Esityslista
Strasbourg
Maanantai 12. maaliskuuta 2012 - Torstai 15. maaliskuuta 2012 242k
Keskiviikko 14. maaliskuuta 2012180kVersio: Keskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 15:55
 Esityslistan kohdat
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset
15:00 - 21:00   Keskustelut
 Puheajat
 Määräajat

09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT       Puheajat
30Määräaika pointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2887(RSP)]
29Määräaika pointIslantia koskeva laajentumiskertomus
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2884(RSP)]
28Määräaika pointBosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus
Neuvoston ja komission julkilausumat
[2011/2888(RSP)]
12:00 - 14:00   ÄÄNESTYKSET ja äänestysselitykset      
60***IvoteEuroopan kalatalousrahasto
Mietintö:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan kalatalousrahastosta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1198/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kalatalousvaliokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
48***IvoteKorkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaaminen
Mietintö:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi korkealaatuisen naudanlihan autonomisen tuontitariffikiintiön avaamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 617/2009 muuttamisesta
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
33Määräaika***IvoteYhteinen kauppapolitiikka
Mietintö:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen yhteiseen kauppapolitiikkaan liittyvien asetusten muuttamisesta tiettyjen toimenpiteiden hyväksymismenettelyjen osalta
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
58Määräaika voteVuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat, pääluokka III – komissio
Mietintö:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Mietintö yleisistä suuntaviivoista vuoden 2013 talousarvion valmistelua varten, pääluokka III – Komissio
[2012/2000(BUD)]
Budjettivaliokunta
121Määräaika voteJärjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimeksianto
[2012/2577(RSO)]
B7-0151/2012
119Määräaika votePäätöslauselmaesitykset - Oikeusalan koulutus
[2012/2575(RSP)]
B7-0150/2012
53Määräaika voteLapsityövoima kaakaoalalla
Päätöslauselmaesitykset
[2011/2957(RSP)]
B7-0126/2012
50***voteVuoden 2010 kansainvälinen kaakaosopimus
Suositus:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Suositus esityksestä neuvoston päätökseksi vuoden 2010 kansainvälisen kaakaosopimuksen tekemisestä
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Kansainvälisen kaupan valiokunta
Työjärjestyksen 138 artikla
78Määräaika voteEU:n diabetesepidemian torjuminen
Päätöslauselmaesitykset
[2011/2911(RSP)]
RC-B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012
30Määräaika voteEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus
Päätöslauselmaesitykset
[2011/2887(RSP)]
B7-0127/2012
29Määräaika voteIslantia koskeva laajentumiskertomus
Päätöslauselmaesitykset
[2011/2884(RSP)]
B7-0125/2012
28Määräaika voteBosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus
Päätöslauselmaesitykset
[2011/2888(RSP)]
B7-0129/2012
15:00 - 21:00   Keskustelut       Puheajat
114Määräaika pointVenäjän presidentinvaalien tulos
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2573(RSP)]
102Määräaika pointKazakstan
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2553(RSP)]
75Määräaika pointNigerian tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2550(RSP)]
123Määräaika pointValko-Venäjän tilanne
Komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma
[2012/2581(RSP)]
89 pointMerirosvous
Komission julkilausuma
[2011/2962(RSP)]
Äänestys toimitetaan myöhemmin määritettävän istuntojakson aikana
09:00 - 11:50   ERITYISEN TÄRKEÄT KESKUSTELUT     item on the agenda
Neuvosto (vastauksineen)30'
Komissio (vastauksineen)30'
Jäsenet45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 21:00   Keskustelut     item on the agenda
Komission varapuheenjohtaja / korkea edustaja (vastauksineen)40'
Komissio (vastauksineen)10'
Jäsenet195'
66'3047'22'16'14'3010'10'9'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
30item on the agendapointEntistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa koskeva laajentumiskertomus
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
29item on the agendapointIslantia koskeva laajentumiskertomus
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
28item on the agendapointBosnia ja Hertsegovinaa koskeva laajentumiskertomus
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
33item on the agendapointYhteinen kauppapolitiikka
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
58item on the agendapointVuoden 2013 talousarvion yleiset suuntaviivat, pääluokka III – komissio
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -TarkistuksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
121item on the agendapointJärjestäytynyttä rikollisuutta, korruptiota ja rahanpesua käsittelevän erityisvaliokunnan toimeksianto
  -PäätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -TarkistuksetTiistai 13. maaliskuuta 2012, 12:00
119item on the agendapointOikeusalan koulutus
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -PäätöslauselmaesitysMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -TarkistuksetTiistai 13. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
53item on the agendapointLapsityövoima kaakaoalalla
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -TarkistuksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
78item on the agendapointEU:n diabetesepidemian torjuminen
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 20:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
114item on the agendapointVenäjän presidentinvaalien tulos
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 13. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 17:00
102item on the agendapointKazakstan
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 20:00
75item on the agendapointNigerian tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetKeskiviikko 7. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 20:00
123item on the agendapointValko-Venäjän tilanne
  -PäätöslauselmaesityksetTiistai 13. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesityksetKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 12:00
  -Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiinKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 13:00
  -Erillisiä äänestyksiä, kohta kohdalta -äänestyksiä ja nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnötKeskiviikko 14. maaliskuuta 2012, 17:00
Erilliset äänestykset - Kohta kohdalta -äänestykset - Nimenhuutoäänestykset
Tekstit, joista äänestetään tiistainaPerjantai 9. maaliskuuta 2012, 12:00
Tekstit, joista äänestetään keskiviikkonaMaanantai 12. maaliskuuta 2012, 19:00
Tekstit, joista äänestetään torstainaTiistai 13. maaliskuuta 2012, 19:00
Päätöslauselmaesitykset ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista käytävää keskustelua varten (työjärjestyksen 122 artikla)Torstai 15. maaliskuuta 2012, 10:00
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö