Napirend
Strasbourg
2012. március 12., Hétfő - 2012. március 15., Csütörtök 248k
2012. március 13., kedd198kVáltozat: 2012. március 14., szerda, 15:55
 Napirendi pontok
09:00 - 12:20   Viták
12:30 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása
15:00 - 16:00   Viták
16:00 - 17:30   Kérdések órája
17:30 - 20:00   Viták
21:00 - 23:00   Viták
 Felszólalási idő
 Előterjesztési határidők

09:00 - 12:20   Viták       Felszólalási  idő
59 pointAz Európai Tanács 2012. március 1-jei és 2-i ülésének következtetései
Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2011/2921(RSP)]
113 pointAz Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal kapcsolatos, válság miatti eltérés
Szóbeli választ igénylő kérdés - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Az Európai Unió Tanácsa
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal (EGAA) kapcsolatos, válság miatti eltérés
12:30 - 14:00   SZAVAZÁS, majd a szavazatok indokolása      
45***voteMegállapodás az EU, valamint Izland és Norvégia között a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló egyezmény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról
Ajánlás:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Ajánlás az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság közötti, az Európai Unió tagállamai között 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegélyegyezmény és az ahhoz csatolt 2001. évi jegyzőkönyv bizonyos rendelkezéseinek alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről
[2009/0189(NLE)]
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Az eljárási szabályzat 138. cikke
122 voteMorvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem
Jelentés:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Jelentés a Morvai Krisztina mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről
[2010/2285(IMM)]
Jogi Bizottság
63Határidő***IvoteÖröklési ügyek és az európai öröklési tanúsítvány
Jelentés:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Jelentés az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok és közokiratok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési tanúsítvány bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[2009/0157(COD)]
Jogi Bizottság
31Határidő voteA nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011
Jelentés:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Jelentés a nők és a férfiak közötti egyenlőségről az Európai Unióban – 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
47Határidő voteA nők részvétele a politikai döntéshozatalban
Jelentés:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
A nők részvétele a politikai döntéshozatalban – minőség és egyenlőség
[2011/2295(INI)]
Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság
73Határidő voteAz európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében
Jelentés:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Jelentés az európai szövetkezet statútumának a munkavállalói részvétel tekintetében történő kiegészítéséről
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Foglalkoztatási és Szociális Bizottság
Az eljárási szabályzat 48. cikkének (2) bekezdése
54Határidő voteA bolognai folyamat
Jelentés:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Jelentés az uniós intézményeknek a bolognai folyamat megszilárdításához és előrelépéséhez való hozzájárulásáról
[2011/2180(INI)]
Kulturális és Oktatási Bizottság
Az eljárási szabályzat 48. cikkének (2) bekezdése
51Határidő voteAz európai statisztikák
Jelentés:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Jelentés az európai statisztikák minőségirányításáról
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Gazdasági és Monetáris Bizottság
15:00 - 16:00   Viták       Felszólalási  idő
103Határidő pointDiszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2012/2554(RSP)]
Ezután a képviselőcsoportok felszólalásai következnek.
A szavazásra csütörtökön kerül sor.
16:00 - 17:30   Kérdések órája      
5  pointA Bizottsághoz intézett kérdések órája
Az Unió szerepe a 27 tagállam gazdasági versenyképességének fokozásában
Biztosok: KALLAS, BARNIER és ANDOR
17:30 - 20:00   Viták       Felszólalási  idő
58Határidő pointA 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság
Jelentés:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Jelentés a Bizottság 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégiájáról – III. szakasz – Bizottság
[2012/2000(BUD)]
Költségvetési Bizottság
  pointKözös vita - A kakaóágazat
50***-A 2010. évi nemzetközi kakaómegállapodás
Ajánlás:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Ajánlás a kakaóról szóló 2010. évi nemzetközi megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
53Határidő -Gyermekmunka a kakaóágazatban
A Bizottság nyilatkozata

[2011/2957(RSP)]
78Határidő pointA cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban
A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Viták       Felszólalási  idő
60***IpointAz Európai Halászati Alap
Jelentés:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Jelentés az Európai Halászati Alapról szóló 1198/2006/EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitás vonatkozásában súlyos nehézségekkel küzdő vagy súlyos nehézségekkel fenyegetett bizonyos tagállamok esetében a pénzügyi irányításra vonatkozó egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Halászati Bizottság
48***IpointA kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens
Jelentés:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Jelentés a kiváló minőségű marhahús behozatalára vonatkozó autonóm vámkontingens megnyitásáról szóló 617/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
33Határidő***IpointA közös kereskedelempolitika
Jelentés:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Jelentés a közös kereskedelempolitikára vonatkozó egyes rendeleteknek bizonyos intézkedések elfogadási eljárásai tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
09:00 - 12:20   Viták     item on the agenda
Az Európai Tanács elnöke (válaszokkal együtt)15'
Tanács (válaszokkal együtt)5'
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Szerző5'
Képviselők105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
„Catch the eye”   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)10'
Képviselők21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Viták     item on the agenda
Tanács (válaszokkal együtt)10'
Bizottság (válaszokkal együtt)25'
Előadók   (2x6') 12'
Képviselők45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Viták     item on the agenda
Bizottság (válaszokkal együtt)15'
Előadók   (3x6') 18'
A vélemény előadója1'
Képviselők45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
63item on the agendapointÖröklési ügyek és az európai öröklési tanúsítvány
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -Módosítások2012. március 7., szerda, 12:00
31item on the agendapointA nők és férfiak közötti egyenlőség az Európai Unióban – 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -Módosítások2012. március 7., szerda, 12:00
47item on the agendapointA nők részvétele a politikai döntéshozatalban
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
73item on the agendapointAz európai szövetkezet statútuma a munkavállalói részvétel tekintetében
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
54item on the agendapointA bolognai folyamat
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
51item on the agendapointAz európai statisztikák
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Az előadó módosításai, legalább 76 képviselő; alternatív állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Alternatív közös állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
103item on the agendapointDiszkriminatív internetes oldalak és a kormányok válaszai
  -Állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
  -Módosítások és közös állásfoglalási indítványok2012. március 13., kedd, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2012. március 13., kedd, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2012. március 14., szerda, 17:00
58item on the agendapointA 2013-as költségvetési eljárásra vonatkozó politikai stratégia – III. szakasz – Bizottság
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -Módosítások2012. március 7., szerda, 12:00
53item on the agendapointGyermekmunka a kakaóágazatban
  -Állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Módosítások2012. március 12., hétfő, 19:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2012. március 13., kedd, 19:00
78item on the agendapointA cukorbetegség járványszerű terjedése elleni fellépés az Unióban
  -Állásfoglalási indítványok2012. március 7., szerda, 12:00
  -Módosítások és közös állásfoglalási indítványok2012. március 12., hétfő, 19:00
  -Módosítások közös állásfoglalási indítványokhoz 2012. március 12., hétfő, 20:00
  -Külön, részenkénti és név szerinti szavazásra irányuló kérelmek2012. március 13., kedd, 19:00
33item on the agendapointA közös kereskedelempolitika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -Módosítások2012. március 7., szerda, 12:00
Külön szavazás – részenkénti szavazás – névszerinti szavazás
Kedden szavazásra kerülő szövegek2012. március 9., péntek, 12:00
Szerdán szavazásra kerülő szövegek2012. március 12., hétfő, 19:00
Csütörtökön szavazásra kerülő szövegek2012. március 13., kedd, 19:00
Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekre vonatkozó állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 122. cikke)2012. március 15., csütörtök, 10:00
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat