Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 12. marec 2012 - Četrtek, 15. marec 2012 243k
Torek, 13. marec 2012195kRazličica: Sreda, 14. marec 2012, 15:57
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 12:20   Razprave
12:30 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 16:00   Razprave
16:00 - 17:30   Čas za vprašanja
17:30 - 20:00   Razprave
21:00 - 23:00   Razprave
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 12:20   Razprave       Čas za govor
59 pointSklepi zasedanja Evropskega sveta (1. - 2. marec 2012)
Izjavi Evropskega sveta in Komisije
[2011/2921(RSP)]
113 pointOdstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji zaradi krize
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2572(RSP)]
     
Pervenche Berès, Marian Harkin (O-000014/2012 - B7-0102/2012)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Svet Evropske unije
Odstopanje pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) zaradi krize
12:30 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
45***voteSporazum med EU ter Islandijo in Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah
Priporočilo:  Claude Moraes (A7-0020/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o podpisu Sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko Islandijo in Kraljevino Norveško o uporabi nekaterih določb Konvencije z dne 29. maja 2000 o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah med državami članicami Evropske unije ter njenega protokola iz leta 2001
[2009/0189(NLE)]
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
člen 138 poslovnika EP
122 voteZahteva za odvzem imunitete Krisztini Morvai
Poročilo:  Eva Lichtenberger (A7-0050/2012)
Poročilo o zahtevi za odvzem imunitete Krisztini Morvai
[2010/2285(IMM)]
Odbor za pravne zadeve
63Rok***IvoteZapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju
Poročilo:  Kurt Lechner (A7-0045/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb in javnih listin v zapuščinskih zadevah ter uvedbi evropskega potrdila o dedovanju
[2009/0157(COD)]
Odbor za pravne zadeve
31Rok voteEnakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011
Poročilo:  Sophia in 't Veld (A7-0041/2012)
Poročilo o enakosti žensk in moških v Evropski uniji – 2011
[SEC(2011)0193 -  - 2011/2244(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
47Rok voteŽenske pri sprejemanju političnih odločitev
Poročilo:  Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012)
Poročilo o ženskah pri sprejemanju političnih odločitev - kakovost in enakost
[2011/2295(INI)]
Odbor za pravice žensk in enakost spolov
73Rok voteStatut evropske zadruge glede udeležbe delavcev
Poročilo:  Sven Giegold (A7-0432/2011)
Poročilo o statutu evropske zadruge glede udeležbe delavcev
[COM(2010)0481 -  - 2011/2116(INI)]
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
člen 48(2) poslovnika EP
54Rok voteBolonjski proces
Poročilo:  Luigi Berlinguer (A7-0035/2012)
Poročilo o prispevku evropskih institucij h konsolidaciji in napredku bolonjskega procesa
[2011/2180(INI)]
Odbor za kulturo in izobraževanje
člen 48(2) poslovnika EP
51Rok voteEvropska statistika
Poročilo:  Edward Scicluna (A7-0037/2012)
Poročilo o vodenju kakovosti za evropsko statistiko
[COM(2011)0211 -  - 2011/2289(INI)]
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
103Rok pointDiskriminatorne internetne strani in reakcije vlad
Izjavi Sveta in Komisije
[2012/2554(RSP)]
Sledijo govorniki političnih skupin
Glasovanje bo v četrtek
16:00 - 17:30   Čas za vprašanja      
5  pointČas za vprašanja Komisiji
Vloga EU pri spodbujanju konkurenčnosti gospodarstev 27 držav članic
Komisarji: Kallas, Barnier in Andor
17:30 - 20:00   Razprave       Čas za govor
58Rok pointSplošne smernice za proračun za leto 2013, oddelek III – Komisija
Poročilo:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Poročilo o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2013, oddelek III – Komisija
[2012/2000(BUD)]
Odbor za proračun
  pointSkupna razprava - Sektor kakava
50***-Mednarodni sporazum o kakavu 2010
Priporočilo:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Priporočilo o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Mednarodnega sporazuma o kakavu 2010

[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Odbor za mednarodno trgovino
53Rok -Delo otrok v sektorju kakava
Izjava Komisije

[2011/2957(RSP)]
78Rok pointSpopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU
Izjavi Sveta in Komisije
[2011/2911(RSP)]
21:00 - 23:00   Razprave       Čas za govor
60***IpointEvropski sklad za ribištvo
Poročilo:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo v zvezi z nekaterimi določbami, povezanimi s finančnim poslovodenjem za nekatere države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi s finančno stabilnostjo
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Odbor za ribištvo
48***IpointAvtonomna tarifna kvota za uvoz visokokakovostnega govejega mesa
Poročilo:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 617/2009 o odprtju avtonomne tarifne kvote za uvoz visokokakovostnega govejega mesa
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
33Rok***IpointSkupna trgovinska politika
Poročilo:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi nekaterih uredb o skupni trgovinski politiki v zvezi s postopki za sprejetje nekaterih ukrepov
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Odbor za mednarodno trgovino
09:00 - 12:20   Razprave     item on the agenda
Predsednik Evropskega sveta (vključno z odgovori)15'
Svet (vključno z odgovori)5'
Komisija (vključno z odgovori)15'
Avtor vprašanja5'
Poslanci105'
34'24'3012'9'8'6'6'5'30
"Catch the eye"   (2x5') 10'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)10'
Poslanci21'
4'3'302'302'302'302'2'2'
17:30 - 20:00   Razprave     item on the agenda
Svet (vključno z odgovori)10'
Komisija (vključno z odgovori)25'
Poročevalci   (2x6') 12'
Poslanci45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
21:00 - 23:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalci   (3x6') 18'
Pripravljavec mnenja1'
Poslanci45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
63item on the agendapointZapuščinske zadeve ter evropsko potrdilo o dedovanju
Kurt Lechner (A7-0045/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
31item on the agendapointEnakost žensk in moških v Evropski uniji - 2011
Sophia in 't Veld (A7-0041/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
47item on the agendapointŽenske pri sprejemanju političnih odločitev
Sirpa Pietikäinen (A7-0029/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
73item on the agendapointStatut evropske zadruge glede udeležbe delavcev
Sven Giegold (A7-0432/2011
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
54item on the agendapointBolonjski proces
Luigi Berlinguer (A7-0035/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
51item on the agendapointEvropska statistika
Edward Scicluna (A7-0037/2012
  -Predlogi sprememb poročevalca; vsaj 76 poslancev; alternativni predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Aternativni predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminatorne internetne strani in reakcije vlad
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijTorek, 13. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 13. marec 2012, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. marec 2012, 17:00
58item on the agendapointSplošne smernice za proračun za leto 2013, oddelek III – Komisija
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
53item on the agendapointDelo otrok v sektorju kakava
  -Predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 13. marec 2012, 19:00
78item on the agendapointSpopadanje z razmahom sladkorne bolezni v EU
  -Predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeTorek, 13. marec 2012, 19:00
33item on the agendapointSkupna trgovinska politika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 9. marec 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 13. marec 2012, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 15. marec 2012, 10:00
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov