci boloňského procesu
[2011/2180(INI)]
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Čl. 48 odst. 2 jednacího řádu
51Lhůta voteEvropská statistika
Zpráva:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Zpráva o řízení kvality evropské statistiky
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Hospodářský a měnový výbor
15:00 - 16:00   Rozpravy       Řečnická doba
103Lhůta pointDiskriminační internetové stránky a vládní reakce
Prohlášení Rady a Komise
[2012/2554(RSP)]
Za každou politickou skupinu vystoupí jeden řečník
Hlasování se bude konat ve čtvrtek
16:00 - 17:30   Doba vyhrazená pro otázky      
5  pointDoba vyhrazená pro otázky Komisi
Úloha EU při podpoře konkurenceschopnosti hospodářství 27 členských států
Komisaři: KALLAS, BARNIER a ANDOR
17:30 - 20:00   Rozpravy       Řečnická doba
58Lhůta pointObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise
Zpráva:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Zpráva o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise
[2012/2000(BUD)]
Rozpočtový výbor
  pointSpolečná rozprava - Odvětví kakaa
50***-Mezinárodní dohoda o kakau z roku 2010
Doporučení:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Mezinárodní dohody o kakau z roku 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Výbor pro mezinárodní obchod
53Lhůta -Dětská práce v odvětví kakaa
Prohlášení Komise

[2011/2957(RSP)]
78Lhůta pointŘešení epidemie diabetu v EU
Prohlášení Rady a Komise
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Rozpravy       Řečnická doba
60***IpointEvropský rybářský fond
Zpráva:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1198/2006 o Evropském rybářském fondu, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Výbor pro rybolov
48***IpointAutonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa
Zpráva:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 617/2009 o otevření autonomní celní kvóty pro dovoz vysoce jakostního hovězího masa

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
33Lhůta***IpointSpolečná obchodní politika
Zpráva:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde o postupy přijímání určitých opatření

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Výbor pro mezinárodní obchod
09:00 - 12:20   Rozpravy     item on the agenda
Předseda Evropské rady (včetně odpovědí)15'
Rada (včetně odpovědí)5'
Komise (včetně odpovědí)15'
Autor5'
Poslanci105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)10'
Poslanci21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Rozpravy     item on the agenda
Rada (včetně odpovědí)10'
Komise (včetně odpovědí)25'
Zpravodajové   (2x6') 12'
Poslanci45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Rozpravy     item on the agenda
Komise (včetně odpovědí)15'
Zpravodajové   (3x6') 18'
Navrhovatel1'
Poslanci45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky   (3x5') 15'
63item on the agendapointDědictví a vytvoření evropského dědického osvědčení
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 7. března 2012, 12:00
31item on the agendapointRovnoprávnost žen a mužů v Evropské unii – 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 7. března 2012, 12:00
47item on the agendapointŽeny v politickém rozhodovacím procesu
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
73item on the agendapointStatut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
54item on the agendapointBoloňský proces
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
51item on the agendapointEvropská statistika
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Pozměňovací návrhy zpravodaje, nejméně 76 poslanců; alternativní návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Alternativní společné návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminační internetové stránky a vládní reakce
  -Návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníÚterý, 13. března 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníÚterý, 13. března 2012, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníStředa, 14. března 2012, 17:00
58item on the agendapointObecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2013 – oddíl III – Komise
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 7. března 2012, 12:00
53item on the agendapointDětská práce v odvětví kakaa
  -Návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Pozměňovací návrhyPondělí, 12. března 2012, 19:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 13. března 2012, 19:00
78item on the agendapointŘešení epidemie diabetu v EU
  -Návrhy usneseníStředa, 7. března 2012, 12:00
  -Pozměňovací návrhy a společné návrhy usneseníPondělí, 12. března 2012, 19:00
  -Pozměňovací návrhy ke společnému návrhu usneseníPondělí, 12. března 2012, 20:00
  -Žádosti o oddělené, dílčí a jmenovité hlasováníÚterý, 13. března 2012, 19:00
33item on the agendapointSpolečná obchodní politika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -Pozměňovací návrhyStředa, 7. března 2012, 12:00
Oddělené hlasování – Dílčí hlasování – Jmenovité hlasování
Texty, o kterých se bude hlasovat v úterýPátek, 9. března 2012, 12:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve středuPondělí, 12. března 2012, 19:00
Texty, o kterých se bude hlasovat ve čtvrtekÚterý, 13. března 2012, 19:00
Návrhy usnesení týkající se rozprav o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (článek 122 jednacího řádu)Čtvrtek, 15. března 2012, 10:00
Právní upozornění - Ochrana soukromí