Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 12. marec 2012 - Četrtek, 15. marec 2012 243k
Četrtek, 15. marec 2012184kRazličica: Sreda, 14. marec 2012, 15:57
 Točke na dnevnem redu
09:00 - 11:50   Razprave
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov
15:00 - 16:00   Razprave
16:00 - 17:00   Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)
 Čas za govor
 Roki

09:00 - 11:50   Razprave       Čas za govor
20Rok pointKonkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
Poročilo:  Chris Davies (A7-0033/2012)
Poročilo o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
[COM(2011)0112 -  - 2011/2095(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
101Rok pointŠesti svetovni forum o vodi
Vprašanje za ustni odgovor z razpravo - [2012/2552(RSP)]
     
Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Evropska komisija
Šesti svetovni forum o vodi v Marseillu, 12.-17. marec 2012
115 pointIzbruh virusa Schmallenberg
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo - [2012/2574(RSP)]
     
Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 - B7-0103/2012)
Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice
Evropska komisija
Izbruh virusa Schmallenberg
     
James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Skupina Evropskih konservativcev in reformistov
Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Evropska komisija
Izbruh virusa Schmallenberg
     
George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Skupina Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo
Evropska komisija
Izbruh virusa Schmallenberg
12:00 - 14:00   GLASOVANJA, ki jim sledijo razlage glasov      
103Rok voteDiskriminatorne internetne strani in reakcije vlad
Predlogi resolucij
[2012/2554(RSP)]
RC-B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012, B7-0157/2012
114Rok voteIzid predsedniških volitev v Rusiji
Predlogi resolucij
[2012/2573(RSP)]
B7-0177/2012
102Rok voteKazahstan
Predlogi resolucij
[2012/2553(RSP)]
RC-B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012, B7-0144/2012
75Rok voteRazmere v Nigeriji
Predlogi resolucij
[2012/2550(RSP)]
RC-B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012, B7-0149/2012
123Rok voteRazmere v Belorusiji
Predlogi resolucij
[2012/2581(RSP)]
RC-B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012, B7-0183/2012
20Rok voteKonkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
Poročilo:  Chris Davies (A7-0033/2012)
Poročilo o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
[COM(2011)0112 -  - 2011/2095(INI)]
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
101Rok votePredlogi resolucij - Šesti svetovni forum o vodi
[2012/2552(RSP)]
B7-0130/2012
15:00 - 16:00   Razprave       Čas za govor
  pointRazprave o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države - največ 1 uro (člen 122 poslovnika EP)
110Rok -Trgovina z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W.
[2012/2569(RSP)]
RC-B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012
111Rok -Palestina: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah
[2012/2570(RSP)]
RC-B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012, B7-0170/2012
112Rok -Kršitve človekovih pravic v Bahrajnu
[2012/2571(RSP)]
RC-B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012, B7-0176/2012
16:00 - 17:00   Glasovanje (po koncu predhodnih razprav)      
9 votePredlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)
09:00 - 11:50   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Poročevalec6'
Pripravljavci mnenja   (2x1') 2'
Avtor (ENVI)5'
Avtorji (politične skupine)   (4x2') 8'
Poslanci74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
"Catch the eye"   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Razprave     item on the agenda
Komisija (vključno z odgovori)15'
Avtor vsakega predloga resolucije1'
Poslanci29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
"Catch the eye"   (3x2') 6'
20item on the agendapointKonkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050
Chris Davies (A7-0033/2012
  -Predlogi spremembSreda, 7. marec 2012, 12:00
101item on the agendapointŠesti svetovni forum o vodi
(O-000013/2012 - B7-0101/2012) 
  -Predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Predlogi spremembPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminatorne internetne strani in reakcije vlad
  -Predlogi resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijTorek, 13. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijTorek, 13. marec 2012, 20:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. marec 2012, 17:00
114item on the agendapointIzid predsedniških volitev v Rusiji
  -Predlogi resolucijTorek, 13. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 14. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 14. marec 2012, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. marec 2012, 17:00
102item on the agendapointKazahstan
  -Predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 20:00
75item on the agendapointRazmere v Nigeriji
  -Predlogi resolucijSreda, 7. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijPonedeljek, 12. marec 2012, 20:00
123item on the agendapointRazmere v Belorusiji
  -Predlogi resolucijTorek, 13. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucijSreda, 14. marec 2012, 12:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucijSreda, 14. marec 2012, 13:00
  -Zahteve za ločeno glasovanje, glasovanje po delih in poimensko glasovanjeSreda, 14. marec 2012, 17:00
110item on the agendapointTrgovina z ljudmi na Sinaju, zlasti primer Solomona W.
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. marec 2012, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 14:00
111item on the agendapointPalestina: racije izraelskih sil na palestinskih televizijskih postajah
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. marec 2012, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 14:00
112item on the agendapointKršitve človekovih pravic v Bahrajnu
  -Predlogi resolucij (člen 122 poslovnika EP)Ponedeljek, 12. marec 2012, 20:00
  -Predlogi sprememb in predlogi skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 13:00
  -Predlogi sprememb k predlogom skupnih resolucij (člen 122 poslovnika EP)Sreda, 14. marec 2012, 14:00
Ločeno glasovanje – glasovanje po delih – poimensko glasovanje
Besedila, dana na glasovanje v torekPetek, 9. marec 2012, 12:00
Besedila, dana na glasovanje v sredoPonedeljek, 12. marec 2012, 19:00
Besedila, dana na glasovanje v četrtekTorek, 13. marec 2012, 19:00
Predlogi resolucij v zvezi z razpravami o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (člen 122 poslovnika EP)Četrtek, 15. marec 2012, 10:00
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov