Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012 - Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 252k
It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012202kVerżjoni: L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 15:56
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 12:20   Dibattiti
12:30 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
15:00 - 16:00   Dibattiti
16:00 - 17:30   Ħin għall-mistoqsijiet
17:30 - 20:00   Dibattiti
21:00 - 23:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 12:20   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
59 pointKonklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew (1-2 ta' Marzu 2012)
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill Ewropew u mill-Kummissjoni
[2011/2921(RSP)]
113 pointIl-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG): deroga minħabba l-kriżi
Mistoqsija orali - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Kunsill ta' l-Unjoni Ewropea
Id-deroga marbuta mal-kriżi tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni (FEG)
12:30 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet      
45***voteFtehim UE/Islanda u Norveġja dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali
Rakkomandazzjoni:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Rakkomandazzjoni dwar id-Deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar tal-Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tal-Islanda u r-Renju tan-Norveġja dwar l-applikazzjoni ta' ċerti dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tad-29 ta' Mejju 2000 dwar Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u l-Protokoll tal-2001 miegħu
[2009/0189(NLE)]
Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
122 voteTalba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Krisztina Morvai
Rapport:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Rapport dwar it-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Krisztina Morvai
[2010/2285(IMM)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
63Skadenza***IvoteIs-suċċessjonijiet u ċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
Rapport:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-infurzar tad-deċiżjonijiet u l-istrumenti awtentiċi fil-qasam tas-suċċessjonijiet u l-ħolqien ta’ Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
[2009/0157(COD)]
Kumitat għall-Affarijiet Legali
31Skadenza voteL-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011
Rapport:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Rapport dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
47Skadenza voteNisa fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet Politiċi
Rapport:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Rapport dwar in-nisa fit-teħid ta' deċiżjonijiet politiċi – kwalità u ugwaljanza
[2011/2295(INI)]
Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi
73Skadenza voteL-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati
Rapport:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Rapport dwar l-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Artikolu 48(2) tar-Regoli ta' Proċedura
54Skadenza voteProċess ta' Bolonja
Rapport:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Rapport dwar il-kontribut tal-istituzzjonijiet Ewropej għall-konsolidazzjoni tal-Proċess ta' Bolonja
[2011/2180(INI)]
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Artikolu 48(2) tar-Regoli ta' Proċedura
51Skadenza voteStatistika Ewropea
Rapport:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Rapport dwar il-ġestjoni tal-kwalità għall-Istatistika Ewropea
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
15:00 - 16:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
103Skadenza pointSiti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
[2012/2554(RSP)]
L-ewwel rawnd ta' interventi minn kelliema tal-gruppi politiċi
Il-votazzjoni se ssir il-Ħamis
16:00 - 17:30   Ħin għall-mistoqsijiet      
5  pointĦin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni)
Rwol tal-UE biex tistimola l-kompetittività tal-ekonomiji tas-27 Stat Membru
17:30 - 20:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
58Skadenza pointLinji gwida ġenerali għall-baġit 2013 – Taqsima III – Il-Kummissjoni
Rapport:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Rapport dwar l-istrateġija politika annwali tal-Kummissjoni għall-proċedura baġitarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni
[2012/2000(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
  pointDibattitu konġunt - Settur tal-kawkaw
50***-Ftehim Internazzjonali tal-2010 dwar il-Kawkaw
Rakkomandazzjoni:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Internazzjonali tal-2010 dwar il-Kawkaw

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
53Skadenza -It-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-kawkaw
Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni

[2011/2957(RSP)]
78Skadenza pointIl-ġlieda kontra l-epidemija tad-dijabete fl-UE
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
60***IpointFond Ewropew għas-Sajd
Rapport:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd, fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-amministrazzjoni finanzjarja ta' ċerti Stati Membri li għandhom jew li jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kumitat għas-Sajd
48***IpointKwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja
Rapport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 617/2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
33Skadenza***IpointPolitika kummerċjali komuni
Rapport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
09:00 - 12:20   Dibattiti     item on the agenda
President tal-Kunsill Ewropew (bit-tweġibiet)15'
Kunsill (bit-tweġibiet)5'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Awtur5'
Membri105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Dibattiti     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)10'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)25'
Rapporteurs   (2x6') 12'
Membri45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Dibattiti     item on the agenda
Kummissjoni (bit-tweġibiet)15'
Rapporteurs   (3x6') 18'
Rapporteur għal opinjoni1'
Membri45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
63item on the agendapointIs-suċċessjonijiet u ċ-Ċertifikat Ewropew tas-Suċċessjoni
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
31item on the agendapointL-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
47item on the agendapointNisa fit-Teħid ta' Deċiżjonijiet Politiċi
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti alternattiviIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
73item on the agendapointL-Istatut għal Soċjetà Kooperattiva Ewropea fir-rigward tal-involviment tal-impjegati
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti alternattiviIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
54item on the agendapointProċess ta' Bolonja
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti alternattiviIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
51item on the agendapointStatistika Ewropea
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Emendi tar-rapporteur, minimu ta' 76 Membru tal-PE; Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet alternattiviL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġunti alternattiviIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
103item on the agendapointSiti tal-internet diskriminatorji u reazzjonijiet tal-awtoritajiet
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 17:00
58item on the agendapointLinji gwida ġenerali għall-baġit 2013 – Taqsima III – Il-Kummissjoni
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
53item on the agendapointIt-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-kawkaw
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
78item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-epidemija tad-dijabete fl-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
33item on the agendapointPolitika kummerċjali komuni
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 9 ta' Marzu 2012, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012, 10:00
Avviż legali - Politika tal-privatezza