Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 12 martie 2012 - Joi, 15 martie 2012 248k
Marţi, 13 martie 2012197kVersiune: Miercuri, 14 martie 2012, 15:57
 Puncte de pe ordinea de zi
09:00 - 12:20   Dezbateri
12:30 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor
15:00 - 16:00   Dezbateri
16:00 - 17:30   Timpul afectat întrebărilor
17:30 - 20:00   Dezbateri
21:00 - 23:00   Dezbateri
 Timpul afectat luărilor de cuvânt
 Termen de depunere

09:00 - 12:20   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
59 pointConcluziile Consiliului European din 1-2 martie 2012
Declaraţii ale Consiliului European şi ale Comisiei
[2011/2921(RSP)]
113 pointDerogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare
Întrebare cu solicitare de răspuns oral - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Consiliul Uniunii Europene
Derogarea aferentă crizei - Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)
12:30 - 14:00   VOTARE urmată de explicarea voturilor      
45***voteAcordul dintre UE, Islanda și Norvegia privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală
Recomandare  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei privind aplicarea anumitor dispoziții ale Convenției din 29 mai 2000 referitoare la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și ale Protocolului din 2001 la aceasta
[2009/0189(NLE)]
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Articolul 138 din Regulamentul de procedură al PE
122 voteCererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai
Raport  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Raport privind cererea de ridicare a imunităţii Krisztinei Morvai


[2010/2285(IMM)]
Comisia pentru afaceri juridice
63Termen***IvoteSuccesiunea și certificatul european de moștenitor
Raport  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind competența, legea aplicabilă, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești și a actelor autentice în materie de succesiuni, precum și crearea unui certificat european de moștenitor
[2009/0157(COD)]
Comisia pentru afaceri juridice
31Termen voteEgalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011
Raport  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Raport referitor la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană - 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
47Termen voteFemeile în procesul decizional politic
Raport  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Raport referitor la femeile în procesul decizional politic – calitate și egalitate

[2011/2295(INI)]
Comisia pentru drepturile femeii și egalitatea de gen
73Termen voteStatutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
Raport  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Raport referitor la statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE
54Termen voteProcesul de la Bologna
Raport  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Raport referitor la contribuția instituțiilor europene la consolidarea și progresul Procesului de la Bologna

[2011/2180(INI)]
Comisia pentru cultură și educație
Articolul 48 alineatul (2) din Regulamentul de procedură al PE
51Termen voteStatisticile europene
Raport  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Raport referitor la managementul calităţii pentru statisticile europene
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Comisia pentru afaceri economice și monetare
15:00 - 16:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
103Termen pointSite-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2012/2554(RSP)]
Urmată de o serie de intervenţii ale vorbitorilor din partea grupurilor politice
16:00 - 17:30   Timpul afectat întrebărilor      
5  pointTimp afectat întrebărilor adresate Comisiei
Rolul UE în stimularea competitivităţii economiilor celor 27 de state membre
Comisari: KALLAS, BARNIER și ANDOR
17:30 - 20:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
58Termen pointOrientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia
Raport  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Raport referitor la orientările generale pentru pregătirea bugetului 2013 - secțiunea III - Comisia
[2012/2000(BUD)]
Comisia pentru bugete
  pointDezbatere comună - Sectorul producţiei de cacao
50***-Acordul internațional privind cacaua din 2010
Recomandare  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului internațional privind cacaua din 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Comisia pentru comerț internațional
53Termen -Munca copiilor în sectorul producţiei de cacao
Declaraţie a Comisiei

[2011/2957(RSP)]
78Termen pointCombaterea epidemiei de diabet în UE
Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Dezbateri       Timpul afectat luărilor de cuvânt
60***IpointFondul european pentru pescuit
Raport  João Ferreira (A7-0447/2011)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, în ceea ce priveşte anumite dispoziţii referitoare la gestiunea financiară pentru anumite state membre afectate sau ameninţate de dificultăţi grave legate de stabilitatea lor financiară
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Comisia pentru pescuit
48***IpointUn contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
Raport  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 617/2009 al Consiliului de deschidere a unui contingent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
33Termen***IpointPolitica comercială comună
Raport  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a anumitor regulamente privind politica comercială comună în legătură cu procedurile de adoptare a anumitor măsuri

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Comisia pentru comerț internațional
09:00 - 12:20   Dezbateri     item on the agenda
Preşedintele Consiliului European (inclusiv răspunsurile)15'
Consiliul (inclusiv răspunsurile)5'
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Autorul5'
Deputaţi105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
„Catch the eye”   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)10'
Deputaţi21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Dezbateri     item on the agenda
Consiliul (inclusiv răspunsurile)10'
Comisia (inclusiv răspunsurile)25'
Raportori   (2x6') 12'
Deputaţi45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Dezbateri     item on the agenda
Comisia (inclusiv răspunsurile)15'
Raportori   (3x6') 18'
Raportorul pentru aviz1'
Deputaţi45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
„Catch the eye”   (3x5') 15'
63item on the agendapointSuccesiunea și certificatul european de moștenitor
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -AmendamenteMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
31item on the agendapointEgalitatea dintre femei şi bărbaţi în Uniunea Europeană - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -AmendamenteMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
47item on the agendapointFemeile în procesul decizional politic
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 12 martie 2012, 19:00
73item on the agendapointStatutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 12 martie 2012, 19:00
54item on the agendapointProcesul de la Bologna
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 12 martie 2012, 19:00
51item on the agendapointStatisticile europene
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Amendamente ale raportorului, cel puţin 76 de deputaţi; Propuneri de rezoluţie de înlocuireMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -Propuneri comune de rezoluţie de înlocuireLuni, 12 martie 2012, 19:00
103item on the agendapointSite-urile de internet discriminatorii şi reacţiile autorităților
  -Propuneri de rezoluţieLuni, 12 martie 2012, 19:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieMarţi, 13 martie 2012, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieMarţi, 13 martie 2012, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Miercuri, 14 martie 2012, 17:00
58item on the agendapointOrientările generale pentru bugetul 2013 - secţiunea III - Comisia
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -AmendamenteMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
53item on the agendapointMunca copiilor în sectorul producţiei de cacao
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -AmendamenteLuni, 12 martie 2012, 19:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 13 martie 2012, 19:00
78item on the agendapointCombaterea epidemiei de diabet în UE
  -Propuneri de rezoluţieMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
  -Amendamente şi propuneri comune de rezoluţieLuni, 12 martie 2012, 19:00
  -Amendamente la propunerile comune de rezoluţieLuni, 12 martie 2012, 20:00
  -Cereri de vot „separat”, „pe părţi” şi „prin apel nominal”Marţi, 13 martie 2012, 19:00
33item on the agendapointPolitica comercială comună
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -AmendamenteMiercuri, 7 martie 2012, 12:00
Voturi separate - Voturi pe părţi - Voturi prin apel nominal
Texte supuse la vot marţiVineri, 9 martie 2012, 12:00
Texte supuse la vot miercuriLuni, 12 martie 2012, 19:00
Texte supuse la vot joiMarţi, 13 martie 2012, 19:00
Propuneri de rezoluţie referitoare la dezbaterile privind cazurile de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (Articolul 122 din Regulamentul de procedură al PE)Joi, 15 martie 2012, 10:00
Aviz juridic - Politica de confidențialitate