Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 12 mars 2012 - Torsdagen den 15 mars 2012 242k
Torsdagen den 15 mars 2012184kUtgåva: Onsdagen den 14 mars 2012, 15:58
 Punkter på föredragningslistan
09:00 - 11:50   Debatt
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar
15:00 - 16:00   Debatt
16:00 - 17:00   Omröstning (efter avslutad debatt)
 Talartid
 Tidsfrister

09:00 - 11:50   Debatt       Talartid
20Tidsfrist pointEtt konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
Betänkande:  Chris Davies (A7-0033/2012)
Betänkande om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
[COM(2011)0112 -  - 2011/2095(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
101Tidsfrist pointDet sjätte världsforumet för vatten i Marseille
Muntlig fråga - [2012/2552(RSP)]
     
Richard Seeber, Sophie Auconie, Daciana Octavia Sârbu, Gerben-Jan Gerbrandy, Satu Hassi, Miroslav Ouzký, Sabine Wils (O-000013/2012 - B7-0101/2012)
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Europakommissionen
Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille, den 12–17 mars 2012
115 pointSchmallenbergviruset
Muntliga frågor - [2012/2574(RSP)]
     
Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Nikolaos Chountis (O-000045/2012 - B7-0103/2012)
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Europakommissionen
Schmallenbergviruset
     
James Nicholson, Ashley Fox, Albert Deß, Esther de Lange (O-000047/2012 - B7-0104/2012)
Gruppen Europeiska konservativa och reformister
Group of the European People's Party (Christian Democrats)

Europakommissionen
Schmallenbergviruset
     
George Lyon, Nathalie Griesbeck (O-000057/2012 - B7-0105/2012)
Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
Europakommissionen
Schmallenbergviruset
12:00 - 14:00   OMRÖSTNING följd av röstförklaringar      
103Tidsfrist voteDiskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner
Resolutionsförslag
[2012/2554(RSP)]
RC-B7-0152/2012, B7-0152/2012, B7-0153/2012, B7-0154/2012, B7-0155/2012, B7-0156/2012, B7-0157/2012
114Tidsfrist voteResultatet av presidentvalet i Ryssland
Resolutionsförslag
[2012/2573(RSP)]
B7-0177/2012
102Tidsfrist voteKazakstan
Resolutionsförslag
[2012/2553(RSP)]
RC-B7-0135/2012, B7-0135/2012, B7-0140/2012, B7-0141/2012, B7-0142/2012, B7-0143/2012, B7-0144/2012
75Tidsfrist voteSituationen i Nigeria
Resolutionsförslag
[2012/2550(RSP)]
RC-B7-0131/2012, B7-0131/2012, B7-0133/2012, B7-0134/2012, B7-0137/2012, B7-0138/2012, B7-0139/2012, B7-0149/2012
123Tidsfrist voteSituationen i Vitryssland
Resolutionsförslag
[2012/2581(RSP)]
RC-B7-0178/2012, B7-0178/2012, B7-0179/2012, B7-0180/2012, B7-0181/2012, B7-0182/2012, B7-0183/2012
20Tidsfrist voteEtt konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
Betänkande:  Chris Davies (A7-0033/2012)
Betänkande om en färdplan för ett konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
[COM(2011)0112 -  - 2011/2095(INI)]
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
101Tidsfrist voteResolutionsförslag - Det sjätte världsforumet för vatten i Marseille
[2012/2552(RSP)]
B7-0130/2012
15:00 - 16:00   Debatt       Talartid
  pointDebatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer – Högst en timme (artikel 122 i arbetsordningen)
110Tidsfrist -Människohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.
[2012/2569(RSP)]
RC-B7-0158/2012, B7-0158/2012, B7-0159/2012, B7-0161/2012, B7-0163/2012, B7-0165/2012, B7-0168/2012, B7-0169/2012
111Tidsfrist -Palestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer
[2012/2570(RSP)]
RC-B7-0160/2012, B7-0160/2012, B7-0162/2012, B7-0164/2012, B7-0166/2012, B7-0167/2012, B7-0170/2012
112Tidsfrist -Kränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain
[2012/2571(RSP)]
RC-B7-0171/2012, B7-0171/2012, B7-0172/2012, B7-0173/2012, B7-0174/2012, B7-0175/2012, B7-0176/2012
16:00 - 17:00   Omröstning (efter avslutad debatt)      
9 voteResolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)
09:00 - 11:50   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Föredragande6'
Föredragande av yttrande   (2x1') 2'
Frågeställare (ENVI)5'
Frågeställare (politiska grupper)   (4x2') 8'
Ledamöter74'
23'17'8'306'306'4'304'304'30
Ögonkontaktsförfarandet   (3x5') 15'
15:00 - 16:00   Debatt     item on the agenda
Kommissionen (inklusive repliker)15'
Författare till varje resolutionsförslag1'
Ledamöter29'
7'5'303'303'3'2'302'302'30
Ögonkontaktsförfarandet   (3x2') 6'
20item on the agendapointEtt konkurrenskraftigt utsläppssnålt samhälle 2050
Chris Davies (A7-0033/2012
  -ÄndringsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
101item on the agendapointDet sjätte världsforumet för vatten i Marseille
(O-000013/2012 - B7-0101/2012) 
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -ÄndringsförslagMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
103item on the agendapointDiskriminerande internetsidor och myndigheternas reaktioner
  -ResolutionsförslagMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionTisdagen den 13 mars 2012, 20:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 mars 2012, 17:00
114item on the agendapointResultatet av presidentvalet i Ryssland
  -ResolutionsförslagTisdagen den 13 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 mars 2012, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 mars 2012, 17:00
102item on the agendapointKazakstan
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 20:00
75item on the agendapointSituationen i Nigeria
  -ResolutionsförslagOnsdagen den 7 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionMåndagen den 12 mars 2012, 20:00
123item on the agendapointSituationen i Vitryssland
  -ResolutionsförslagTisdagen den 13 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 mars 2012, 12:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolutionOnsdagen den 14 mars 2012, 13:00
  -Begäranden om särskild omröstning, delad omröstning eller omröstning med namnuppropOnsdagen den 14 mars 2012, 17:00
110item on the agendapointMänniskohandel i Sinai, särskilt fallet med Solomon W.
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Måndagen den 12 mars 2012, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 14:00
111item on the agendapointPalestina: israeliska styrkors räder mot palestinska TV-stationer
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Måndagen den 12 mars 2012, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 14:00
112item on the agendapointKränkningar av mänskliga rättigheter i Bahrain
  -Resolutionsförslag (artikel 122 i arbetsordningen)Måndagen den 12 mars 2012, 20:00
  -Ändringsförslag och gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 13:00
  -Ändringsförslag till gemensamma förslag till resolution (artikel 122 i arbetsordningen)Onsdagen den 14 mars 2012, 14:00
Särskild omröstning - delad omröstning - omröstning med namnupprop
Texter som kommer att gå till omröstning under tisdagenFredagen den 9 mars 2012, 12:00
Texter som kommer att gå till omröstning under onsdagenMåndagen den 12 mars 2012, 19:00
Texter som kommer att gå till omröstning under torsdagenTisdagen den 13 mars 2012, 19:00
Resolutionsförslag knutna till debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (artikel 122 i arbetsordningen)Torsdagen den 15 mars 2012, 10:00
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy