Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d. - Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d. 249k
Antradienis, 2012 m. kovo 13 d.197kVersija: Trečiadienis, 2012 m. kovo 14 d., 15:56
 Darbotvarkės klausimai
09:00 - 12:20   Diskusijos
12:30 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai
15:00 - 16:00   Diskusijos
16:00 - 17:30   Klausimų valanda
17:30 - 20:00   Diskusijos
21:00 - 23:00   Diskusijos
 Kalbėjimo laikas
 Pateikimo terminai

09:00 - 12:20   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
59 pointEuropos Vadovų Tarybos susitikimo (2012 m. kovo 1–2 d.) išvados
Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2011/2921(RSP)]
113 pointEuropos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas: dėl krizės leidžianti nukrypti nuostata
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Europos Sąjungos Taryba
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (EGF): dėl krizės leidžianti nukrypti nuostata
12:30 - 14:00   BALSAVIMAS, po kurio vyks balsavimo paaiškinimai      
45***voteES, Islandijos ir Norvegijos susitarimas dėl Konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose tam tikrų nuostatų
Rekomendacija:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarimo dėl tam tikrų 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir jos 2001 m. protokolo nuostatų taikymo sudarymo projekto
[2009/0189(NLE)]
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis
122 votePrašymas atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą
Pranešimas:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Pranešimas dėl prašymo atšaukti Parlamento narės Krisztinos Morvai imunitetą
[2010/2285(IMM)]
Teisės reikalų komitetas
63Galutinis terminas***IvotePaveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas
Pranešimas:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų ir autentiškų aktų, susijusių su paveldėjimu, pripažinimo bei vykdymo ir Europos paveldėjimo pažymėjimo pradėjimo naudoti
[2009/0157(COD)]
Teisės reikalų komitetas
31Galutinis terminas voteDidesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.)
Pranešimas:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Pranešimas dėl moterų ir vyrų lygybės užtikrinimo Europos Sąjungoje (2011 m.)
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
47Galutinis terminas voteMoterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus.
Pranešimas:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Kokybė ir lygybė
[2011/2295(INI)]
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas
73Galutinis terminas voteEuropos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus
Pranešimas:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Pranešimas dėl Europos kooperatinės bendrovės statuto ir darbuotojų dalyvavimo
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
54Galutinis terminas voteBolonijos procesas
Pranešimas:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Pranešimas dėl Europos institucijų indėlis į Bolonijos proceso konsolidavimą ir pažangą
[2011/2180(INI)]
Kultūros ir švietimo komitetas
Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnio 2 dalis
51Galutinis terminas voteEuropos statistika
Pranešimas:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Pranešimas dėl Europos statistinių duomenų kokybės valdymo
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
15:00 - 16:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
103Galutinis terminas pointDiskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2012/2554(RSP)]
Žodis vieną kartą suteikiamas visoms frakcijoms
Balsavimas vyks ketvirtadienį
16:00 - 17:30   Klausimų valanda      
5  pointKlausimų Komisijai valanda
ES vaidmuo skatinant 27 valstybių narių ekonomikos konkurencingumą
Komisijos nariai: S. KALLAS, M. BARNIER ir L. ANDOR
17:30 - 20:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
58Galutinis terminas pointBendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija
Pranešimas:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Pranešimas dėl bendrųjų gairių sudarant 2013 m. biudžetą, III skirsnis. Komisija
[2012/2000(BUD)]
Biudžeto komitetas
  pointBendrosios diskusijos - Kakavos sektorius
50***-2010 m. Tarptautinis kakavos susitarimas
Rekomendacija:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Rekomendacija dėl Tarybos sprendimo dėl 2010 m. Tarptautinio kakavos susitarimo sudarymo projekto

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Tarptautinės prekybos komitetas
53Galutinis terminas -Vaikų darbas kakavos sektoriuje
Komisijos pareiškimas

[2011/2957(RSP)]
78Galutinis terminas pointKova su diabeto epidemija ES
Tarybos ir Komisijos pareiškimai
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Diskusijos       Kalbėjimo laikas
60***IpointEuropos žuvininkystės fondas
Pranešimas:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Žuvininkystės komitetas
48***IpointAukštos kokybės galvijienos autonominė importo tarifų kvota
Pranešimas:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 617/2009, kuriuo leidžiama pradėti naudoti aukštos kokybės galvijienos autonominę importo tarifų kvotą
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
33Galutinis terminas***IpointBendra prekybos politika
Pranešimas:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Pranešimo projektas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiami kai kurie su bendra prekybos politika susiję reglamentai dėl tam tikrų
priemonių priėmimo procedūrų

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Tarptautinės prekybos komitetas
09:00 - 12:20   Diskusijos     item on the agenda
Europos Vadovų Tarybos pirmininkas (kartu su atsakymais)15'
Taryba (kartu su atsakymais)5'
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Klausimo teikėjas5'
Parlamento nariai105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
Procedūra „prašau žodžio“   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)10'
Parlamento nariai21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Diskusijos     item on the agenda
Taryba (kartu su atsakymais)10'
Komisija (kartu su atsakymais)25'
Pranešėjai   (2x6') 12'
Parlamento nariai45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Diskusijos     item on the agenda
Komisija (kartu su atsakymais)15'
Pranešėjai   (3x6') 18'
Nuomonės referentas1'
Parlamento nariai45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Procedūra „prašau žodžio“   (3x5') 15'
63item on the agendapointPaveldėjimas ir Europos paveldėjimo pažymėjimas
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
31item on the agendapointDidesnės moterų ir vyrų lygybės užtikrinimas Europos Sąjungoje (2011 m.)
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
47item on the agendapointMoterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus.
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
73item on the agendapointEuropos kooperatinės bendrovės statutas dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
54item on the agendapointBolonijos procesas
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
51item on the agendapointEuropos statistika
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Pranešėjo pasiūlyti pakeitimai, ne mažiau kaip 76 Parlamento nariai; alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -Bendri alternatyvūs pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
103item on the agendapointDiskriminuojantys interneto puslapiai ir vyriausybės reakcija
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Antradienis, 2012 m. kovo 13 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiAntradienis, 2012 m. kovo 13 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduTrečiadienis, 2012 m. kovo 14 d., 17:00
58item on the agendapointBendrosios 2013 m. biudžeto gairės. III skirsnis. Komisija
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
53item on the agendapointVaikų darbas kakavos sektoriuje
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -PakeitimaiPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2012 m. kovo 13 d., 19:00
78item on the agendapointKova su diabeto epidemija ES
  -Pasiūlymai dėl rezoliucijųTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
  -Pakeitimai ir bendri pasiūlymai dėl rezoliucijų Pirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
  -Bendrų pasiūlymų dėl rezoliucijų pakeitimaiPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 20:00
  -Prašymai balsuoti atskirai, dalimis ir vardiniu būduAntradienis, 2012 m. kovo 13 d., 19:00
33item on the agendapointBendra prekybos politika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -PakeitimaiTrečiadienis, 2012 m. kovo 7 d., 12:00
Atskiras balsavimas, balsavimas dalimis, vardinis balsavimas
Tekstai, teikiami balsuoti antradienįPenktadienis, 2012 m. kovo 9 d., 12:00
Tekstai, teikiami balsuoti trečiadienįPirmadienis, 2012 m. kovo 12 d., 19:00
Tekstai, teikiami balsuoti ketvirtadienįAntradienis, 2012 m. kovo 13 d., 19:00
Pasiūlymai dėl rezoliucijų, susijusių su diskusijomis dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų (Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnis)Ketvirtadienis, 2012 m. kovo 15 d., 10:00
Teisinė informacija - Privatumo politika