Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012 - Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012 252k
L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012193kVerżjoni: L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 15:56
 Punti fuq l-aġenda
09:00 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet
15:00 - 21:00   Dibattiti
 Ħin għad-diskorsi
 Skadenzi

09:00 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ       Ħin għad-diskorsi
30Skadenza pointRapport dwar it-tkabbir għal Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
[2011/2887(RSP)]
29Skadenza pointRapport dwar it-tkabbir għall-Islanda
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
[2011/2884(RSP)]
28Skadenza pointRapport dwar it-tkabbir għall-Bosnja-Ħerzegovina
Dikjarazzjonijiet mill-Kunsill u mill-Kummissjoni
[2011/2888(RSP)]
12:00 - 14:00   VOTAZZJONIJIET segwiti minn spjegazzjonijiet tal-votazzjoniijiet      
60***IvoteFond Ewropew għas-Sajd
Rapport:  João Ferreira (A7-0447/2011)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1198/2006 dwar il-Fond Ewropew għas-Sajd, fir-rigward ta' ċerti dispożizzjonijiet marbutin mal-amministrazzjoni finanzjarja ta' ċerti Stati Membri li għandhom jew li jinsabu mhedda b'diffikultajiet serji fir-rigward tal-istabbiltà finanzjarja tagħhom
[COM(2011)0484 - C7-0219/2011 - 2011/0212(COD)]
Kumitat għas-Sajd
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
48***IvoteKwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta’ kwalità għolja
Rapport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0025/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (KE) Nru 617/2009 li jiftaħ kwota tariffarja awtonoma għall-importazzjonijiet tal-laħam taċ-ċanga ta' kwalità għolja
[COM(2011)0384 - C7-0170/2011 - 2011/0169(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
33Skadenza***IvotePolitika kummerċjali komuni
Rapport:  Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012)
Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda ċerti Regolamenti relatati mal-politika kummerċjali komuni fir-rigward tal-proċeduri għall-adozzjoni ta' ċerti miżuri
[COM(2011)0082 - C7-0069/2011 - 2011/0039(COD)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
58Skadenza voteLinji gwida ġenerali għall-baġit 2013 – Taqsima III – Il-Kummissjoni
Rapport:  Giovanni La Via (A7-0040/2012)
Rapport dwar l-istrateġija politika annwali tal-Kummissjoni għall-proċedura baġitarja 2013, Taqsima III – Il-Kummissjoni
[2012/2000(BUD)]
Kumitat għall-Baġits
121Skadenza voteIl-mandat tal-Kumitat Speċjali għall-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u l-Ħasil tal-Flus
[2012/2577(RSO)]
B7-0151/2012
119Skadenza voteMozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet - Taħriġ ġudizzjarju
[2012/2575(RSP)]
B7-0150/2012
53Skadenza voteIt-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-kawkaw
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2011/2957(RSP)]
B7-0126/2012
50***voteFtehim Internazzjonali tal-2010 dwar il-Kawkaw
Rakkomandazzjoni:  Vital Moreira (A7-0024/2012)
Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni tal-Ftehim Internazzjonali tal-2010 dwar il-Kawkaw
[09771/2011 - C7-0206/2011 - 2010/0343(NLE)]
Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali
Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura
78Skadenza voteIl-ġlieda kontra l-epidemija tad-dijabete fl-UE
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2011/2911(RSP)]
RC-B7-0145/2012, B7-0145/2012, B7-0146/2012, B7-0147/2012, B7-0148/2012
30Skadenza voteRapport dwar it-tkabbir għal Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2011/2887(RSP)]
B7-0127/2012
29Skadenza voteRapport dwar it-tkabbir għall-Islanda
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2011/2884(RSP)]
B7-0125/2012
28Skadenza voteRapport dwar it-tkabbir għall-Bosnja-Ħerzegovina
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet
[2011/2888(RSP)]
B7-0129/2012
15:00 - 21:00   Dibattiti       Ħin għad-diskorsi
114Skadenza pointIr-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali fir-Russja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2573(RSP)]
102Skadenza pointKazakistan
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2553(RSP)]
75Skadenza pointIs-sitwazzjoni fin-Niġerja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2550(RSP)]
123Skadenza pointSitwazzjoni fil-Bjelorussja
Dikjarazzjoni mill-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà
[2012/2581(RSP)]
89 pointNaffrontaw b'mod effikaċi l-isfida tal-piraterija marittima
Dikjarazzjoni mill-Kummissjoni
[2011/2962(RSP)]
Il-votazzjoni se ssir f'sessjoni parzjali fil-ġejjieni
09:00 - 11:50   DIBATTITI TA' PRIJORITÀ     item on the agenda
Kunsill (bit-tweġibiet)30'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)30'
Membri45'
12'309'305'304'4'3'303'303'
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 21:00   Dibattiti     item on the agenda
Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli (bit-tweġibiet)40'
Kummissjoni (bit-tweġibiet)10'
Membri195'
66'3047'22'16'14'3010'10'9'
"Catch the eye"   (5x5') 25'
30item on the agendapointRapport dwar it-tkabbir għal Dik li kienet ir-Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
29item on the agendapointRapport dwar it-tkabbir għall-Islanda
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
28item on the agendapointRapport dwar it-tkabbir għall-Bosnja-Ħerzegovina
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
33item on the agendapointPolitika kummerċjali komuni
Godelieve Quisthoudt-Rowohl (A7-0028/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
58item on the agendapointLinji gwida ġenerali għall-baġit 2013 – Taqsima III – Il-Kummissjoni
Giovanni La Via (A7-0040/2012
  -EmendiL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
121item on the agendapointIl-mandat tal-Kumitat Speċjali għall-Kriminalità Organizzata, il-Korruzzjoni u l-Ħasil tal-Flus
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 12:00
119item on the agendapointTaħriġ ġudizzjarju
(O-000059/2012 - B7-0106/2012) 
  -Mozzjoni għal riżoluzzjoniIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -EmendiIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
53item on the agendapointIt-tħaddim tat-tfal fis-settur tal-kawkaw
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -EmendiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
78item on the agendapointIl-ġlieda kontra l-epidemija tad-dijabete fl-UE
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 20:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"It-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
114item on the agendapointIr-riżultat tal-elezzjonijiet presidenzjali fir-Russja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 17:00
102item on the agendapointKazakistan
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 20:00
75item on the agendapointIs-sitwazzjoni fin-Niġerja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietL-Erbgħa, 7 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 20:00
123item on the agendapointSitwazzjoni fil-Bjelorussja
  -Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijietIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi u mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 12:00
  -Emendi għall-mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet konġuntiL-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 13:00
  -Talbiet għal votazzjonijiet "separati", "maqsumin" u "b'sejħa tal-ismijiet"L-Erbgħa, 14 ta' Marzu 2012, 17:00
Voti separati - Voti maqsuma - Voti permezz ta' sejħa tal-ismijiet
Testi mressqa għall-votazzjoni tat-TlietaIl-Ġimgħa, 9 ta' Marzu 2012, 12:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ErbgħaIt-Tnejn, 12 ta' Marzu 2012, 19:00
Testi mressqa għall-votazzjoni tal-ĦamisIt-Tlieta, 13 ta' Marzu 2012, 19:00
Mozzjonijiet għal riżoluzzjonijiet fuq każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura)Il-Ħamis, 15 ta' Marzu 2012, 10:00
Avviż legali - Politika tal-privatezza