Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 12. märts 2012 - Neljapäev, 15. märts 2012 241k
Kolmapäev, 14. märts 2012180kVersioon: Kolmapäev, 14. märts 2012, 15:54
 Päevakorra punktid
09:00 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta
15:00 - 21:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

09:00 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD       Kõneaeg
30Tähtaeg pointLaienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2887(RSP)]
29Tähtaeg pointLaienemisaruanne Islandi kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2884(RSP)]
28Tähtaeg pointLaienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2888(RSP)]
12:00 - 14:00   HÄÄLETUS ja selgitused hääletuse kohta      
60***IvoteEuroopa Kalandusfond
Raport:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Raport ettepanek kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1198/2006 Euroopa Kalandusfondi kohta seoses teatavate sätetega, mis käsitlevad finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimist
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kalanduskomisjon
kodukorra artikkel 138
48***IvoteKõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot
Raport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamedi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 617/2009, millega avatakse kõrgekvaliteedilise veiseliha autonoomne imporditariifikvoot

[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138
33Tähtaeg***IvoteÜhine kaubanduspoliitika
Raport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse teatavaid ühist kaubanduspoliitikat käsitlevaid määrusi seoses teatavate meetmete vastuvõtmismenetlustega

[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
58Tähtaeg vote2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon
Raport:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Raport üldsuuniste kohta 2013. aasta eelarve koostamiseks, III jagu – Komisjon
[2012/2000(BUD)]
Eelarvekomisjon
121Tähtaeg voteOrganiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva erikomisjoni volitused
[2012/2577(RSO)]
B7-0151/2012
119Tähtaeg voteResolutsiooni ettepanekud - Õigusalane koolitus
[2012/2575(RSP)]
B7-0150/2012
53Tähtaeg voteLaste tööjõu kasutamine kakaosektoris
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2957(RSP)]
B7-0126/2012
50***vote2010. aasta rahvusvaheline kakaoleping
Soovitus:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Soovitus nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb 2010. aasta rahvusvahelise kakaolepingu sõlmimist
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
kodukorra artikkel 138
78Tähtaeg voteELi diabeediepideemiale reageerimine
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2911(RSP)]
RC-B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012
30Tähtaeg voteLaienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2887(RSP)]
B7-0127/2012
29Tähtaeg voteLaienemisaruanne Islandi kohta
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2884(RSP)]
B7-0125/2012
28Tähtaeg voteLaienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
Resolutsiooni ettepanekud
[2011/2888(RSP)]
B7-0129/2012
15:00 - 21:00   Arutelud       Kõneaeg
114Tähtaeg pointVenemaa presidendivalimiste tulemused
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2012/2573(RSP)]
102Tähtaeg pointKasahstan
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2012/2553(RSP)]
75Tähtaeg pointOlukord Nigeerias
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2012/2550(RSP)]
123Tähtaeg pointOlukord Valgevenes
Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus
[2012/2581(RSP)]
89 pointMerepiraatlus
Komisjoni avaldus
[2011/2962(RSP)]
Hääletus toimub ühel tulevasel osaistungjärgul
09:00 - 11:50   ESMATÄHTSAD ARUTELUD     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)30'
Komisjon (koos vastustega)30'
Parlamendiliikmed45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (3x5') 15'
15:00 - 21:00   Arutelud     item on the agenda
Komisjoni asepresident / kõrge esindaja (koos vastustega)40'
Komisjon (koos vastustega)10'
Parlamendiliikmed195'
66'3047'22'16'14'3010'10'9'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (5x5') 25'
30item on the agendapointLaienemisaruanne endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
29item on the agendapointLaienemisaruanne Islandi kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
28item on the agendapointLaienemisaruanne Bosnia ja Hertsegoviina kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
33item on the agendapointÜhine kaubanduspoliitika
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
58item on the agendapoint2013. aasta eelarve üldsuunised, III jagu - Komisjon
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
121item on the agendapointOrganiseeritud kuritegevust, korruptsiooni ja rahapesu käsitleva erikomisjoni volitused
  -Resolutsiooni ettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 13. märts 2012, 12:00
119item on the agendapointÕigusalane koolitus
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -Resolutsiooni ettepanekEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -MuudatusettepanekudTeisipäev, 13. märts 2012, 12:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
53item on the agendapointLaste tööjõu kasutamine kakaosektoris
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
78item on the agendapointELi diabeediepideemiale reageerimine
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 12. märts 2012, 20:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
114item on the agendapointVenemaa presidendivalimiste tulemused
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 13. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 14. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 14. märts 2012, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 14. märts 2012, 17:00
102item on the agendapointKasahstan
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 12. märts 2012, 20:00
75item on the agendapointOlukord Nigeerias
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 7. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 12. märts 2012, 20:00
123item on the agendapointOlukord Valgevenes
  -Resolutsiooni ettepanekudTeisipäev, 13. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudKolmapäev, 14. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaKolmapäev, 14. märts 2012, 13:00
  -Eraldi hääletamise, osade kaupa hääletamise ja nimelise hääletamise taotlusedKolmapäev, 14. märts 2012, 17:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele teisipäevalReede, 9. märts 2012, 12:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele kolmapäevalEsmaspäev, 12. märts 2012, 19:00
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 13. märts 2012, 19:00
Resolutsiooni ettepanekud, mis puudutavad inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtte rikkumise juhtumite arutamist (kodukorra artikkel 122)Neljapäev, 15. märts 2012, 10:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika