Päevakord
Brüssel
Kolmapäev, 28. märts 2012 - Neljapäev, 29. märts 2012 213k
Kolmapäev, 28. märts 2012172kVersioon: Kolmapäev, 28. märts 2012, 16:41
 Päevakorra punktid
15:00 - 23:00   Arutelud
 Kõneaeg
 Tähtajad

15:00 - 23:00   Arutelud       Kõneaeg
1  pointIstungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine
10Tähtaeg pointLaienemisaruanne Serbia kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2886(RSP)]
9Tähtaeg pointLaienemisaruanne Kosovo kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2885(RSP)]
8Tähtaeg pointLaienemisaruanne Türgi kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2889(RSP)]
60Tähtaeg pointLaienemisaruanne Montenegro kohta
Nõukogu ja komisjoni avaldused
[2011/2890(RSP)]
76Tähtaeg***IIpointEuroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013
Soovitus teisele lugemisele:  Rui Tavares (A7-0063/2012)
Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust nr 573/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013
[06444/2/2012 - C7-0072/2012 - 2009/0127(COD)]
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
35Tähtaeg point2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
Raport:  Derek Vaughan (A7-0062/2012)
Raport Euroopa Parlamendi 2013. aasta tulude ja kulude eelarvestuse kohta
[2012/2006(BUD)]
Eelarvekomisjon
67Tähtaeg pointEuroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik
Raport:  Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012)
Raport Euroopa äriühingu üldjuhtimise raamistiku kohta
[COM(2011)0164 -  - 2011/2181(INI)]
Õiguskomisjon
2  pointÜheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 150)
15:00 - 23:00   Arutelud     item on the agenda
Nõukogu (koos vastustega)40'
Komisjon (koos vastustega)50'
Raportöörid   (3x6') 18'
Arvamuse koostajad   (4x1') 4'
Parlamendiliikmed165'
55'3039'3019'13'3012'308'308'308'
Eelneva registreerimiseta sõnavõtud   (7x5') 35'
10item on the agendapointLaienemisaruanne Serbia kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 26. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 26. märts 2012, 13:00
9item on the agendapointLaienemisaruanne Kosovo kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 26. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 26. märts 2012, 13:00
8item on the agendapointLaienemisaruanne Türgi kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 26. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 26. märts 2012, 13:00
60item on the agendapointLaienemisaruanne Montenegro kohta
  -Resolutsiooni ettepanekudKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud ja resolutsiooni ühisettepanekudEsmaspäev, 26. märts 2012, 12:00
  -Muudatusettepanekud resolutsiooni ühisettepanekute kohtaEsmaspäev, 26. märts 2012, 13:00
76item on the agendapointEuroopa Pagulasfond aastateks 2008–2013
Rui Tavares (A7-0063/2012
  -Muudatusettepanekud; tagasilükkamineKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
35item on the agendapoint2013. aasta tulude ja kulude eelarvestus - I jagu - Euroopa Parlament
Derek Vaughan (A7-0062/2012
  -MuudatusettepanekudEsmaspäev, 26. märts 2012, 12:00
67item on the agendapointEuroopa äriühingu üldjuhtimise raamistik
Sebastian Valentin Bodu (A7-0051/2012
  -MuudatusettepanekudKolmapäev, 21. märts 2012, 12:00
Eraldi hääletus – osade kaupa hääletamine – nimeline hääletus
Tekstid, mis pannakse hääletusele neljapäevalTeisipäev, 27. märts 2012, 19:00
Õigusteave - Privaatsuspoliitika